V prispevku študentom in dijakom predstavljamo elektronski dostop do vlog za državno, Zoisovo in štipendijo za deficitarne poklice, za pridobitev digitalnega bona šolajočim v tujini in opozarjamo na možnost izpolnjevanja vloge za subvencionirano vozovnico v potniškem prometu. Vse vabimo tudi v najbolj obiskani del E-poslovanja, pridobivanje različnih izpiskov, kot so: iz matične knjige, kazenske evidence […]


V prejšnji številki revije Rikoss smo vam predstavili državni portal eUprava, ki je centralni portal države za elektronsko poslovanje ljudi z državnimi institucijami, kot so na primer upravne enote in centri za socialno delo. V tokratnem prispevku predstavljamo nekaj možnosti elektronskega poslovanja za družine in mlade, na primer: vloga za pravice staršev ob rojstvu otroka, […]


V prispevku so prikazani osnovni pojmi digitalizacije in dva praktična primera za dostop do javne e-uprave, tudi za slepe in slabovidne. V skladu z direktivo EU o dostopnosti je v veljavi zakon o dostopnosti javnih spletišč in mobilnih aplikacij, ki nalaga, da so spletne strani in orodja prilagojeni, da vsem uporabnikom omogočajo zaznavanje, razumevanje, navigacijo […]


Pričujoči prispevek seznanja bralce z deklaracijo slepih in slabovidnih, ki je bila sprejeta letos septembra na Okroglem ob 100-letnici organizirane skrbi za slepe na Slovenskem. V prvem delu deklaracije so predstavljena najbolj pereča področja: zakonodajno, področje dostopnosti do informacij in okolja ter področje rehabilitacije. V drugem delu pa so podane konkretne zahteve za reševanje omenjenih […]


Članek predstavlja skupino za spremembo življenjskega sloga. Opisano je vodilno načelo delovanja skupine, kako je le-ta nastajala ter delovala, pa tudi osebne izkušnje in razmišljanja avtorjev. Bralci se seznanijo s 5-prstnim modelom ravnovesja zdravja in bolezni. V drugi polovici prispevka so opisane osebne izkušnje članov skupine, ki jim je skupna pripravljenost za osebno spreminjanje, hvaležnost, […]


V članku so opisani kriteriji glede tega, kdo je upravičen do psa vodnika slepih, postopek pridobivanja psa in kaj bi moral kandidat premisliti, preden se odloči za takega psa. V drugem delu se predstavi šest vaditeljev, ki po zadnjem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ustrezajo kriterijem za šolanje psov vodnikov slepih. Bralec poleg kontaktnih […]


V pričujočem članku predstavljamo zametke organizirane družbene skrbi ter društvene organiziranosti slepih in slabovidnih na Slovenskem v zadnjih 150 letih ter tedanje možnosti za izobraževanje, delo in življenje slepih in slabovidnih. Podrobneje so osvetljene razlike in podobnosti tistega in sedanjega časa. Nadalje pa iz intervjuja z aktualnim predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (v […]


Gluhoslepota ni seštevek gluhote in slepote Slepi in slabovidni se pri sprejemanju informacij iz okolja poleg tipa najbolj zanašamo na sluh, zato se bojimo prav okvare slednjega. Za večino je namreč nepredstavljivo življenje ob istočasni izgubi sluha in vida. In vendar, osebe z gluhoslepoto so med nami! O njihovih težavah, o sporazumevanju z njimi, o […]


09.dec. 2019

certifikat a3c

Dostop do informacij je ena od osnovnih pravic vsakega posameznika v sodobni družbi. Prav ta pa je slepim in slabovidnim osebam dostikrat otežen. V prispevku bosta prikazani dve orodji za izboljšanje spletne dostopnosti; prvo s predznakom ozaveščanja in drugo s zakonsko podlago: certifikat A3C, dostopno vsem, ter Zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij. […]


V članku je prikazana ustanovitev Centra Iris pred stotimi leti. Takrat se je imenoval Zavod za slepe, kasneje Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, zadnjih nekaj let pa Center IRIS. Prikazani so ključni ljudje, ki so sodelovali pri nastanku zavoda, kaj so takrat poučevali, kako se je zavod selil in širil. Več o delovanju, […]