13.9. 2016

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo v sredo, 21.9.2016 med 10. in 17. uro organiziral dogodek OVIRANtlon, triatlon z ovirami, s katerimi se osebe z oviranostmi srečujejo v vsakdanjem življenju.

OVIRANtlon pripravlja Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL skupaj z nevladnimi organizacijami  – Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, Odprtimi hišami Slovenije ter podjetjem LPP.

Izkušnja posameznika v zvezi s posamezno obliko oviranosti in zavest, da je predvsem okolje, v katerem živimo tisto, ki nam skoraj po pravilu lajša ali greni življenje, sta vsekakor zelo dragoceni za vsakogar. Na eni strani dejstvo, da nas vse v nekem trenutku življenja, če ne prej – v starosti, doletijo takšne in drugačne težave, na drugi strani pa imamo vsi v krogu prijateljev ali znancev koga, ki se srečuje s katero od oblik oviranosti, je OVIRANtlon zato idealna priložnost, da se vsak izmed nas vsaj za hip postavi v njihovo kožo, jih tako bolje spozna in jim na koncu morda tudi na kakršen koli način olajša življenje.

Obiskovalci OVIRANtlona bodo imeli možnost in priložnost sodelovati na poligonu s tremi deli/sklopi, in sicer z ovirami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, z ovirami, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni, ter z ovirami, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Seznanili se bodo lahko z vožnjo z invalidskim vozičkom, s hojo s palico po taktilni vodilni poti, namenjeni slepim in slabovidnim, z znakovnim jezikom za gluhe…
Letos se OVIRANtlonu pridružuje tudi Javno podjetje LPP, ki bo predstavilo nizkopodni avtobus. In če je poligon namenjen predvsem spoznavanju oviranosti, je del, ki ga je pripravil LPP, priložnost za osebe z oviranostmi, da se preizkusijo in seznanijo z načinom ter z možnostmi uporabe javnega prevoza.

Organizatorji OVIRANtlona želijo predvsem spodbuditi razmišljanje o tem, kako lahko okolje, ki nas obdaja, izboljšamo in naredimo bolj prijazno ter dostopno vsem ljudem.

 


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam