05.10. 2018

Na Generalni skupščini Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je Evropska unija 1. oktobra 2018 končno ratificirala Marakeško pogodbo, ki je zavezujoča za vseh njenih 28 držav članic.

“To je velik korak h končanju t. i. “lakote po knjigah” za milijone ljudi po svetu (30 milijonov samo v Evropi), ki so slepi, slabovidni ali imajo druge motnje branja,” je ob tej priložnosti dejal Wolfgang Angermann, predsednik Evropske zveze slepih (EBU). “Pogodba lajša dostop do kulture in izobraževanja in bo zagotovo eden od elementov, ki omogočajo slepim in slabovidnim dostop do boljših delovnih mest in vključenost v današnjo globalno in digitalno družbo.” EBU poziva vse države, da se pridružijo državam podpisnicam, EU-članice, ki kljub iztekajočemu se roku, to je 11. oktober 2018, izvajanja pogodbe še niso prenesle v svoje nacionalne zakonodaje, pa poziva, da to nemudoma storijo.

Pogodba je bila sprejeta 28. junija 2013, veljati pa je pričela 30. septembra 2016, potem ko jo je ratificiralo prvih 20 držav. Evropska unija je pogodbo podpisala 30. aprila 2014, leta 2017 pa je sprejela direktivo, ki velja za vse države članice, in uredbo, ki bo uporabljena v odnosu z državami, ki niso članice EU.
Trenutno pogodba zavezuje 43 držav, od tega 28 članic EBU, vključno z Rusijo in Moldavijo. Japonska je pogodbo ratificirala ravno 1. oktobra  2018.

Celotno izjavo EBU za javnost si lahko v angleščini preberete na naslednji povezavi: PDF-EBU press release today in Word-EBU press release today.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam