11.11. 2014

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) se pridružuje protestu Evropske zveze slepih glede vsebine delovnega programa Evropske komisije za leto 2015, saj le-ta ne vključuje »European Accessibility Act-a (EAA)«, dokumenta, ki predstavlja strateške usmeritve za boljšo dostopnost do dobrin in storitev v Evropski uniji. Evropska unija s tem kaže na mačehovski odnos do velike skupine ljudi, ki za samostojno življenje, neovirano vključevanje v družbo in aktivno participacijo potrebujejo nekatere prilagoditve. Ustrezna dostopnost dobrin in storitev je namreč eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja invalidov (in še marsikoga drugega).
Leta 2010 je Evropska komisija v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov sprejela celostno strategijo urejanja področja invalidov, imenovano »European Disability Strategy«, v kateri si je zadala, da bo do leta 2020 ustvarila Evropo brez ovir. Da bi se ciljem čim bolj približali, je Evropska komisija predlagala uporabo različnih zakonodajnih in drugih instrumentov. EAA bi moral biti eden pomembnejših dokumentov, ki naj bi nastali v sklopu uresničevanja ciljev omenjene strategije. Slepim in slabovidnim, pa še mnogim drugim (ne le invalidom), bi zagotovil dostop do informacij in storitev javnega značaja, jim omogočil neovirano gibanje v urbanem okolju in varno uporabo ter vključevanje v promet. Z doseganjem zadanih ciljev bi se invalidom izboljšale možnosti za gospodarsko, družbeno in politično sodelovanje v družbi. Zagotovili bi jim torej pogoje, primerljive s tistimi, ki jih Evropa nudi drugim državljanom.

Dodatne informacije: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, predsednik Tomaž Wraber, 01 470 02 11, zdsss@zveza-slepih.si .


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam