10.6. 2019

RTV Slovenija je v torek, 4. junija 2019, v Kinu Šiška v Ljubljani organizirala zaključno konferenco projekta ADLAB PRO (Audio description: a laboratory for the development of a new professional profile) oziroma Zvočno opisovanje: Laboratorij za izoblikovanje novega poklicnega profila. Konference so se poleg peščice slepih in slabovidnih uporabnikov ter domačih in tujih strokovnjakov z različnih področij udeležili tudi partnerji v projektu iz Trsta, Poznanja, Antverpna, Barcelone, Londona, partner iz Nizozemske pa se je udeležencem konference oglasil po skype.
Triletni projekt ADLAB PRO, ki ga v programu Erasmus+ financira Evropska unija, se bo končal 31. avgusta 2019. V treh letih je osem partnerjev iz sedmih evropskih držav, med katerimi je tudi RTV Slovenija, ustvarilo model za izobraževanje zvočnih opisovalcev ter pripravilo bogat nabor učnih materialov, predlogov za praktične vaje ter tudi sezname strokovne literature, ki pokrivajo vsa področja zvočnega opisovanja.
Tako direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, kot vodja službe za dostopnost programov Mateja Vodeb sta prisotnim zagotovila, da si bo nacionalna RTV hiša še vnaprej prizadevala za čim večjo dostopnost do informacij ne glede na invalidnost posameznika, za razvoj potrebne tehnologije in s tem tudi za ozaveščanje širše javnosti. Če sta bila Kadunc in Vodebova usmerjena v prihodnost, se je Veronika Rot pomudila pri trenutni situaciji na področju prilagajanja TV vsebin. O samih začetkih zvočnega opisovanja v Sloveniji pa je udeležencem spregovoril njegov pobudnik dr. Marko Prpič.
Kako torej dogajanje na zaslonu v trenutkih tišine približati gledalcu z okvaro vida? Na to vprašanje so na konferenci odgovorili trije od trenutno štirih usposobljenih zvočnih opisovalcev: Maja Šumej, Carmen L. Oven in Miha Zor, ki je bil tega dne tudi v vlogi moderatorja prireditve.
Po kosilu, ki ga je skupaj s člani MDSS Nova Gorica pripravilo socialno podjetje Zavod GOST na Planoti, so udeležencem spregovorili še partnerji projekta ADLAB PRO. Predstavili so dosežene rezultate, izobraževalni model za poklic zvočnega opisovalca, učne materiale, pa tudi način ocenjevanja kakovosti.
Zadnji del konference je bil namenjen primerom dobre prakse. Tako sta Gerhard Protschka in Gabi Rechsteiner spregovorila o dostopni filmski umetnosti in o festivalu dostopnega dokumentarnega filma Look&Roll, Mojca Kosi in Antun Smerdel sta predstavila projekt e-ARH.si: Izzivi pri prilagajanju arhivskega gradiva za slepe in slabovidne, dostopnost Slovenskega etnografskega muzeja pa nam je približala Bojana Rogelj Škafar. Ker je namen projekta tudi razširjanje znanja v države, kjer se to področje šele začenja razvijati, sta o svojih prizadevanjih spregovorila predstavnika Hrvaške in Srbije. Konferenca se je končala z okroglo mizo, na kateri so se njeni akterji usmerili predvsem v prihodnost prilagajanja vizualnih vsebin.

V Ljubljani, 10. junija 2019

Poročilo pripravila: Slavica Bukovec Zupanič


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam