02.11. 2023

Vabimo vas, da se udeležite zanimive delavnice, ki bo organizirana ob zaključku projektov NAPOJ (Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani) in SLOKIT (Inštitut Jožef Štefan).

Na delavnici vam bomo predstavili dva slovarja in orodji, ki so zelo koristni pripomočki pri jezikovni produkciji in iskanju informacij o rabi sodobne slovenščine, skupno pa jim je tudi to, da so bili v okviru omenjenih projektov posebej prilagojeni za osebe s posebnimi potrebami.

Spletna orodja so zanimiva za različne ciljne skupine, kot so študenti različnih študijskih smeri (prevajalstvo, lektoriranje, pedagoški poklici, knjižničarstvo, novinarstvo, jezikoslovje), strokovni delavci iz omenjenih področji, raziskovalci, pisci različnih besedil (tudi v javni upravi) in pa za vse tiste, ki jim jezik predstavlja pomemben del aktivnosti pri poklicu ali pa se z njim ukvarjajo ljubiteljsko.

Na delavnici bodo predstavljeni:

 1. Slovar sopomenk sodobne slovenščine
  Trenutna različica slovarja vsebuje 100.837 iztočnic in 362.828 sopomenk, s čimer je Slovar sopomenk sodobne slovenščine najobsežnejša prosto dostopna delno avtomatsko generirana zbirka sopomenk za slovenščino. Posebnosti slovarja so možnost primerjave med rabo različnih sopomenk, dodane protipomenke pri več tisoč iztočnicah ter možnost, da uporabniki dodajajo lastne predloge sopomenk in protipomenk.
 2. Kolokacijski slovar sodobne slovenščine
  Kolokacije so tipične sopojavitve besed in so pomemben del jezika; ker prinašajo podatek o tipičnosti, so slovarji kolokacij uporabni zlasti kot pomoč pri jezikovni produkciji, tudi na ravni usvajanja jezika. Kolokacijski slovar sodobne slovenščine je prvi takšen slovar pri nas in v drugi različici vsebuje 81.443 iztočnic in 4.491.958 kolokacij.
 3. Korpusnik – povzemalnik korpusnih podatkov
  Korpusnik je orodje, ki na enostaven in pregleden način povzame podatke iz petih besedilnih korpusov slovenskega jezika. V njem lahko izveste vse o besedah, od njihove rabe v pisni in govorjeni slovenščini, rabe skozi čas, zastopanosti v različnih vrstah besedil, področjih ipd.
 4. SENTA – Stavčno poenostavljanje in analiza

  Aplikacija SENTA ponuja poenostavitev kompleksnejših povedi v besedilu ter analizo besedila, npr. prikaz redkejših besed, daljših besed. Omogočeno je tudi nadaljnje urejanje poenostavljenega besedila.

V ta namen bosta organizirani dve delavnici in sicer:

 • Torek, 7.11.2023 ob 17.00 – online delavnica- Zoom
 • Sreda, 8.11.2023 ob 17.00 – Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana

Delavnico bosta vodila vodji projekta: Iztok Kosem in Simon Krek.

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite prek obrazca na spletni povezavi PRIJAVA NA DELAVNICO do ponedeljka, 6.11.2023.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi smo na voljo preko e-pošte: miha@dsis-drustvo.si, katjusa.koprivnikar@sincular.si


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam