Kaj je RIKOSS?

RIKOSS je edina poljudno-znanstvena revija v Sloveniji s področja ljudi z okvarami vida in izhaja neprekinjeno že od leta 2002.

RIKOSS objavlja strokovne in znanstvene članke in druge prispevke, povezane s spoznanji in raziskavami o možnostih, ki spremljajo ljudi s prirojeno ali pridobljeno okvaro vida, o ovirah, s katerimi se srečujejo, in z rešitvami za te ovire.

Je brezplačna revija, ki jo izdaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in izhaja 4 x letno v elektronski in zvočni obliki.

RIKOSS seznanja bralce s sodobno IKT ter specializirano informacijsko opremo za slepe in slabovidne ter z možnostmi za izobraževanje, delo in zabavo, prinaša pa tudi zapise o osebnih, delovnih, popotniških, zdravstvenih in drugih življenjskih izkušnjah slepih in slabovidnih.

Poslanstvo revije RIKOSS

RIKOSS je namenjen tako članom vseh društev slepih in slabovidnih kot tudi vsem drugim bralcem, ki jih to področje zanima iz poslovnih, delovnih, sorodstvenih, strokovnih ali kakršnihkoli drugih razlogov. Elektronsko in zvočno obliko dobite brezplačno vsake tri mesece v svoj e-predal, ko postanete naročnik na revijo RIKOSS.

Z revijo želimo približati aktualna spoznanja in nove možnosti slepim in slabovidnim kot tudi vsem tistim, ki se kakorkoli srečujejo z nami in bolj ali manj neposredno vplivajo na naša življenja. RIKOSS predstavlja vez med nami in vsemi tistimi, ki nas morda poznajo samo z ulice ali medijev. Omogoča vpogled o tem, kaj lahko slepi in slabovidni delamo, kaj in kakšna je sodobna oprema.

Še posebej pa smo veseli, ko od članov medobčinskih društev slišimo, da so jih posamezni članki v reviji spodbudili k novemu učenju, ali pa jim olajšali odločitev za spremembo v življenju.

Cilji, ki jih v uredništvu RIKOSS zasledujemo:

– zbiranje informacij o programski in strojni opremi, prirejeni za slepe in slabovidne, ki naj olajša iskanje, razumevanje in odločitve za njeno nabavo,
– spremljanje aktualnega dogajanja v Sloveniji – politike in načrtovanje, uspešnost izvajanja učenja, zaposlovanja …
– seznanjanje z možnostmi za strokovno izpopolnjevanje – tečaji, seminarji, konference ipd.,
– širjenje možnosti, da praktiki in uporabniki z mnenji, vprašanji in s predlogi sodelujejo pri širjenju in uporabi opreme za lažje izobraževanje v integraciji in za zaposlovanje,
– objavljanje strokovnih in znanstvenih prispevkov, namenjenih strokovnim delavcem in praktikom za boljše delo,
– spodbujanje izobraževanja in financiranje s prikazom ustreznih rešitev in dobre prakse.

Kaj pridobite kot naročnik?

– Na enem mestu dobite zbrano večino informacij s tematikami: računalništvo, informacijsko-komunikacijska oprema, izobraževalne in podporne aktivnosti, dosežki in ponudba v Sloveniji, testi opreme in storitev, povzetki iz drugih revij s podobno tematiko,
– Seznanite se z vprašanji in odgovori, izkušnjami kolegov, predstavitvami slepih in slabovidnih, ki so s pomočjo specialne opreme zaposleni, se izobražujejo ali so v vsakdanjem življenju bolj samostojni.
– Kot uporabnik specialne opreme lahko sledite novostim iz tega področja, ste informirani o opremi in možnostih, izmenjujete izkušnje, zastavljate vprašanja ….
– Kot (potencialni) zaposlovalec se seznanite z najnovejšimi izdelki in storitvami s tega področja ter možnostmi, ki jih lahko pričakujete od zaposlenega slepega/slabovidnega,
– Kot institucija lahko predstavite svoje delo, dosežke, izkušnje, novosti ter s tem pokažete svoje delo in uspehe zainteresirani javnosti,
– Pri podpornih dejavnostih ste seznanjeni s potrebami, aktualno opremo, obveščate druge o vaših dejanjih iz svojega področja dela,
– Kot strokovnjak lahko s svojimi prispevki postanete kompetentni (prepoznavni) tudi v širši javnosti, seznanjeni ste z novostmi in trendi s tega področja,
– Kot ponudnik/zastopnik lahko predstavite izdelke in storitve ter se tako približajte uporabnikom, strokovnjakom in drugim zainteresiranim.

Vljudno vabljeni, da postanete naš naročnik!

Odgovorni in tehnični urednik Marino Kačič

NAROČILO NA REVIJO RIKOSS

Naročite se na brezplačen 3-mesečnik Rikoss in bodite v toku z najnovejšimi informacijami iz tega področja. Naročnik je lahko kdorkoli!
ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM