Članek predstavlja, kako lahko sodelovanje v skupini za spremembo življenjskega sloga pomaga ljudem z oviranostjo vida pri izboljšanju zdravja, povečanju neodvisnosti in samostojnosti. Raziskave kažejo, da so ljudje s posebnimi potrebami manj verjetno vključeni v redno telesno aktivnost in zdrav način življenja kot drugi. Skupine za spremembo življenjskega sloga pa lahko pomagajo pri spodbujanju zdravih […]


V članku predstavljamo novo elektronsko osebno izkaznico in njeno uporabnost. Ponujamo vam neposredne povezave do obrazcev za poslovanje z občinami in vam svetujemo, kako poiskati pravo vlogo na portalu eUprava ali s pomočjo službe za podporo prek telefona. Avtorici: mag. Alenka Koporc in mag. Tatjana Mizori Zupan (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko, Urad […]


Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije naslavlja na slovensko javnost poslanico ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov 2022 Letošnje geslo Združenih narodov je: “Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta.” Prenos: Poslanica ob mednarodnem dnevu […]


V prispevku študentom in dijakom predstavljamo elektronski dostop do vlog za državno, Zoisovo in štipendijo za deficitarne poklice, za pridobitev digitalnega bona šolajočim v tujini in opozarjamo na možnost izpolnjevanja vloge za subvencionirano vozovnico v potniškem prometu. Vse vabimo tudi v najbolj obiskani del E-poslovanja, pridobivanje različnih izpiskov, kot so: iz matične knjige, kazenske evidence […]


V prejšnji številki revije Rikoss smo vam predstavili državni portal eUprava, ki je centralni portal države za elektronsko poslovanje ljudi z državnimi institucijami, kot so na primer upravne enote in centri za socialno delo. V tokratnem prispevku predstavljamo nekaj možnosti elektronskega poslovanja za družine in mlade, na primer: vloga za pravice staršev ob rojstvu otroka, […]


V prispevku so prikazani osnovni pojmi digitalizacije in dva praktična primera za dostop do javne e-uprave, tudi za slepe in slabovidne. V skladu z direktivo EU o dostopnosti je v veljavi zakon o dostopnosti javnih spletišč in mobilnih aplikacij, ki nalaga, da so spletne strani in orodja prilagojeni, da vsem uporabnikom omogočajo zaznavanje, razumevanje, navigacijo […]


Pričujoči prispevek seznanja bralce z deklaracijo slepih in slabovidnih, ki je bila sprejeta letos septembra na Okroglem ob 100-letnici organizirane skrbi za slepe na Slovenskem. V prvem delu deklaracije so predstavljena najbolj pereča področja: zakonodajno, področje dostopnosti do informacij in okolja ter področje rehabilitacije. V drugem delu pa so podane konkretne zahteve za reševanje omenjenih […]


Članek predstavlja skupino za spremembo življenjskega sloga. Opisano je vodilno načelo delovanja skupine, kako je le-ta nastajala ter delovala, pa tudi osebne izkušnje in razmišljanja avtorjev. Bralci se seznanijo s 5-prstnim modelom ravnovesja zdravja in bolezni. V drugi polovici prispevka so opisane osebne izkušnje članov skupine, ki jim je skupna pripravljenost za osebno spreminjanje, hvaležnost, […]


V članku so opisani kriteriji glede tega, kdo je upravičen do psa vodnika slepih, postopek pridobivanja psa in kaj bi moral kandidat premisliti, preden se odloči za takega psa. V drugem delu se predstavi šest vaditeljev, ki po zadnjem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ustrezajo kriterijem za šolanje psov vodnikov slepih. Bralec poleg kontaktnih […]


V pričujočem članku predstavljamo zametke organizirane družbene skrbi ter društvene organiziranosti slepih in slabovidnih na Slovenskem v zadnjih 150 letih ter tedanje možnosti za izobraževanje, delo in življenje slepih in slabovidnih. Podrobneje so osvetljene razlike in podobnosti tistega in sedanjega časa. Nadalje pa iz intervjuja z aktualnim predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (v […]