12.4. 2018

S strani javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice vam posredujemo spodnje obvestilo:

V zadnjem času pri nadzoru plačila parkirnine opažamo, da vse več vozil opremljenih z invalidsko karto nima pravilno označenega vozila na parkirnih mestih, kjer je omogočeno časovno omejeno parkiranje, ki pa je plačljivo. Plačilo parkirnine na in ob vozišču občinskih cest je potrebno izvesti na parkomatih oziroma preko sistema Urbana SMS parkiranje.

Več na http://www.lpt.si/parkirisca/parkirisca/urbanasms in http://www.lpt.si/parkirisca osebna vozila/parkirisca/parkirisca osebna vozila/parkomati.
V želji, da bi uporabnike primerno seznanili z določili Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17), ki urejajo brezplačno parkiranje invalidov, bomo v naslednjih dneh pričeli z obveščanjem uporabnikov parkirnih mest s posebnimi obvestili.

Verjamemo, da bodo uporabniki parkirnih mest, ki so sicer plačljivi, naša obvestila sprejeli pozitivno in se po njih ravnali ter se tako izognili nepotrebnim postopkom v nadaljevanju postopka nadzora plačila parkirnine.

Primer obvestila:
Spoštovani, Dne ob uri smo pri nadzoru plačila parkirnine na območju časovno omejenega parkiranja ugotovili, da ste parkirali vozilo, reg. št. ,v katerem ste na vidnem mestu postavili invalidsko karto, a niste označili časa prihoda. Na podlagi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17) lahko imetniki veljavne parkirne karte za invalide brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in namestiti veljavno parkirno karto za invalide. Tokratno obvestilo je informativne narave, s katerim Vas želimo opozoriti, da pri parkiranju z invalidsko karto ni dovolj le namestiti parkirno karto za invalide, ampak je potrebno označiti tudi čas prihoda.
J P LPT d. o. o.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam