14.dec. 2021

Deklaracija slepih in slabovidnih na vseslovenskem srečanju slepih in slabovidnih ob 100-letnici organiziranega delovanja na Slovenskem

Pričujoči prispevek seznanja bralce z deklaracijo slepih in slabovidnih, ki je bila sprejeta letos septembra na Okroglem ob 100-letnici organizirane skrbi za slepe na Slovenskem. V prvem delu deklaracije so predstavljena najbolj pereča področja: zakonodajno, področje dostopnosti do informacij in okolja ter področje rehabilitacije.
V drugem delu pa so podane konkretne zahteve za reševanje omenjenih težav.

Prenos: Deklaracija slepih in slabovidnih ob 100-letnici