01.4. 2015

Spoštovani,

Društvo Bravo v sodelovanju s projektom Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), pripravlja dve zaporedni usposabljanji v podružnicah društva Bravo, na katerih vam bomo natančneje predstavili Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, knjižnična gradiva v prilagojenih oblikah, možne načine izposoje gradiv in postopek včlanitve. Spoznali boste smernice in prilagoditve, kako oblikovati lažje berljivo gradivo za bralce z disleksijo in motnjami branja ter tudi nov formata zapisa zvočnih knjig, DAISY, ki z vidika uporabniške izkušnje pri branju predstavlja velik korak naprej, saj omogoča lažje in bolj pregledno prebiranje besedil. Storitve Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne so namenjene tudi osebam z disleksijo.

Junija 2014 se je knjižnica preselila v nove prostore na Kotnikovi 32, v središču Ljubljane. S selitvijo so se ustvarile možnosti, da se osrednja knjižnica slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja prične razvijati v ustanovo, ki bo nudila varno, udobno in funkcionalno središče za druženje, izobraževanje in kulturna doživetja.

V nadaljevanju lahko najdete kratko predstavitev obeh usposabljanj ter terminski načrt izvajanja. Že sedaj vas vljudno vabimo k udeležbi.

Več informacij o usposabljanjih najdete tudi na spletnem mestu Društva Bravo www.drustvo-bravo.si. Za morebitna pojasnila smo vam na voljo tudi po telefonu 031 737 520 ali elektronski pošti milena.kosak-babuder@guest.arnes.si.

Vljudno vabljeni!

 

PREDSTAVITEV USPOSABLJANJ

  1. usposabljanje: Merila in smernice za prilagajanje gradiv za bralce z disleksijo ter predstavitev Knjižnice slepih in slabovidnih

Na prvem delu usposabljanja se bodo udeleženci seznanili s Knjižnico slepih in slabovidnih in njenimi storitvami ter z možnostjo včlanitev oseb z disleksijo in motnjami branja v knjižnico. Spoznali bodo smernice in prilagoditve, kako oblikovati lažje berljivo gradivo za bralce z disleksijo ter se seznanili z DAISY formatom zapisa zočnih knjig.

  1. usposabljanje: Predstavitev informacijskega sistema za dostop do elektronskih gradiv uporabnikom z disleksijo in praktična uporaba DAISY (delavnica)

 Na drugem delu usposabljanja se bodo udeleženci v praksi spoznali z elektronskim informacijskim sistemom Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, prek katerega je možno dostopati do elektronskih knjižničnih gradiv. Seznanili se bodo tudi z praktično uporabo predvajalnika DAISY.

Terminski načrt izvajanja usposabljanj


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam