10.10. 2011

Za nekaj minut v koži slepih in slabovidnih

·  Zveza društev slepih in slabovidnih je na posebnem dogodku obiskovalce popeljala na sprehod z belo palico in posebnimi očali, ki simulirajo okvaro vida.

·  V drugem tednu oktobra obeležujemo svetovni dan vida in mednarodni dan bele palice.

Ljubljana, 10. oktober 2011 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije v okviru pobude Odprte hiše Slovenije organizirala poseben sprehod po Stari Ljubljani. Obiskovalcem na Šuštarskem mostu so nadeli posebna očala in bele palice ter jih preizkusili v nalogah in ovirah, s katerimi se slepi in slabovidni vsakodnevno soočajo na svojih poteh.

Sobotni dogodek je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije organizirala v okviru pobude Odprte hiše Slovenije kot sklepnega dejanja Tedna arhitekture in prostora 2011. Na stojnici in na vodenem sprehodu, ki sta ga zasnovali Polona Car, članica ZDSSS in krajinska arhitektka dr. Andreja Zapušek Černe, so slepi in slabovidni obiskovalce seznanili z nujnimi spremembami prostorskih ureditev, ki bi lahko omogočale boljšo dostopnost do različnih prostorov in objektov za slepe in slabovidne.

Za vsaj nekaj trenutkov so se ljudje z vidom postavili v kožo slepih in slabovidnih in se soočili s posebnostmi in ovirami, ki jih običajno ne opazimo ali jih na pot nevede postavljamo. »Z dogodkom smo želeli predstaviti izkušnjo doživljanja prostora in položaja osebe z okvaro vida. Slepi in slabovidni si želimo predvsem urejenih različnih poti,  ki bi lahko z že manjšimi prilagoditvami olajšale naše življenje in nam omogočile večjo vključenost v družbo,« je dejala Polona Car. Da se lahko z zaprtimi očmi igra igre kot so šah, človek ne jezi se ter domino, so obiskovalci spoznali na stojnici ob Šuštarskem mostu, kjer so prejeli tudi ostale informacije v zvezi s slepoto in slabovidnostjo ter prostorskimi rešitvami za ljudi z okvaro vida. Ob koncu so se najbolj zavzeti preizkusili še v podpisovanju v brajevi pisavi.

V Sloveniji še vedno brez celotive rehabilitacije slepih in slabovidnih

Dogodek na Šuštarskem mostu je bil tudi uvod v dva pomembna dneva za slepe in slabovidne – svetovni dan vida (13. oktober) in mednarodni dan bele palice (15. oktober). Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne agencije za preprečevanje slepote (IAPB) je Organizacija združenih narodov drugi četrtek v oktobru proglasila za svetovni dan vida, ko slepi in slabovidni opozarjajo na svoj položaj v družbi in pravice, ki so prevečkrat zapostavljene. V Sloveniji je namreč po ocenah stroke več kot osem tisoč ljudi z okvaro vida, ki si zaslužijo celovito rehabilitacijo, kar pa se v praksi ne uresničuje. »Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih je že tri leta povsem jasno zapisana v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, a v praksi se še vedno ne uveljavlja. Kako je torej možno, da smo slepi in slabovidni na lastno pobudo, skupaj s tiflopedagoško in oftalmološko stroko napisali strokovni program celovite rehabilitacije, ki ima tudi vso strokovno podporo, v praksi pa se pojavljajo vsak dan nove birokratske ovire za njegovo uresničitev? In to ob dejstvu, da je vsaka rehabilitacija ali preprečitev nekega invalidnega stanje investicija, ki se neštetokrat povrne,« je v poslanici ob svetovnem dnevu vida in mednarodnem dnevu bele palice dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

V poslanici Tomaž Wraber izpostavlja tudi najbolj problematična področja slepih in slabovidnih. To so:

  1. da je že dobra tri leta uzakonjena celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih, ki pa je zaradi izmikanja Ministrstva za zdravje v praksi še vedno ni mogoče uveljaviti;
  2. da država omogoča zelo malo za vsaj deloma neodvisno življenje nujnih medicinsko tehničnih pripomočkov, ki jih slepi in slabovidni v državah z nam primerljivim standardom dobijo brez težav;
  3. da je nujno urediti finančne in tehnične možnosti za vodenje registra slepih in slabovidnih, kot to že 11 let nalaga zakon;
  4. da je nujno čim prej začeti postavljati program sistematične kontrole vida vseh državljanov, s posebnim programom za rizične skupine, kar bo znatno zmanjšalo naraščanje slepote in slabovidnosti in z njima povezanih velikih stroškov;
  5. da je nujno, da začne Republika Slovenija v praksi uresničevati vse svoje deklarativne opredelitve za enakopravno dostopnost ljudi z okvarami vida do vseh družbenih dogajanj od izobraževanja do zaposlovanja, kulture in drugih področij.

Dodatne informacije: 01/470 02 11, zdsss@zveza-slepih.si

O Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije:

ZDSSS je najstarejša invalidska organizacija v Sloveniji, ki so jo ustanovila medobčinska društva slepih in slabovidnih. Danes ima ZDSSS več kot štiri tisoč članov, ki jim v okviru svojih dejavnosti nudi učenje brajice, usposabljanje za uporabo novih komunikacijskih tehnologij, izobraževanje na različnih področjih, pomoč pri iskanju zaposlitve in izvaja mnoge druge dejavnosti. Glavni cilj Zveze je omogočanje slepim in slabovidnim, da se naučijo novih življenjskih strategij in veščin, ki so potrebne, da postanejo čim bolj neodvisni in enakovredni državljani v naši družbi. Več informacij na spletni strani
organizacije.

O Tednu arhitekture in prostora 2011

Teden arhitekture in prostora združuje sklop dogodkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije. Skupni cilj dogodkov je osveščanje in izobraževanje javnosti o pomembnosti sodelovanja v procesih gospodarjenja s prostorom. Častno pokroviteljstvo tedna arhitekture in prostora je prevzel
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Več informacij na spletni strani organizacije.

O Odprtih hišah Slovenije 

Odprte hiše Slovenije je pobuda za dvig kakovosti arhitekture in urbaniziranega prostora ter za izboljšanje kakovosti bivanja. Pobudo organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in je del mednarodne mreže Open House Worldwide (op. Odprte hiše po svetu), ki združuje že 12 mest iz 9 držav (London, New York, Dublin, Tel Avív, Jeruzalem, Melbourne, Galway, Barcelona, Chicago, Rim, Helsinki, Slovenija).

Letos so Odprte hiše Slovenije potekale kot zaključek Tedna arhitekture in prostora. Več informacij na spletni strani pobude.

 
 


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam