13.4. 2013

Ljubljana, 13. 4. 2013 – Skupščina Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je danes volila novega predsednika zveze za mandatno obdobje 2013 do 2017 in vnovič izvolila Tomaža Wraberja, ki je zvezo vodil že v dozdajšnjem mandatnem obdobju.

Tomaž Wraber, stari - novi predsednik ZDSSS

Tomaž Wraber, stari – novi predsednik ZDSSS

Skupščina je tudi obravnavala in sprejela finančno ovrednoteni letni delovni program zveze za leto 2013 in volila člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Nova skupščina ZDSSS

Nova skupščina ZDSSS

● za člane Upravnega odbora Zveze so izvoljeni:

Safet Baltič iz MDSS Koper, Emil Muri iz MDSS Kranj, Martin Ošlak iz MDSS Maribor, Branko Petovar iz MDSS Murska Sobota, Igor Miljavec iz MDSS Nova Gorica, Janez Kermc iz MDSS Novo mesto in Anton Žerak iz MDSS Ptuj. Člana UO iz MDSS Celje in Ljubljana bosta izvoljena naknadno.

● za Nadzorni odbor Zveze so izvoljeni:
Božena Potočnik iz MDSS Maribor kot predsednica, Nataša Žganjar iz MDSS Ljubljana kot članica in Predrag Milenkovič kot zunanji strokovnjak

● za Disciplinsko komisijo Zveze so izvoljeni:
Anton Žakelj iz MDSS Kranj kot predsednik, Robert Hrovat Merič iz MDSS Ljubljana kot član, Zvonko Škerget iz MDSS Maribor kot član, Marija Jerič iz MDSS Murska Sobota kot članica in Sonja Jež iz MDSS Nova Gorica kot članica


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam