28.11. 2011

Ponedeljek, 28. november 2011 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je v predvolilnem času strankam, ki na letošnjih volitvah kandidirajo za vstop v državni zbor, poslala pismo z vprašanji na temo izvajanja celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih (CRSS). Rehabilitacija slepih in slabovidnih je namreč uzakonjena pravica že več kot tri leta, pa se še vedno ne izvaja. Od 13 strank, ki so prejele vprašanja, jih je 8 odgovorilo, ena pa se je opravičila.

Vprašanja, ki jih je ZDSSS naslovila na stranke (izvirni dopis najdete v priponki), so se dotaknila naslednjih tem: uveljavitve zakonske pravice do celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, kaj bodo stranke ob morebitni izvolitvi v državni zbor storile na tem področju in kaj bodo stranke storile glede določila Zakona o zbiranju podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki med drugim nalaga tudi vodenje registra slepih in slabovidnih, a ga v Sloveniji še vedno ni.

Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih je bila namreč uzakonjena julija 2008, ko je bilo z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejeto, da se celovita rehabilitacija slepote in slabovidnosti v celoti financira s sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker Ministrstvo za zdravje kljub novemu zakonu na tem področju ni ukrepalo, je ZDSSS z oftalmološko in tiflopedagoško stroko v nekaj mesecih pripravila program »Celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih« (CRSS). A tudi s tem programom se celovita rehabilitacija, ki je bila zakonsko določena, še vedno ni začela izvajati. ZDSSS je po pogovorih z Ministrstvom za zdravje pristala na to, da sama pripravi pilotski projekt celovite rehabilitacije, a po dobrem letu dela in čakanja so namesto njegovega financiranja pred nekaj tedni dočakali le javni razpis, ki omogoča prijavo pilotskih projektov. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako je lahko uzakonjena pravica postala predmet razpisa, na katerem bo morala konkurirati številnim drugim projektom.

Skupno zavzemanje za izvajanje celovite rehabilitacije
Odgovore na temo celovite rehabilitacije smo prejeli od Stranke enakih možnosti Slovenije, Nove Slovenije, Slovenske nacionalne stranke, Slovenske demokratske stranke, Slovenske ljudske stranke, Pozitivne Slovenije, Zares – socialno liberalni in Liberalno demokratske stranke. Socialni demokrati so se opravičili z obljubo, da bodo proučili, zakaj ta pravica še ni uresničena.

Odgovorov nismo prejeli od Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Državljanske liste Gregorja Viranta, Stranke mladih – Zeleni Evrope in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije.

Vse stranke, ki so nam poslale svoje odgovore, so enotnega mnenja, da je za uveljavitev zakonske pravice do celovite rehabilitacije odgovorno Ministrstvo za zdravje, deloma pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na vprašanje, kaj bodo na tem področju storili, če bo njihova stranka izvoljena v državni zbor ali če bo iz njihovih vrst prišel tudi novi minister za zdravje, so odgovarjali različno, a vendar s skupno rdečo nitjo, da je potrebno to področje nemudoma urediti ter slepim in slabovidnim tudi v praksi zagotoviti zakonsko določeno pravico. LDS pravi, da bodo uveljavljanje pravic slepih in slabovidnih v primeru, da bodo postali del vladajoče koalicije, to nedvoumno zapisali v koalicijsko pogodbo. Pozitivna Slovenija je zapisala, da bodo zagotovili proračunska sredstva. SNS bo od Vlade zahteval, da se ustvarijo pogoji za izvajanje tega zakona in da se zagotovijo sredstva v zdravstveni blagajni. SDS je mnenja, da je nedopustno, da dosedanja Vlada tega zakona ni izvajala, zato bodo proučili okoliščine neizvajanja zakona ter uveljavili ustrezno odgovornost. SLS odgovarja, da je potrebno za izvajanje zakona zagotoviti proračunska sredstva iz drugih področij, zato je nujno pospeševanje gospodarske rasti, izboljšanje poslovnega okolja in davčna ter administrativna razbremenitev gospodarstva. Dodajajo še, da je potrebno tudi bolj sistematično pristopiti k odpravi fizičnih in drugih ovir za bolj samostojno življenje slepih in slabovidnih. V Zaresu – socialno liberalni pravijo, da se bodo v naslednjem mandatu zavzeli, da ministrstvo izpolni svoje naloge. Nova Slovenija se prav tako zavzema za to, da se bodo zapisani zakoni izvajali dosledno. V Stranki enakih možnosti pa so slepe in slabovidne podučili, kakšen bi po mnenju stranke moral biti program CRSS, ki so ga tudi kritično ocenili, za zastavljena vprašanja pa si žal niso vzeli časa.

Na vprašanje o vodenju registra slepih in slabovidnih so si stranke prav tako enotne, da je treba register vzpostaviti, ga vzdrževati in temu primerno voditi, saj tako nalaga zakon že od leta 2000. Stranke se bodo zavzemale tudi za ureditev tega področja in vzpostavitev registra, ki je za reševanje problematike slepih in slabovidnih izjemno pomembno.

»Strankam, ki so si vzele čas in nam poslale odgovore, se zahvaljujemo. Vse odgovore smo skrbno proučili in jih bomo shranili ter stranke ob morebitni izvolitvi v Državni zbor zagotovo opomnili na njihove obljube in trditve. Zadnji čas je namreč, da se začnejo zakoni spoštovati, in tako je tudi s celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Želimo si, da bi prihodnja vlada in Ministrstvo za zdravje prisluhnilo našim težavam in da bomo z njimi lahko delovali bolj konstruktivno kot je bila to praksa do sedaj,« pravi Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Če želite prejeti originalne odgovore političnih strank, nas pokličite na 01/470 02 11 ali pišite na elektronski naslov: zdsss@zveza-slepih.si .


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam