08.4. 2019

7. aprila smo obeležili svetovni dan zdravja, ki nas opominja na pomen zdravja in poteka pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije in njenih sorodnih organizacij. Pri obeležitvi tega dne se ji pridružuje tudi Svetovna zveza slepih.

Krovna tema letošnje kampanje je vsesplošna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar vsepovsod. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije vsesplošna zdravstvena oskrba pomeni, da so vsi posamezniki in skupnosti deležni zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo, ne da bi za to utrpeli kakršnekoli finančne težave. S tem je mišljen celoten nabor osnovnih in kakovostnih zdravstvenih storitev, od promocije zdravja do preventive, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe.

V skladu s tretjim izmed Ciljev trajnostnega razvoja, katerega namen je zagotoviti zdravo življenje in spodbujati dobro počutje za vse, Svetovna zveza slepih v prizadevanju za univerzalni dostop do osnovnih zdravstvenih storitev poziva javne in zasebne zdravstvene ustanove, da poskrbijo za informacije v oblikah, dostopnih za slepe in slabovidne, kot so Braillova pisava, povečan tisk in različne zvočne oblike zapisa. Tako so tudi za slepe in slabovidne osebe zagotovljene enake možnosti za dostop do osnovnih zdravstvenih storitev. Podlaga za to je tudi 25. člen Konvencije ZN o pravicah invalidov, ki zahteva, da »države pogodbenice priznajo, da imajo invalidi pravico do uživanja najvišjega zdravstvenega standarda brez diskriminacije zaradi invalidnosti«.
Svetovna zveza slepih poziva vlade, naj svojim skupnostim zagotovijo, da bodo osnovne zdravstvene storitve finančno dostopne vsem slepim in slabovidnim. Sem sodijo zdravstvene storitve, povezane z vidom, brezplačni okulistični pregledi, subvencionirani tehnični pripomočki, namenjeni slepim in slabovidnim, ter rehabilitacijske storitve.

Svetovna zveza slepih še naprej sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo in tako skrbi za to, da so zdravstvene potrebe slepih in slabovidnih oseb v celoti vključene v njihove univerzalne zdravstvene programe.

Ključna dejstva (SZO):
Vsaj polovica svetovnega prebivalstva še nima dostopa do vseh osnovnih zdravstvenih storitev.
Okoli 100 milijonov ljudi je še vedno potisnjenih v skrajno revščino (živijo z 1,90 USD ali manj na dan), ker morajo plačevati za zdravstvene storitve.
Več kot 800 milijonov ljudi (skoraj 12 % svetovnega prebivalstva) je za plačilo zdravstvenih storitev porabilo vsaj 10 % svojih prihodkov.
Vse države članice ZN so se zavezale, da bodo do leta 2030 kot enega od ciljev trajnostnega razvoja poskušale doseči univerzalno zdravstveno pokritost.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam