17.sep. 2019

100-letnica Centra IRIS

V članku je prikazana ustanovitev Centra Iris pred stotimi leti. Takrat se je imenoval Zavod za slepe, kasneje Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, zadnjih nekaj let pa Center IRIS. Prikazani so ključni ljudje, ki so sodelovali pri nastanku zavoda, kaj so takrat poučevali, kako se je zavod selil in širil. Več o delovanju, okoliščinah, v katerih deluje center danes, ter sedanjem položaju slepih in slabovidnih v Sloveniji, pa v intervjuju opiše ravnateljica centra. Vse skupaj je podkrepljeno s fotografijami iz tistih časov.
Avtor: Marino Kačič

PRENOS:
100-letnica Centra IRIS