02.6. 2011

•  Ob tednu slepih Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) poudarja, da želi pomagati ne le svojemu članstvu, ampak vsem slepim in slabovidnim pri nas.
• V sodelovanju s slovensko policijo pripravljajo skupni projekt za večjo varnost in vključenost slepih in slabovidnih v družbo.
• Svojim članom sta ZDSSS in podjetje Amebis predstavila  brezplačen dostop do spletne storitve RoboBraille, ki slepim prebere pisna besedila.

Novinarska konferenca
Utrinek s tiskovne konference.

Ljubljana, 2. junij 2011 – V začetku junija Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) tradicionalno obeležuje teden slepih. V tem tednu se bo na lokalni in državni ravni zvrstilo nekaj dejavnosti, s katerimi želijo ZDSSS in medobčinska društva nagovoriti svoje člane ter druge slepe in slabovidne v Sloveniji in jim pomagati. V ZDSSS so začeli izvajati tudi nove projekte za boljšo kakovost življenja slepih in slabovidnih. Pri tem so se povezali s slovensko policijo, ki jim bo na občinski ravni v okviru svojih pristojnosti pomagala pri lažjem vključevanju v družbo. Za vse slepe in slabovidne so v sodelovanju s podjetjem Amebis ob tem tednu pripravili tudi darilce: brezplačno uporabo slovenskega sintetizatorja govora na spletnem sistemu danskih raziskovalcev, imenovanem RoboBraille, ki prilagaja razna računalniška besedila v zvočni zapis.

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS opozarja na številne slepe in slabovidne v Sloveniji, ki jih je veliko več kot je članov ZDSSS. »Zveza v svojih medobčinskih društvih danes združuje nekaj več kot 4.000 članov, po nekaterih podatkih pa je v Sloveniji okoli 10.000 slepih in slabovidnih, morda celo več. Tako je jasno, da so številni skriti doma, brez pomoči, spodbude in razumevanja. V Zvezi želimo pomagati vsem slepim in slabovidnim v Sloveniji, zato so jim vrata naših društev vedno odprta.« ZDSSS jih vabi, naj se obrnejo na njih, saj jih bodo sprejeli medse in jim pomagali. V okviru organizacije jih bodo med drugim učili številnih veščin, ki jih potrebujejo v svojem položaju: kako se znajti pri vsakdanjih opravilih, kako pisati in brati brajico, kako uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in še veliko več.

Wraber in Romšak (Amebis)
Predsednik ZDSSS Tomaž Wraber in predstavnik Amebisa Anton Romšak.

V sodelovanju s policijo k večji ozaveščenosti o slepih

ZDSSS se je povezala s slovensko policijo, da bi skupaj olajšali vsakdanjik in zagotovili večjo varnost slepih in slabovidnih in njihovo prepoznavnost v družbi. Prek vodij policijskih okolišev, ki skrbijo za povezanost ljudi, in drugih predstavnikov v lokalnih skupnostih, bodo prirejali dejavnosti, namenjene vsem slepim in slabovidnim. Pri tem se bodo zgledovali po primeru dobre prakse z območja Nove Gorice, kjer uspešno izvajajo akcijo »Z roko v roki, skupaj za varnost slepih in slabovidnih«. Namenjena je ozaveščanju slepih in slabovidnih o samozaščitnem ravnanju, zlasti na področju prometne varnosti, in širši javnosti, ki se običajno ne zaveda dovolj, da živijo med njimi tudi ljudje z okvarami vida. Akcijo bodo razširili na vso Slovenijo in jo nadgradili z dodatnimi dejavnostmi kot so skupne delavnice in posveti, skupno delo v varnostnih sosvetih na lokalni ravni, akcija »Dan mobilnosti« in številne druge. »Naše sodelovanje s slepimi in slabovidnimi je namenjeno predvsem varnosti, pa tudi medsebojnemu spoznavanju, saj zaradi pomanjkanja znanja in informacij s strani policije ali slepih in slabovidnih lahko pride do nezadovoljstva. Trudili se bomo, da bomo slepim pomagali in jim olajšali vsakodnevne ovire, s katerimi se soočajo,« je dodala Marija Mikulan, višja policijska inšpektorica iz generalne policijske uprave.

Marija Mikulan, višja policijska inšpektorica iz generalne policijske uprave
Policijska inšpektorica Marija Mikulan.

Storitev RoboBraille za branje besedil

ZDSSS je na današnji novinarski konferenci predstavila še eno pomembno storitev, ki je odslej na voljo vsem slepim in slabovidnim. V sodelovanju s podjetjem Amebis so namreč slepim in slabovidnim omogočili e-poštno oziroma spletno storitev RoboBraille, ki prilagodi digitalen besedilni dokument v zvočno datoteko. Uporaba storitve RoboBraille je hitra in preprosta, saj uporabnik po elektronski pošti pošlje besedilo, ki mu ga sistem RoboBraille vrne v želeni obliki. Storitev, ki je prejela vrsto nagrad po vsem svetu, so razvili  danski strokovnjaki in jo na našo prošnjo skupaj s strokovnjaki podjetja Amebis prilagodili tudi za slovenski jezik. Zaradi naših črkovnih posebnosti (šumnikov) to ni bilo čisto preprosto, in nekaj težav še vedno niso uspeli povsem odpraviti. Odslej bo RoboBraille brezplačno na uporabo vsem slepim in slabovidnim. Amebis je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan razvil slovenski sintetizator govora Govorec, ki prilagaja poljubno pisno slovensko besedilo v govor. Pri tem besedilo analizira, spremeni simbole v besede, besedila naglasi, določi izgovarjavo in prebere. Storitev RoboBraille je namenjena izključno za osebno uporabo in ne za komercialne namene.

Navodila:

1. Najprej odpremo svoj program za e-pošto. Izberemo možnost »Novo sporočilo« in sporočilu pripnemo dokument, ki ga želimo s storitvijo RoboBraille prilagoditi. Zapomnimo si: vsakemu sporočilu pripnemo samo en dokument.
2. V polje »Za:« vpišemo e-poštni naslov: preberi@robobraille.org, prek katerega nam program RoboBraille prilagodi dokument v slovenski sintetiziran govor.
3. RoboBraille pa uporablja več poštnih naslovov za prilagajanje dokumentov v 11 evropskih jezikov. Če želimo na primer v zvok prilagoditi angleško besedilo, ga pošljemo na naslov: britspeech@robobraille.org. Če želimo v zvok prilagoditi besedilo v kakšnem drugem jeziku, ga pošljemo na e-naslov, ki ga najdemo na spletni strani:
http://www.robobraille.org/rb/subpage1012.aspx.
4. Polje »Zadeva:« pustimo prazno, razen če želimo spremeniti hitrost branja sintetiziranega govora. Hitrost spreminjamo tako, da vpišemo pluse ali minuse v polje »Zadeva:«. Vpišemo do največ tri minuse »—« za najpočasnejše branje ali do največ tri pluse »+++« za najhitrejše branje.
5. Besedilo e-pošte naj bo prazno. Če uporabljamo samodejne podpise, logotipe podjetja in podobno v svojih elektronskih sporočilih, jih pred pošiljanjem izbrišemo.
6. Po nekaj minutah bomo prejeli e-pošto z obvestilom, da je RoboBraille obdelal naš dokument. Obvestilo bo vsebovalo spletno povezavo, na kateri najdemo datoteko s končnim rezultatom.
Ob morebitnih težavah
RoboBraille lahko obdela le en dokument na e-poštno sporočilo. Če želimo prilagoditi več dokumentov, preprosto pošljemo več e-poštnih sporočil. Če želimo izvorni dokument razdeliti na več manjših, uporabimo enak postopek, kot smo ga razložili zgoraj, le da dokument pošljemo na naslov filepart@robobraille.org.
V dokumentih PDF so pogosto slovenski znaki zapisani z nestandardnimi kodami, čeprav jih programi za ogled in tiskanje datotek PDF napišejo pravilno. V takih dokumentih RoboBraille žal ne more vedno pravilno določiti slovenskih znakov, zaradi česar bo sintetiziran govor morda težje razumljiv.
Če uporabljamo filtriranje neželene e-pošte (angl. »spam«), je dobro, da avtoriziramo e-poštni naslov noreply@robobraille.org, ki ga uporablja RoboBraille za pošiljanje obvestil. Sicer se obvestila zaradi vsebovanih hiperpovezav lahko znajdejo med smetmi.
Če prejmemo obvestilo o napaki ali če ne prejmemo obvestila nepričakovano dolgo, se na spletni strani http://www.robobraille.org/ obrnemo na RoboBraille za pomoč. Vendar upoštevajmo, da daljši dokumenti potrebujejo več časa za prilagoditev.
V imenu datoteke, ki jo pošiljamo v prilagoditev v zvočni zapis, ne smemo uporabiti znakov za šumnike, sicer RoboBraille najbrž ne bo sprejel našega dokumenta in bo odgovoril z napako. Zato pred pošiljanjem dokumenta po potrebi spremenimo znake za šumnike v imenu datoteke.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam