Župan MO Ljubljana, Zoran Janković, je v ponedeljek, 14. oktobra 2013, na dvorišču Ljubljanskega gradu odkril tipno maketo tega poslopja, ki kraljuje nad mestom. Z njo postaja grad bolj dostopen in predstavljiv tudi slepim in slabovidnim obiskovalcem.

Tomaž Wraber na odkritu tipne makete Ljubljanskega gradu

Tomaž Wraber na odkritu tipne makete Ljubljanskega gradu

Pobudo za izdelavo tipne makete je dal Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne uprave MOL, na Oddelku za kulturo MU MOL pa so za najbolj primerno lokacijo za tako maketo izbrali Ljubljanski grad, ki ima med ljubljanskimi znamenitostmi največ obiskovalcev. Tipna maketa je ulita v bron, poleg legende v povečanem tisku, ki je namenjena tako slabovidnim kot najširšemu občinstvu, pa je opremljena tudi z legendo v brajici. Obiščite Ljubljanski grad, otipajte ali oglejte si maketo in nam sporočite svoje vtise.

Odkritje tipne makete Ljubljanskega gradu.jpeg

Odkritje tipne makete Ljubljanskega gradu.jpeg

Vljudno vabljeni k ogledu!

Uvideti – o slepoti, slabovidnosti in motnjah branja

Med 8. in 10. oktobrom 2013 je na povabilo Študentske založbe in ZDSSS v Ljubljani gostoval eden najmočnejših glasov invalidov v evropskem prostoru, Rodolfo Cattani, ki je med drugim tudi pomemben funkcionar Evropske zveze slepih (EBU). Sodeloval je na javni razpravi na temo uveljavljanja pravic državljanov Evropske unije in med drugim poudaril, da se, kljub usmerjenemu delovanju evropskih držav in organizacij na področju invalidnosti, invalidi pri enakopravnem vključevanju v družbo še vedno soočajo s številnimi težavami. Ob tem je izpostavil, da »družba, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, ne sme dovoliti, da so pravice invalidov žrtev gospodarske.«

Rodolfo Cattani in Tomaž Wraber. Foto: Nik Rovan

Rodolfo Cattani in Tomaž Wraber. Foto: Nik Rovan

Na javni razpravi je nastopila tudi sekretarka Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Tanja Dular. Omenila je, da kljub rezom v državni proračun Direktorat ohranja sredstva na enaki ravni, torej »za enkrat pri nas ni predvidenih korenitih rezov v že pridobljene pravice invalidov.«

Rodolfo Cattani, Tanja Dular in Igor E. Bergant. Foto: Arhiv Študentske založbe

Rodolfo Cattani, Tanja Dular in Igor E. Bergant. Foto: Arhiv Študentske založbe

Razpravo je vodil TV urednik in voditelj Igor Bergant.
Rodolfa Cattanija je sprejel tudi župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković in gosta seznanil z vrsto dosežkov naše prestolnice na področju dostopnosti (npr. Listina, občina po meri invalidov, priznanje EU za dostopno mesto).

Rodolfo Cattani na sprejemu pri Zoranu Jankoviću. Foto: Nik Rovan

Rodolfo Cattani na sprejemu pri Zoranu Jankoviću. Foto: Nik Rovan

Pri tem je poudaril, da se je največ naučil od predstavnikov invalidov, članov Sveta MOL za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir. Cattani je predstavljeno pohvalil in župana opozoril tudi na dostopnost prek spleta, ki še zlasti invalidom lahko omogoča samostojno poslovanje z občino od doma.

Rodolfo Cattani in Zoran Janković. Foto: Nik Rovan

Rodolfo Cattani in Zoran Janković. Foto: Nik Rovan

Po sprejemu pri županu, je Rodolfo Cattani obiskal še ZDSSS, si ogledal dejavnosti naše organizacije in se zadržal v pogovoru o našem delu.

Ob svetovnem dnevu vida (10. oktober) in mednarodnem dnevu bele palice (15. oktober)


Ljubljana, 9. oktober 2013 – Z namenom, da bi zmanjšali skokovito naraščanje slepote in slabovidnosti, sta Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodna agencija za preprečevanje slepote (IAPB) drugi četrtek v oktobru razglasili za svetovni dan vida. Ta je namenjen predvsem opozarjanju na posebne potrebe ljudi z okvaro vida v vsakdanjem in poklicnem življenju. Glede na izsledke raziskav naj bi v Sloveniji imelo z vidom resnejše okvare 30 tisoč ljudi, morda celo več.

Osrednja tema svetovnega dneva vida je letos »Univerzalni pristopi k zdravim očem« in vključuje vse vidike zagotavljanja uspešnih pristopov k zdravstveni negi oči, tako na ravni posameznika kot države. V okviru kampanje ljudi po vsem svetu pozivajo k rednemu opravljanju očesnih pregledov, saj je le tako mogoče zagotoviti celostno in pravočasno zdravstveno oskrbo  posameznikov. »Svetovni dan vida pri nas ne sme biti neopažen. Stroka namreč trdi, da ljudje s pomočjo vida iz okolice dobimo kar 83 odstotkov podatkov, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje, zato oči zagotovo prevladujejo nad vsemi našimi čutili. Redni očesni pregledi morajo zato postati stalnica v našem življenju, saj lahko s pravočasnim ugotavljanjem težav z očmi preprečimo kasnejše težave,« je ob svetovnem dnevu vida dejal Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije že od leta 2000 poteka globalna kampanja Vision 2020: The Right to Sight (Vid 2020: pravica do vida). Njen namen je preprečiti, da bi do leta 2020 število slepih na svetu doseglo 70 milijonov, število slabovidnih pa ustrezno več. To skušajo doseči z ozaveščanjem o problemu in opozarjanjem na učinkovite rešitve, ki pa jih ne upoštevamo dovolj.

Bela palica – zvesti spremljevalec slepih in slabovidnih

15. oktober zaznamuje mednarodni dan bele palice, ki opozarja na prisotnost slepih in slabovidnih v našem okolju. Bela palica je povsod po svetu priznana kot pripomoček, ki slepemu zagotavlja varno hojo, mu služi kot antena za prepoznavanje in lociranje ključnih predmetov v okolju, ovir, strukture tal, vzpetin in drugih podrobnosti. Poleg tega bela palica simbolizira osebno neodvisnost slepega in hkrati opozarja ljudi, da je njen uporabnik slep in ima zato posebne potrebe in pravice. Pravice slepih pa niso omejene le na premagovanje gibalnih, temveč tudi komunikacijskih ovir. Za premagovanje obojih slepi in slabovidni vse pogosteje uporabljajo tudi sodobno računalniško opremo, ki jim v veliki meri omogoča samostojno življenje. Enega od primerov premagovanja gibalnih ovir s sodobnimi pripomočki predstavljajo GPS sistemi, ki s pomočjo satelitske navigacije, brezžičnih internetnih povezav in mobilne telefonije vodijo slepe in jim pomagajo pri neodvisnem gibanju. Bela palica pa kljub temu ostaja nepogrešljiv pripomoček v življenju slepega

Pestro dogajanje v mesecu oktobru

Zato si tako v ZDSSS, ki deluje na državni, kot v devetih medobčinskih društvih, ki delujejo na lokalni ravni prizadevajo, da bi v oktobru pripravili čim več dogodkov, s katerimi bi opozorili, da v družbi živijo tudi slepi in slabovidni.

V soboto, 5. oktobra, smo v Mestni hiši v Ljubljani organizirali dogodek Knjižnica v temi, v okviru katerega so si obiskovalci na oči nadeli prevezo in ob pomoči izkušenega spremljevalca vstopili v nekoliko drugačno knjižnico, med knjižnična gradiva, ki jih prebirajo slepi in slabovidni. Vse informacije o dogodku in slikovni material lahko najdete na spletni strani projekta Knjižnica slepih in slabovidnih www.kss-ess.si.

V torek, 8. oktobra, je ZDSSS, skupaj s Študentsko založbo pripravila pogovor s  sekretarjem EDF (Evropskega invalidskega foruma) in pomembnim funkcionarjem Evropske zveze slepih, Rodolfom Cattanijem ter predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Govorili so o uresničevanju pravic invalidov  kot državljanov Evropske unije.

Osrednji oktobrski dogodek pa bo strokovni simpozij,  na temo slepote, slabovidnosti in motenj branja,ki bo potekal v četrtek, 24. oktobra 2013, v Mestnem muzeju v Ljubljani in ga bomo organizirali v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. Osrednji namen simpozija je ozaveščanje o problematiki slepote in slabovidnosti ter spodbujanje širšega družbenega okolja k odprtemu dialogu, ki bo prispeval k boljšemu poznavanju tega področja. Program simpozija bo v kratkem objavljen na spletni strani ww.kss-ess.si.

Medobčinska društva slepih in slabovidnih vabijo

Različne prireditve pa slepi in slabovidni ob dnevu bele palice pripravljajo tudi po svojih medobčinskih društvih (MDSS).

V MDSS Celje so v ponedeljek, 30. 9. 2013, odprli razstavo z naslovom Umetnost na sotočju odličnosti, kjer predstavljajo dela Mihe Maleše in Bojana Krausa. Razstava je prilagojena potrebam obiskovalcev z okvaro vida. Odprta bo do 11. oktobra, in sicer ob ponedeljkih od 15. do 18. ure, ob sredah in petkih pa od 8. do 11. ure.

V MDSS Koper bodo v torek, 15. 10. 2013, pripravili 1. odprti mednarodni turnir v govorečem pikadu za pokal mesta Koper. Turnir bo ob sklepu odprtih vrat koprskega športa v prostorih MDSS Koper.

V MDSS Kranj bodo v torek, 15. 10. 2013, v Domu upokojencev Škofja Loka organizirali  novinarsko konferenco in izvedli pohod z belimi palicami med CSS in Podlubnikom. Po poti bodo opozorili na ovire na prometni infrastrukturi.

V MDSS Ljubljana bodo ob dnevu bele palice v Trbovljah organizirali srečanje Skupine za samopomoč za vse člane iz Zasavja.

V MDSS Maribor bodo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor poiskali najboljši slogan proti nestrpnosti 2013 100 ljudi – 100 čudi ter izvedli delavnice z naslovom Svet slepih je poln domišljije.

Delavnice bodo potekale:

9. in 10. 10.,  ob 13. uri na Trgu svobode,

14. in  15. 10., ob 13. uri v Tehniškem šolskem centru,

16. in 17. 10., ob 13. uri v Parku mladih ter

21. in 22. 10., ob 15. uri v Dijaškem domu Lizike Jančar.

V MDSS Murska Sobota bodo v ponedeljek, 14. 10. 2013, v Domu starejših Rakičan pripravili kulturno prireditev, v kateri nastopajo izključno osebe z okvaro vida. Prireditev so poimenovali »Hoja v temi, življenje v svetlobi«.

15. 10. 2013 se bodo na Trgu kulture v Murski Soboti udeležili 5. sejma nevladnih organizacij in pripravili simulacijo slepote, razbijanje stereotipov o slepoti in promoviranje dneva bele palice.

16. 10. 2013 pa se bodo v Lentiju na Madžarskem udeležili slovesnosti s kulturnim programom, v katerem nastopajo osebe z okvaro vida iz MDSS Murska Sobota, MDSS Ptuj, društva slepih iz Čakovca in društva slepih Lenti.

V MDSS Nova Gorica bodo v torek, 15. 10. 2013, v sodelovanju z občino Idrija ob 11. uri v sejni sobi občine Idrija organizirali okroglo mizo o Možnostih in načinih izboljšanja življenjskega in delovnega okolja za različne kategorije invalidov.

V MDSS Novo mesto bodo v sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto, organizirali voden ogled razstave Novo mesto 1848-1918, prilagojene slepim in slabovidnim. Obiskovalce bo skozi razstavo vodila slepa oseba.

Širši javnosti  bodo v prostorih Posavskega društva Sonček v Krškem predstavili delovanje društva ter življenje in delo slepih in slabovidnih.

V MDSS Ptuj bodo v ponedeljek, 14. oktobra, imeli hojo z belo palico po mestu Ptuju in bližnji okolici (začetek ob 8. uri). V sredo, 16. oktobra, bo mednarodno srečanje ob dnevu bele palice, ki ga vsako leto pripravi eno od štirih pobratenih društev: Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Letos je organizator društvo z Madžarske. Sodelovali bomo v kulturnem programu. V petek, 18. oktobra, bo srečanje ob dnevu bele palice vseh članov MDSS Ptuj, ki ga bodo popestrili s kratkim kulturnim programom. V tem tednu načrtujejo tudi posvet z državnim sekretarjem Dejanom Levaničem (o točnem datumu in uri bodo še obvestili).

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije se je kot partnerska organizacija v mednarodnem projektu Alice udeležila AAL Foruma, ki je med 24. in 26. septembrom 2013 potekal v kraju Norrköping, na Švedskem.

AAL JP Forum je letni dogodek istoimenskega programa – AAL JP (Ambient Assisted Living Joint Programme) in posamezne partnerske države, kot gostiteljice. Združenje AAL JP spodbuja in sofinancira projektne rešitve s področja pomoči starejšim osebam pri samostojnem življenju in rešitve s področja okolja. Tudi tokratni namen foruma je bila podpora aktualnim projektom, krepitev aktivnega udejstvovanja različnih skupnosti in zagotavljanje možnosti za razpravo, inovacije, razvoj in ozaveščanje.

Projekt Alice je bil predstavljen v okviru dela A6, ki je bil posvečen rešitvam s področja izboljševanja mobilnosti za starejše z uporabo sodobnih, informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Končni produkt projekta je sistem elektronske navigacije z detekcijo in prepoznavo ovir na vnaprej označeni poti. Slepa ali slabovidna oseba bo lahko s pomočjo pametnega telefona ali tabličnega računalnika uporabljala zemljevid določene poti (npr. od Name do Mestne hiše v Ljubljani), na kateri bodo označene ovire ali interesne točke, ki bi posameznika utegnile zanimati. Uporabnik bo informacijo o oviri (npr. količku) prejel preko posebnega, govornega vmesnika in se tako varno izognil oviri in s tem morebitnemu padcu ali poškodbi.

Zaradi rešitev, ki bo lahko kmalu postala realnost, je projekt Alice vzbudil precejšnje zanimanja in prejel tudi močna podporo s strani občinstva.

Projekt je predstavila Polona Car.

Od 14.8. do 18.8.2013 je bilo v Kamniku svetovno prvenstvo v showdownu za slepe in slabovidne. Naši tekmovalci so dosegli odlične uspehe:

Med posamezniki je nov svetovni prvak postal Peter Zidar, prav tako je zlato odličje osvojila ekipa Slovenija 1 (Peter Zidar, Miha Susman, Simon Podobnikar, Tanja Oranič, Sanja Kos), Jana Führer pa je bila med posameznicami srebrna. Vsem iskreno čestitamo. Podrobnejši rezultati.

Ljubljana, 3. junija 2013 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob začetku letošnjega tedna slepih predstavila projekt prostorske, tehnične in vsebinske prenove knjižnice slepih in slabovidnih. V prostorih obstoječe knjižnice Minke Skaberne sta predsednik ZDSSS Tomaž Wraber in predstavnica Ministrstva za kulturo Tatjana Likar spregovorila o tednu slepih in predstavila načrte ZDSSS za pridobitev večjih prostorov in uvedbo sodobnih tehnologij zvočnega zapisa kot odločilnih prednosti nove knjižnice. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 ter Ministrstvo za kulturo.

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Na novinarski konferenci so zbrani v obstoječih prostorih knjižnice Minke Skaberne lahko sami ugotovili, da prostorske in kadrovske razmere že dolgo niso več v skladu s potrebami te dejavnosti. Projekt z uradnim naslovom »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja« bo omogočil večje prostore za lažje in neovirano gibanje ter večji nabor knjižničnih gradiv in boljšo kakovost branja ter uvedbo novih, sodobnih tehnologij zvočnega zapisa in ostale opreme. ZDSSS namreč poudarja, da imajo slepi in slabovidni zelo podobne informacijske potrebe kot videči, saj si prav tako želijo prebrati dnevni časopis, brskati po spletu in izbirati med bogatim naborom leposlovnih in strokovnih knjig ter učbenikov in priročnikov.

Trenutna_knjiznica_za_slepe_in_slabovidne

Trenutna knjižnica za slepe in slabovidne

Za večjo socialno vključenost slepih in slabovidnih
V okviru projekta bo razvit popolnoma nov model knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo med drugim omogočal tudi večjo socialno vključenost ranljivih skupin v družbo in povečanje števila naslovov strokovne in druge literature, namenjene pridobivanju delovnih kvalifikacij in različnih stopenj izobrazbe. »Branje je ena najkompleksnejših in zato tudi najzahtevnejših sposobnosti vida. Z novimi tehnologijami lahko bistveno povečamo kakovost branja, s tem pa tudi znanja slepih in slabovidnih. Verjamemo, da bodo aktivnosti v novi knjižnici bistveno vplivale na izobrazbo in tudi poklicno pot naših obiskovalcev. Upamo, da bo slovenski zakonodajalec zdaj, ko se spreminja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, vendarle prilagodil določbe, ki se nanašajo na slepe in slabovidne, vsaj toliko, kolikor ta hip dopušča evropska zakonodaja. V prihodnosti pa upamo, da bo nova pogodba o avtorskem pravu, ki naj bi jo na ministrski konferenci v Marakešu podpisali v naslednjih tednih, globalno zagotovila boljše in bolj enakopravne možnosti za uporabo avtorskih del slepim in slabovidnim ter tako pomagala odpraviti ´lakoto po branju´ med to skupino državljanov sveta,« je zbranim dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Namen projekta knjižnice slepih in slabovidnih je vzpostavitev in promoviranje mehanizmov in pogojev za celostno informiranost, dostop do kulturnih dobrin ter usposabljanje slepih in slabovidnih kot pogoj za njihovo enakopravno vključevanje v družbo. S projektom si pri ZDSSS želijo zagotoviti pogoje za delovanje osrednje knjižnice za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja ter razviti modele usposabljanja in izobraževanja za delo z novo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. »Kulturni resor poskuša z različnimi ukrepi izboljšati uresničevanje kulturnih pravic različnih skupin invalidov. Ob pregledu stanja je bilo jasno, da je med drugim nujno izboljšanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne ter da je treba knjižnične storitve za slepe in slabovidne v večjem obsegu vključiti v sistem javnih knjižnic ob tesnejšem sodelovanju s splošnimi knjižnicami,« je dejala mag. Tatjana Likar, sekretarka na Ministrstvu za kulturo, Sektorja za muzeje, arhive in knjižnice. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti« in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Projekt se bo predvidoma zaključil februarja leta 2015.

mag._Tatjana_Likar_Ministrstvo_za_kulturo

mag. Tatjana Likar, Ministrstvo za kulturo

Od 22. do 25. maja 2013 je bilo v Apatinu v Srbiji 14. evropsko prvenstvo v kegljanju. Naši kegljači so dosegli odlične uspehe. Rezultati:

V kombiniranem rezultatu med posamezniki B1 je Mitja Osolnik osvojil  5. mesto, Safet Baltič je bil 13., Darjo Vogrič pa 18.
V kombiniranem rezultatu med posamezniki B2 je Jakob Vodušek zasedel 5. mesto, 10. pa je bil Jože Lampe.
V kombiniranem rezultatu med posamezniki B3 je Marjan Žalar osvojil zlato medaljo, Mitja Žalar pa je bil 14.
V kombiniranem rezultatu med posameznicami B1 je Karmen Vogrič zasedla 5. mesto.
V kombiniranem rezultatu med posameznicami B2 je Danica Padežnik zasedla 8. mesto, Alojzija Pirc pa 11.
V kombiniranem rezultatu med posameznicami B3 je Marija Fras zasedla 2. mesto. Zdenka Benedik je bila 7.
V mix tandemu B1 je bila Slovenija 4.
V mix tandemu B2 je bila Slovenija 1 6., Slovenija 2 pa 8.
V mix tandemu B3 je bila Slovenija 2 2., Slovenija 1 pa 6.
V moškem ekipnem  tekmovanju je Slovenija zasedla 2. mesto.
V ženskem ekipnem tekmovanju je Slovenija zasedla 6. mesto.
Med posamezniki B1 je Mitja Osolnik zasedel 5. mesto.
Med posamezniki B2 je je bil Tomaž Furlan 2., Jakob Vodušek 4. In Jože Lampe 10.
Med posamezniki B3 je Marjan Žalar osvojil zlato odličje.
Med posameznicami B2 je Danica Padežnik zasedla 8. mesto.
Med posameznicami B3 je Marija Fras osvojila zlato odličje.

Vsi reultati

EP v kegljanju, Apatin, Srbija

EP v kegljanju, Apatin, Srbija

19 maj 2013

Tečem, da pomagam

V nedeljo, 19. maja 2013, je bila v Športnem parku v Novi Gorici dobrodelna prireditev »Tečem, da pomagam«. Pripravili so jo Lions klubi severne Primorske in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, kateremu je namenjena tudi polovica zbranega denarja, drugo polovico pa prejme Zveza prijateljev mladine Slovenije.
Dobrodelnega teka so se udeležile številne znane osebnosti iz političnega, kulturnega, znanstvenega in športnega življenja: Zoran Vodopija, guverner Lions distrikta 129, Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica, Mladen Franko, prorektor Univerze Nova Gorica, Tomaž Hrovat, državni in mestni svetnik v Novi Gorici, Miran Franko, organizator športnih aktivnosti za mlade na Goriškem v športnem društvu Sonček, Ana Bucik, alpska smučarka, plesalca Nastja Bremec in Michael Ryna, nogometaš Miran Burgič, umetnostna kotalkarica Lucija Mlinarič, kajakaš na divjih vodah Uroš Kodelja, Nejc Žnidaršič, dobitnik zlate medalj na evropskem prvenstvu v spustu s kajakom po divjih vodah v Bovcu, Julija Kramar, zmagovalka televizijskega šova Slovenija ima talent 2011, Lipko, maskota letošnjega evropskega prvenstva v košarki v Sloveniji in mnogi drugi.

z Lipkom

Z Lipkom so se slikali Tomaž Wraber, Borut Pahor, Igor Miljavec in Zoran Vodopija, guverner Lions distrikta 129

Prireditve so se udeležili tudi številni člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica: med njimi denimo kegljača Karmen in Darjo Vogrič, ki sta nedavno tekmovala na evropskem prvenstvu v Srbiji, Matej Leban, nekdaj obetaven kolesar, ki mu je kariero prekinila težka prometna nesreča, po kateri je ostal slep in na vozičku, a danes samostojno hodi.
Na prireditvi sta bili tudi članici MDSS Nova Gorica s psoma vodičema in sicer Aleksandra Surla z Atheno in Irena Mihelj z Biskom, vsem naštetim pa se je pridružil tudi Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Poseben gost je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je skupaj z ostalimi udeleženci pretekel približno 2 km dolgo tekaško progo in se v spremstvu Igorja Miljavca, predsednika Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, preizkusil še v 100-metrskem teku z zavezanimi očmi. Nato se je z belo palico podal še na poseben poligon in naredil nekaj korakov s psom vodičem.

Pahor s psom vodnikom

Pahor s psom vodnikom

Ob pomoči študentov tiflopedagogike so se na omenjenem poligonu lahko preizkusili tudi vsi ostali navzoči.
Poleg MDSS Nova Gorica so se na stojnicah predstavila tudi ostala invalidska in humanitarna društva.
Prireditve v Novi Gorici se je udeležilo približno 250 ljudi.

Pahor in Wraber sta tudi tekla

Pahor in Wraber sta tudi tekla

Podobna akcija »Tečem, da pomagam« je bila 18. in 19. maja tudi v Ljubljani, na Rogli, v Mariboru, Slovenj Gradcu, Celju, Radencih, Arboretumu Volčji Potok, Slovenski Bistrici, Kopru, Termah Čatež in na Bledu.

Slepi in slabovidni verniki so v soboto, 18. maja 2013, organizirali 4. zahvalno mašo na Zaplazu v božjepotni cerkvi Marije vnebovzete, ki jo je daroval novomeški škof Msgr. Andrej Glavan. Zbralo okoli 300 slepih in slabovidnih, ki so se zahvalili za svoje spremljevalce, sodelavce in dobrotnike. Tam je bil tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Wraber.

Slepi in slabovidni verniki med mašo

Slepi in slabovidni verniki med mašo

Maši je sledil bogat, glasbeno obarvan, kuturni program, ki so ga v večjem delu prispevali člani novomeškega društva slepih in slabovidnih, eno točko pa njihovi kolegi iz Kopra. V imenu Lions kluba Trebnje je zbrane pozdravil Jože Korbar, v imenu trebanjske občine pa podžupan Silvester Prpar.

Slepi in slabovidni so obdarili škofa Andreja Glavana

Slepi in slabovidni so obdarili škofa Andreja Glavana

Med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji

Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) sta v torek, 23. aprila, v Prešernovi dvorani SAZU, odprla strokovno konferenco z naslovom Slepi in slabovidni v družbi – med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji. Osrednji namen konference je predstavitev zgodovine slepih in slabovidnih ter izkušnje iz preteklosti povezati z aktualnimi vprašanji. Dvodnevna konferenca bo povezala znanstvenike in strokovnjake, ki se ukvarjajo s slepoto in slabovidnostjo ter s svojimi prispevki pomagajo pri poznavanju tega področja.

odprtje

Odprtje strokovne konference

Problematika ljudi s posebnimi potrebami je v slovenski znanosti še danes slabo raziskana. Posebno vlogo pri vključevanju invalidov v družbo so imele različne institucije in organizacije, ki so skrbele za izobraževanje ter nudile socialno in psihološko pomoč. Poseben fenomen so institucije za slepe in slabovidne, saj se je ta skupina samoorganizirala v najstarejšo invalidsko organizacijo pri nas.
Da bi opozorili na to področje slovenske zgodovine in ga povezali s trenutno situacijo slepih in slabovidnih na Slovenskem, sta ZRC SAZU in ZDSSS povabila izbrane strokovnjake, med katerimi so zgodovinarji, pedagogi, krajinski arhitekti, zdravstveni delavci in drugi, ki so predstavili pomembna zgodovinska dejstva ter se navezali na aktualna vprašanja, povezana s slepimi in slabovidnimi. Njihovi prispevki obravnavajo tako položaj slepih in slabovidnih v družbi od začetka 19. stoletja dalje kot tudi razvoj šolstva za slepe otroke in odrasle, zdravstvena vprašanja ter dostopnost in mobilnost v okolju, umetnosti in medijih.
“S konferenco o slepih in slabovidnih želimo z ZRC SAZU okrepiti zavedanje, da skupaj živimo že stoletja in s kakšnimi težavami in ovirami se slepi in slabovidni srečujemo v svojem vsakdanjem življenju in kako lahko te ovire s sodelovanjem stroke in naših organizacij učinkovito odpravimo ter pripomoremo k bolj kakovostnemu življenju slepih in slabovidnih,” je na novinarski konferenci dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Saša Poljak Istenič, Evgen Bavčar in Vesna Jerbič Perko

Saša Poljak Istenič, Evgen Bavčar in Vesna Jerbič Perko

Saša Poljak iz ZRC SAZU in glavna organizatorka konference, je v svojem nagovoru izpostavila pomen povezovanja znanosti in stroke pri vrednotenju kakovosti vsakdana slepih in slabovidnih. “Procesi izključevanja in vnovičnega vključevanja invalidov v družbo so namreč povezani z različnimi stopnjami kulturnega in socialnega razvoja družbe,” je še dodala.
Da tovrstni dogodki spodbujajo tudi pogovore o urejanju problematike slepih in slabovidnih v Sloveniji, je zbranim dejala tudi Dragica Bac, v. d. generalne direktorice direktorata za invalide pri MDDSZ. “Zakonske ureditve na področju slepih in slabovidnih se v zadnjih letih premikajo v pravo smer, za kar je zaslužnih več dejavnikov. Vsekakor se trudimo, da bi slepim in slabovidnim omogočili dosledno izvajanje njihovih aktivnosti in prisluhnili njihovim potrebam. Zagotovo pa tovrstne konference s strokovnjaki različnih področij pripomorejo k boljšemu orisu problematike slepih in slabovidnih pri nas,” je še dodala.

Tomaž Wraber_Mimi Urbanc_Dragica Bac_Saša Poljak Istenič_Evgen Bavčar_Vesna Jerbič Perko

Tomaž Wraber, Mimi Urbanc, Dragica Bac, Saša Poljak Istenič, Evgen Bavčar in Vesna Jerbič Perko

Naslednji veliki projekt ZDSSS – nova knjižnica za slepe in slabovidne

Predsednik ZDSSS Tomaž Wraber je na srečanju z novinarji napovedal tudi osrednji projekt, s katerim se bodo ukvarjali naslednji dve leti, in sicer vzpostavitev nove knjižnice slepih in slabovidnih ter drugih z motnjami branja. Projekt bo usmerjen v vzpostavitev oziroma nadgradnjo infrastrukture za dostop do knjižnega gradiva in drugih publikacij v prilagojenih tehnikah. V projektu bo razvit popolnoma nov model knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo omogočal večjo socialno vključenost ranljive skupine v družbo, lažjo dostopnost do informacij v prilagojenih tehnikah, več vrst izobraževanja, povečanje usposobljenosti strokovnih delavcev bibliotekarjev in konkurenčnosti ranljivih skupin na trgu dela. Projekt v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 iz Evropskega socialnega sklada financira Evropska unija.

Ob tej priložnosti so pripravili tudi brošuro s povzetki predavanj , ki si jo lahko prenesete.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam