21.dec. 2015

Ob 95-letnici samoorganiziranosti slepih in slabovidnih: hendikep takrat in danes

Letos slepi in slabovidni obeležujejo 95. obletnico samoorganiziranosti. 7. novembra 1920 so tedanji slepi iz Slovenije ustanovili Podporno društvo, ki je predhodnica današnje Zveze slepih in slabovidnih Slovenije (Ljubljansko jutro 1922).

V članku bomo ocenili, kaj se je v tem času spremenilo na bolje in kaj se še ni, kar se tiče dogajanja v odnosu hendikepirani napram pomagajoči. Iz izkušenj vemo, da se dobri nameni »pomagati« ne zaključijo vedno z zadovoljstvom. Neredko se prikrade v tak odnos nesporazum, nezadovoljstvo ali celo jeza. Da bi razumeli, kako pride do tega, moramo razumeti, kaj definira odnos hendikepirani – (ne)hendikepirani. S tem namenom si bomo ogledali tri modele, ki omogočajo razumevanje omenjenega odnosa. V nadaljevanju pa bomo s pomočjo omenjenih modelov analizirali izkušnje iz prakse, da bi ocenili, kaj je/ni drugače v zadnjih desetletjih v omenjenem odnosu.

Avtorja članka sta Marino Kačič in Metka Pavšič.

Prenos:
Ob 95-letnici samoorganiziranosti slepih in slabovidnih: hendikep takrat in danes