18.jun. 2020

Ob 100-letnici organiziranosti slepih in slabovidnih na Slovenskem

V pričujočem članku predstavljamo zametke organizirane družbene skrbi ter društvene organiziranosti slepih in slabovidnih na Slovenskem v zadnjih 150 letih ter tedanje možnosti za izobraževanje, delo in življenje slepih in slabovidnih. Podrobneje so osvetljene razlike in podobnosti tistega in sedanjega časa. Nadalje pa iz intervjuja z aktualnim predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju: ZDSSS) ob njeni 100-ti obletnici izvemo več o sedanji krovni organizaciji, njenem poslanstvu, načinu financiranja, o socialnih programih, ki jih izvaja, ter o težavah in načrtih za prihodnost.

Avtor: Marino Kačič
Prenos:
Ob 100-letnici organiziranosti slepih in slabovidnih na Slovenskem