Smučišče

Popust slepemu ali slabovidnemu smučarju v % Popust spremljevalcu v %
CERKNO* 100 100
KANIN 100 100
RIMSKI VRELEC, KOTLJE 100 100
ROGLA 100 100
SORIŠKA PLANINA 100 100
RTC ŽIČNICE KRANJSKA GORA 100 50
KOPE 100 50
MARIBORSKO POHORJE 100 slepi; 50 slabovidni 50
RIBNIŠKO POHORJE 100 slepi; 50 slabovidni 50
VOGEL SKI CENTER 50 100
SD KUM Dobovec 100
100
ULOVKA-MAROLT 100
100
TRC-Celje-Celjska koča 100
100
SK ZAGORJE-SRC MARELA 100
100

V letošnji sezoni smo glede na lansko uspeli pridobiti popuste za slepe in slabovidne smučarje še pri štirih smučiščih, tako da jih je skupaj 14. Še vedno pa si bomo prizadevali, da nam ugodnosti ponudila tudi druga slovenska smučišča.

* V smučarskem centru Cerkno prosijo, da slepi in slabovidni smučarji koristijo brezplačno vozovnico v terminih, ko je na smučišču manj obiskovalcev, to je v dneh od ponedeljka do petka. Prosijo tudi, da jih zainteresirani o svojem prihodu na smučišče predhodno obvestijo po telefonu 05 374 34 00, da bodo pripravili vozovnico.

POMEMBNO OBVESTILO:
Ob nakupu smučarske vozovnice se mora slepi ali slabovidni smučar vedno izkazati s člansko izkaznico ZDSSS; njegov spremljevalec lahko dobi smučarsko vozovnico samo ob prisotnosti slepega oz. slabovidnega.

Ponedeljek, 28. november 2011 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je v predvolilnem času strankam, ki na letošnjih volitvah kandidirajo za vstop v državni zbor, poslala pismo z vprašanji na temo izvajanja celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih (CRSS). Rehabilitacija slepih in slabovidnih je namreč uzakonjena pravica že več kot tri leta, pa se še vedno ne izvaja. Od 13 strank, ki so prejele vprašanja, jih je 8 odgovorilo, ena pa se je opravičila.

Vprašanja, ki jih je ZDSSS naslovila na stranke (izvirni dopis najdete v priponki), so se dotaknila naslednjih tem: uveljavitve zakonske pravice do celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, kaj bodo stranke ob morebitni izvolitvi v državni zbor storile na tem področju in kaj bodo stranke storile glede določila Zakona o zbiranju podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki med drugim nalaga tudi vodenje registra slepih in slabovidnih, a ga v Sloveniji še vedno ni.

Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih je bila namreč uzakonjena julija 2008, ko je bilo z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejeto, da se celovita rehabilitacija slepote in slabovidnosti v celoti financira s sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker Ministrstvo za zdravje kljub novemu zakonu na tem področju ni ukrepalo, je ZDSSS z oftalmološko in tiflopedagoško stroko v nekaj mesecih pripravila program »Celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih« (CRSS). A tudi s tem programom se celovita rehabilitacija, ki je bila zakonsko določena, še vedno ni začela izvajati. ZDSSS je po pogovorih z Ministrstvom za zdravje pristala na to, da sama pripravi pilotski projekt celovite rehabilitacije, a po dobrem letu dela in čakanja so namesto njegovega financiranja pred nekaj tedni dočakali le javni razpis, ki omogoča prijavo pilotskih projektov. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako je lahko uzakonjena pravica postala predmet razpisa, na katerem bo morala konkurirati številnim drugim projektom.

Skupno zavzemanje za izvajanje celovite rehabilitacije
Odgovore na temo celovite rehabilitacije smo prejeli od Stranke enakih možnosti Slovenije, Nove Slovenije, Slovenske nacionalne stranke, Slovenske demokratske stranke, Slovenske ljudske stranke, Pozitivne Slovenije, Zares – socialno liberalni in Liberalno demokratske stranke. Socialni demokrati so se opravičili z obljubo, da bodo proučili, zakaj ta pravica še ni uresničena.

Odgovorov nismo prejeli od Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Državljanske liste Gregorja Viranta, Stranke mladih – Zeleni Evrope in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije.

Vse stranke, ki so nam poslale svoje odgovore, so enotnega mnenja, da je za uveljavitev zakonske pravice do celovite rehabilitacije odgovorno Ministrstvo za zdravje, deloma pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na vprašanje, kaj bodo na tem področju storili, če bo njihova stranka izvoljena v državni zbor ali če bo iz njihovih vrst prišel tudi novi minister za zdravje, so odgovarjali različno, a vendar s skupno rdečo nitjo, da je potrebno to področje nemudoma urediti ter slepim in slabovidnim tudi v praksi zagotoviti zakonsko določeno pravico. LDS pravi, da bodo uveljavljanje pravic slepih in slabovidnih v primeru, da bodo postali del vladajoče koalicije, to nedvoumno zapisali v koalicijsko pogodbo. Pozitivna Slovenija je zapisala, da bodo zagotovili proračunska sredstva. SNS bo od Vlade zahteval, da se ustvarijo pogoji za izvajanje tega zakona in da se zagotovijo sredstva v zdravstveni blagajni. SDS je mnenja, da je nedopustno, da dosedanja Vlada tega zakona ni izvajala, zato bodo proučili okoliščine neizvajanja zakona ter uveljavili ustrezno odgovornost. SLS odgovarja, da je potrebno za izvajanje zakona zagotoviti proračunska sredstva iz drugih področij, zato je nujno pospeševanje gospodarske rasti, izboljšanje poslovnega okolja in davčna ter administrativna razbremenitev gospodarstva. Dodajajo še, da je potrebno tudi bolj sistematično pristopiti k odpravi fizičnih in drugih ovir za bolj samostojno življenje slepih in slabovidnih. V Zaresu – socialno liberalni pravijo, da se bodo v naslednjem mandatu zavzeli, da ministrstvo izpolni svoje naloge. Nova Slovenija se prav tako zavzema za to, da se bodo zapisani zakoni izvajali dosledno. V Stranki enakih možnosti pa so slepe in slabovidne podučili, kakšen bi po mnenju stranke moral biti program CRSS, ki so ga tudi kritično ocenili, za zastavljena vprašanja pa si žal niso vzeli časa.

Na vprašanje o vodenju registra slepih in slabovidnih so si stranke prav tako enotne, da je treba register vzpostaviti, ga vzdrževati in temu primerno voditi, saj tako nalaga zakon že od leta 2000. Stranke se bodo zavzemale tudi za ureditev tega področja in vzpostavitev registra, ki je za reševanje problematike slepih in slabovidnih izjemno pomembno.

»Strankam, ki so si vzele čas in nam poslale odgovore, se zahvaljujemo. Vse odgovore smo skrbno proučili in jih bomo shranili ter stranke ob morebitni izvolitvi v Državni zbor zagotovo opomnili na njihove obljube in trditve. Zadnji čas je namreč, da se začnejo zakoni spoštovati, in tako je tudi s celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Želimo si, da bi prihodnja vlada in Ministrstvo za zdravje prisluhnilo našim težavam in da bomo z njimi lahko delovali bolj konstruktivno kot je bila to praksa do sedaj,« pravi Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Če želite prejeti originalne odgovore političnih strank, nas pokličite na 01/470 02 11 ali pišite na elektronski naslov: zdsss@zveza-slepih.si .

Usposabljanje za vse, ki želijo vplivati na izboljšanje kakovosti življenja slepih in slabovidnih

Usposabljanje bo v domu oddiha zveze na Okroglem, in sicer v petek in soboto, 25. in 26. 11. 2011.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Študentska založba vas v okviru projekta ODPRIMO VRATA KULTURE SLEPIM IN SLABOVIDNIM vljudno vabita na usposabljanje pod naslovom MOTIVACIJA, KLJUČ DO USPEHA.
Tam boste izvedeli, kako učinkovito vplivati na dvig notranje motivacije, spoznati najboljša orodja motiviranja, izpiliti tehnike komuniciranja, pravilno postaviti osebne cilje in jih tudi uresničiti ter uspešno upravljati s kariero.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujejo ali profesionalno ukvarjajo s slepimi in slabovidnimi osebami ter imajo željo in voljo, da pridobljeno znanje prenesejo svojim kolegom.
Skupaj lahko uresničimo osrednji cilj našega projekta – povečati število slepih in slabovidnih oseb, ki se aktivno vključujejo na trg dela!
Predavateljici, Helena Jurca in Katja Macan, iz podjetja Business Success imata dolgoletne izkušnje pri vodenju delavnic s področja mehkih veščin – poslovne komunikacije, motivacije, vodenja in prodaje in na svojih usposabljanjih vedno beležita navdušen odziv slušateljev.

Program usposabljanja:

PETEK, 25. 11. 2011
10.00 – 11.30
Temelji pozitivnega delovanja, motiviranja in jezikovnih vzorcev – trening
11.30 – 12.00: odmor za kavo
12.00 – 13.30
Ključni elementi komunikacije in Diltsove piramide osebnosti
13.30 – 15.00: odmor za kosilo
15.00 – 16.30
Coaching kot orodje motiviranja – temelji, vprašanja, ustvarjanje zaupanja

SOBOTA, 26. 11. 2011
9.00 – 10.30
Postavljanje ciljev – trening
10.30 – 11.00: odmor za kavo
11.00 – 12.30
Postopki rahljanja in odprave omejujočih prepričanj ter model Grow – trening
12.30 – 14.00: odmor za kosilo
14.00 – 15.30
Pripomočki za aktivno upravljanje s kariero

Udeležba na usposabljanju je za člane Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Medobčinska društva slepih in slabovidnih brezplačna. Vsem udeležencem bo organizator kril stroške nočitev in prehrane.
Število mest je omejeno, zato prosimo za predhodno prijavo na info@zalozba.org ali po telefonu 01 200 37 03, najkasneje do ponedeljka, 21. novembra 2011.

V primeru prevelikega števila prijav si organizator pridružuje pravico do izbire udeležencev.

Projekt ODPRIMO VRATA KULTURE SLEPIM IN SLABOVIDNIM delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je v četrtek, 17. novembra 2011, organizirala okroglo mizo na temo naraščanja slabovidnosti, njenega pravočasnega prepoznavanja in primernih ukrepov, ki bi bili za obvladovanje slabovidnosti nujni. Predstavnikom ZDSSS so se pridružili priznani strokovnjaki na področju oftalmologije, optometrije in tiflopedagogike iz Slovenije in tujine.

O soočenju s slabovidnostjo in pravočasnim ukrepanjem za zagotavljanje neodvisnega življenja so se pogovarjali doc. dr. Mirna Štabuc Šilih, dr. med., spec. oftalmologinja, asist. mag. Nataša Vidovič Valentinčič, dr. med. spec. oftalmologinja,  tiflopedagoginja Mirjana Hafnar, Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS ter gosta iz Švedske, optometrist prof. dr. Jörgen Gustafsson in specialist za slabovidnost Krister Inde. Vsi so se strinjali, da je slabovidnost danes izjemno velik problem, včasih celo večji kot slepota, saj je na začetku zelo težko opazna. Ko pa je slabovidnost že tako razvita, da je ni moč spregledati, pa je velikokrat že prepozno za učinkovite ukrepe.

pogled na govornike

Pogled na govornike

»Slabovidnosti se pogosto ne zavedajo niti vsi, ki delajo v zdravstvu, niti družine prizadetih in pogosto celo prizadeti sami ne. To povzroča velike osebne stiske in probleme v družinah in pri delu, državi pa ogromne stroške. Najnovejši podatek z letošnjega svetovnega kongresa Vision 2011 pravi, da vsi stroški, povezani z izgubami vida po celem svetu skupaj znašajo kar tri bilijone dolarjev. Kolikšen delež k temu znesku prispeva Slovenija?« se sprašuje Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Potrebni so preprosti in učinkoviti ukrepi
Po mnenju udeležencev ukrepi, ki bi lahko preprečili slabovidnost, niso zelo dragi, niti zapleteni, a jih v Sloveniji na žalost še ne izvajamo v praksi, zato je tudi zavedanje prebivalstva o tej problematiki na izredno nizki ravni. Da iz začetne težave ne bi nastal velik družben problem, je potrebno sprejeti učinkovite ukrepe, ki bi omejili slabovidnosti. Primerni ukrepi in rehabilitacija sta namreč naložbi, ki lahko prihranita številne stroške za socialne, medicinske in druge ukrepe, razbremenili pa bi lahko tudi zdravstveno blagajno.

Oftalmologinji doc. dr. Mirna Štabuc Šilih in asist. mag. Nataša Vidovič Valentinčič sta med drugim poudarili, da se težave začnejo pri odkrivanju oseb z okvaro vida. Veliko ljudi, ki se s tem soočijo, namreč ne pridejo v ambulanto ali pridejo prepozno. To bi lahko rešili s preventivnimi presejalnimi testi in tako bi lahko tudi prihranili, tako denar za razne medicinske in socialne ukrepe, kot tudi številne osebne stiske, s katerimi se soočajo posamezniki, ki jim peša vid.

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Primer dobre prakse: obravnava slabovidnosti na Švedskem
ZDSSS pri svojem delovanju in nakazovanju problematike slabovidnosti in slepote pogosto izpostavlja izjemno dober primer obravnave in urejenosti področja slabovidnosti na Švedskem. To sta potrdila tudi gosta s Švedske, prof. dr. Jörgen Gustafsson in Krister Inde, ki sta z udeleženci okrogle mize delila svoje izkušnje in predstavila, kako obravnavajo slabovidnost na Švedskem. Po njunem mnenju je namreč s slabovidnostjo, ki je obravnavana na primeren način, mogoče polno in kreativno ter predvsem neodvisno živeti. Na Švedskem namreč slabovidnost obravnavajo in ponujajo brezplačno rehabilitacijo v kar 34 centrih za vid (Low Vision Center), kjer za slabovidne skrbijo oftalmologi, optometristi, terapevti in socialni delavci.

Specialist za slabovidnost Krister Inde je na zanimiv način ilustriral stanje na Švedskem. »Želimo, da je obravnava slabovidnosti razumljena kot rock’n’roll in ne kot dolgočasna pomoč ljudem v stiski. Na Švedskem smo na primer tako med drugim namesto šol za slepe in slabovidne otroke začeli odpirati centre za vid. Tam je na voljo celovita rehabilitacija, tudi pomoč na čustveni ravni, da se posameznik lažje sooči s pešanjem vida, kot tudi pomoč pri načrtovanju poklicne kariere. Tako ostanejo ljudje kljub pešanju vida delovno in družbeni aktivni in samostojni.«

Dodatne informacije: 01/470 02 11, zdsss@zveza-slepih.si

Dandanes zdrav vid zahtevajo skoraj vsa opravila, od vsakdanjih pa do bolj zapletenih dejavnosti. Zato ne bomo nič kaj izvirni, če zapišemo, da je naša sodobna družba vsa čutila podredila vidu. Nekateri strokovnjaki to imenujejo okulocentrizem.

Ko nam vid začne pešati, se začenjamo teh podrobnosti zavedati. Nenadoma za nas predstavlja problem prav vse, od premajhnega napisa na hišnem zvoncu, obrazcev v uradih in bankah, televizijskih podnapisov, do besedil na računalniškem zaslonu. Slepi in slabodivni že leta živimo v tako organizirani družbo in vsak dan občutimo ovire, ki jih prinaša izguba vida.

Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne agencije za preprečevanje slepote (IAPB) je zato Organizacija združenih narodov drugi četrtek v oktobru proglasila za svetovni dan vida.

In s kakšno popotnico v ta teden vstopa Slovenija? O stanju vida slovenskega prebivalstva imamo zelo malo relevantnih podatkov. V Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je vključenih približno 4.100 članic in članov. Glede na študije WHO in izkustvene ocene stroka trdi, da je pri nas ljudi s hujšimi okvarami vida vsaj od 8 do 10 tisoč, ob upoštevanju nekoliko širših ocen pa je teh ljudi morda vsaj še enkrat toliko. Že od julija 2000 je v veljavi »Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva«, ki določa vodenje Registra slepih in slabovidnih. A tega registra pri nas ni, saj po naših podatkih Ministrstvo za zdravje doslej za to ni namenilo nobenih sredstev.

Slovenija je bila med državami, ki so leta 1997 v Ženevi z aklamacijo sprejele tudi akcijo Vision 2020 – The Right to Sight. Namen akcije je bil preprečiti vse oblike izgube vida, ki se jim je mogoče izogniti. O akciji doslej pri nas še nismo zasledili prav veliko, čeprav je v svetu pokazala izjemne rezultate in pomagala prihraniti ogromne vsote denarja. Letos smo na osrednji svetovni strokovni konferenci o slepoti in slabovidnosti slišali podatek, da skupni stroški, ki jih na svetu povzročijo izgube vida, znašajo kar tri milijarde dolarjev. Bi bilo morda vseeno dobro, da se tudi naša država dejavno vključi v akcijo Vision 2020 in skuša kaj storiti?

Še vedno pa je možno storiti marsikaj, tudi ko je vid nepopravljivo okvarjen ali pa ga sploh ni več. Ozaveščanju o tem je namenjen 15. oktober, mednarodni dan bele palice. Delna ali popolna izguba vida človeka izrine na družbeni rob, razen če ga družba ni pripravljena s celovito rehabilitacijo naučiti novih življenjskih veščin, ki ga lahko vrnejo v življenje. Kdor je v stiku s slepimi in slabovidnimi, se zaveda krutosti te resnice.

Žal se večina temu spoznanju izmika. Žal tudi večina naših politikov. Kako naj si sicer razlagamo dejstvo, da je celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih že tri leta povsem jasno zapisana v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v praksi pa je še ni mogoče uveljaviti? Kako je možno, da smo slepi in slabovidni na lastno pobudo, skupaj s tiflopedagoško in oftalmološko stroko napisali strokovni program celovite rehabilitacije, ki ima tudi vso strokovno podporo, v praksi pa se pojavljajo vsak dan nove birokratske ovire za njegovo uresničitev? In to ob dejstvu, da je vsaka rehabilitacija ali preprečitev nekega invalidnega stanje investicija, ki se neštetokrat povrne.

Ponovno moramo na glas povedati:

  1. da je zdaj že dobra tri leta uzakonjena celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih, ki pa je zaradi izmikanja Ministrstva za zdravje v praksi še vedno ni mogoče uveljaviti;
  2. da nam država omogoča zelo malo za naše vsaj deloma neodvisno življenje nujnih medicinsko tehničnih pripomočkov, ki jih slepi in slabovidni v državah z nam primerljivim standardom dobijo brez težav;
  3. da je nujno urediti finančne in tehnične možnosti za vodenje registra slepih in slabovidnih, kot to že 11 let nalaga zakon;
  4. da je nujno čim prej začeti postavljati program sistematične kontrole vida vseh državljanov, s posebnim programom za rizične skupine, kar bo znatno zmanjšalo naraščanje slepote in slabovidnosti in z njima povezanih velikih stroškov;
  5. da je nujno, da začne Republika Slovenija v praksi uresničevati vse svoje deklarativne opredelitve za enakopravno dostopnost ljudi z okvarami vida do vseh družbenih dogajanj od izobraževanja do zaposlovanja, kulture in drugih področij.

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Pokrajinski muzej Celje je 13. 10. 2011 odprl stalno razstavo OD GOTIKE DO HISTORIZMA PO KORAKIH, ki je namenjena obiskovalcem z okvaro vida. Razstava je umeščena v okvir stalne Kulturno zgodovinske zbirke Pokrajinskega muzeja Celje v I. nadstropju Stare grofije.
Stalna kulturno zgodovinska zbirka v PMC je urejena po slogih, od gotike do historizma. Postavitev nove razstave za obiskovalce z okvaro vida sledi razstavnemu principu zbirke; iz vsakega od slogovnih obdobij so kustosi odbrali po en najznačilnejši eksponat in ga v originalu ali repliki pripravili za taktilni ogled. Dodatna pojasnila o predmetu so na voljo v prilagojenem informativnem gradivu: v katalogu s povečano pisavo za slabovidne in v katalogu v brajici za slepe obiskovalce.
Pri pripravi razstave so se avtorji v največji možni meri držali načel, ki jih je potrebno upoštevati, da imajo obiskovalci optimalne pogoje za ogled predmeta. Predmeti so na ustrezni višini in so pritrjeni. Oglednih predmetov je devet; od tega so trije originali in šest replik.
Posebnost tokratne razstave je poskus, da bi približali obiskovalcem z motnjami vida tudi največjo znamenitost našega muzeja, to je Celjski strop, umetnino iz 17. stoletja. Sestavlja jo enajst slik, poslikanih v tehniki tempere na platnu, ki so vpete v lesene okvire. Za vsako od slik smo izdelali tipno podobo. Sledi razlaga vsebine v povečanem tisku in brajevi pisavi.

Prisrčno vabljeni vsi ljubitelji kulturne dediščine!

Na pobudo Državnega sveta Republike Slovenije in Zveze društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije mag. Blaž Kavčič skupaj s predsednikom ZDOS Janezom Matohom v počastitev mednarodnega dneva prostovoljstva v četrtek, 1. decembra 2011, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja.

Prejemnik plakete Tomaž Wraber

Prejemnik plakete Tomaž Wraber

Za izjemne dosežke na področju prostovoljstva je plaketo prejel tudi Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Na pobudo Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Oftalmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije pri Zbornici zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,  Katedre za oftalmologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Očesne klinike Ljubljana je predlog vložil državni svetnik g. Peter Požun.

Za nekaj minut v koži slepih in slabovidnih

·  Zveza društev slepih in slabovidnih je na posebnem dogodku obiskovalce popeljala na sprehod z belo palico in posebnimi očali, ki simulirajo okvaro vida.

·  V drugem tednu oktobra obeležujemo svetovni dan vida in mednarodni dan bele palice.

Ljubljana, 10. oktober 2011 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije v okviru pobude Odprte hiše Slovenije organizirala poseben sprehod po Stari Ljubljani. Obiskovalcem na Šuštarskem mostu so nadeli posebna očala in bele palice ter jih preizkusili v nalogah in ovirah, s katerimi se slepi in slabovidni vsakodnevno soočajo na svojih poteh.

Sobotni dogodek je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije organizirala v okviru pobude Odprte hiše Slovenije kot sklepnega dejanja Tedna arhitekture in prostora 2011. Na stojnici in na vodenem sprehodu, ki sta ga zasnovali Polona Car, članica ZDSSS in krajinska arhitektka dr. Andreja Zapušek Černe, so slepi in slabovidni obiskovalce seznanili z nujnimi spremembami prostorskih ureditev, ki bi lahko omogočale boljšo dostopnost do različnih prostorov in objektov za slepe in slabovidne.

Za vsaj nekaj trenutkov so se ljudje z vidom postavili v kožo slepih in slabovidnih in se soočili s posebnostmi in ovirami, ki jih običajno ne opazimo ali jih na pot nevede postavljamo. »Z dogodkom smo želeli predstaviti izkušnjo doživljanja prostora in položaja osebe z okvaro vida. Slepi in slabovidni si želimo predvsem urejenih različnih poti,  ki bi lahko z že manjšimi prilagoditvami olajšale naše življenje in nam omogočile večjo vključenost v družbo,« je dejala Polona Car. Da se lahko z zaprtimi očmi igra igre kot so šah, človek ne jezi se ter domino, so obiskovalci spoznali na stojnici ob Šuštarskem mostu, kjer so prejeli tudi ostale informacije v zvezi s slepoto in slabovidnostjo ter prostorskimi rešitvami za ljudi z okvaro vida. Ob koncu so se najbolj zavzeti preizkusili še v podpisovanju v brajevi pisavi.

V Sloveniji še vedno brez celotive rehabilitacije slepih in slabovidnih

Dogodek na Šuštarskem mostu je bil tudi uvod v dva pomembna dneva za slepe in slabovidne – svetovni dan vida (13. oktober) in mednarodni dan bele palice (15. oktober). Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne agencije za preprečevanje slepote (IAPB) je Organizacija združenih narodov drugi četrtek v oktobru proglasila za svetovni dan vida, ko slepi in slabovidni opozarjajo na svoj položaj v družbi in pravice, ki so prevečkrat zapostavljene. V Sloveniji je namreč po ocenah stroke več kot osem tisoč ljudi z okvaro vida, ki si zaslužijo celovito rehabilitacijo, kar pa se v praksi ne uresničuje. »Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih je že tri leta povsem jasno zapisana v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, a v praksi se še vedno ne uveljavlja. Kako je torej možno, da smo slepi in slabovidni na lastno pobudo, skupaj s tiflopedagoško in oftalmološko stroko napisali strokovni program celovite rehabilitacije, ki ima tudi vso strokovno podporo, v praksi pa se pojavljajo vsak dan nove birokratske ovire za njegovo uresničitev? In to ob dejstvu, da je vsaka rehabilitacija ali preprečitev nekega invalidnega stanje investicija, ki se neštetokrat povrne,« je v poslanici ob svetovnem dnevu vida in mednarodnem dnevu bele palice dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

V poslanici Tomaž Wraber izpostavlja tudi najbolj problematična področja slepih in slabovidnih. To so:

  1. da je že dobra tri leta uzakonjena celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih, ki pa je zaradi izmikanja Ministrstva za zdravje v praksi še vedno ni mogoče uveljaviti;
  2. da država omogoča zelo malo za vsaj deloma neodvisno življenje nujnih medicinsko tehničnih pripomočkov, ki jih slepi in slabovidni v državah z nam primerljivim standardom dobijo brez težav;
  3. da je nujno urediti finančne in tehnične možnosti za vodenje registra slepih in slabovidnih, kot to že 11 let nalaga zakon;
  4. da je nujno čim prej začeti postavljati program sistematične kontrole vida vseh državljanov, s posebnim programom za rizične skupine, kar bo znatno zmanjšalo naraščanje slepote in slabovidnosti in z njima povezanih velikih stroškov;
  5. da je nujno, da začne Republika Slovenija v praksi uresničevati vse svoje deklarativne opredelitve za enakopravno dostopnost ljudi z okvarami vida do vseh družbenih dogajanj od izobraževanja do zaposlovanja, kulture in drugih področij.

Dodatne informacije: 01/470 02 11, zdsss@zveza-slepih.si

O Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije:

ZDSSS je najstarejša invalidska organizacija v Sloveniji, ki so jo ustanovila medobčinska društva slepih in slabovidnih. Danes ima ZDSSS več kot štiri tisoč članov, ki jim v okviru svojih dejavnosti nudi učenje brajice, usposabljanje za uporabo novih komunikacijskih tehnologij, izobraževanje na različnih področjih, pomoč pri iskanju zaposlitve in izvaja mnoge druge dejavnosti. Glavni cilj Zveze je omogočanje slepim in slabovidnim, da se naučijo novih življenjskih strategij in veščin, ki so potrebne, da postanejo čim bolj neodvisni in enakovredni državljani v naši družbi. Več informacij na spletni strani
organizacije.

O Tednu arhitekture in prostora 2011

Teden arhitekture in prostora združuje sklop dogodkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije. Skupni cilj dogodkov je osveščanje in izobraževanje javnosti o pomembnosti sodelovanja v procesih gospodarjenja s prostorom. Častno pokroviteljstvo tedna arhitekture in prostora je prevzel
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Več informacij na spletni strani organizacije.

O Odprtih hišah Slovenije 

Odprte hiše Slovenije je pobuda za dvig kakovosti arhitekture in urbaniziranega prostora ter za izboljšanje kakovosti bivanja. Pobudo organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in je del mednarodne mreže Open House Worldwide (op. Odprte hiše po svetu), ki združuje že 12 mest iz 9 držav (London, New York, Dublin, Tel Avív, Jeruzalem, Melbourne, Galway, Barcelona, Chicago, Rim, Helsinki, Slovenija).

Letos so Odprte hiše Slovenije potekale kot zaključek Tedna arhitekture in prostora. Več informacij na spletni strani pobude.

 
 

V Frederici na Danskem od 4. 10. do 7. 10. 2011 poteka generalna skupščina Evropske zveze slepih. Alenka Bera je v sredo, 5. 10. 2011, vodila okroglo mizo predstavitev delovnih skupin s področja raznolikosti.

Wraber Tomaž, Alenka Bera in Krister Inde iz Švedske na skupščini EBU
Alenka Bera, Krister Inde iz Švedske in Tomaž Wraber.

Bera_Piry_EBU_2011

Alenka Bera in Barbara Krejči Piry

Wraber_Bera_EBU_2011

Alenka Bera in Tomaž Wraber

Izvoljeni na 9. generalni skupščini EBU:

Funkcionarji:
Predsednik: Wolfgang Angermann, Nemčija
Prvi podpredsednik: Aleksander Neumivakin, Rusija
Drugi podpredsednik: Tommaso Daniele, Italija
Glavna tajnica: Unn Ljoner Hagen, Norveška
Blagajnik: Vincent Michel, Francija

Odborniki:
Maria Kyriacou, Ciper
Emin Demirci, Turčija
Maria Iniguez Villanueva, Španija
Ann Jönsson, Švedska
Pete Osborne, Velika Britanija
Vaclav Polasek, Češka
Sergiu Ruba, Romunija
Sinan Tafaj, Albanija

Predstavniki EBU v izvršnem odboru WBU:
Sinan Tafaj, Albanija
Unn Ljoner Hagen, Norveška
Aleksander Neumivakin, Rusija

Začasni odbor za imenovanja, postavljen do sklenitve 10. generalne skupščine Evropske zveze slepih:
Predsednik: Branislav Mamojka, Slovaška

Člani odbora:
Merja Heikkonen, Finska
Rudolf Volejník, Češka
Birgitta Blokland, Nizozemska
Barbara Krejči Piry, Slovenija

Vest z novinarske konference ob tednu slepih 2011:

•  Ob tednu slepih Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) poudarja, da želi pomagati ne le svojemu članstvu, ampak vsem slepim in slabovidnim pri nas.
• V sodelovanju s slovensko policijo pripravljajo skupni projekt za večjo varnost in vključenost slepih in slabovidnih v družbo.
• Svojim članom sta ZDSSS in podjetje Amebis predstavila  brezplačen dostop do spletne storitve RoboBraille, ki slepim prebere pisna besedila.

Novinarska konferenca
Utrinek s tiskovne konference.

Ljubljana, 2. junij 2011 – V začetku junija Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) tradicionalno obeležuje teden slepih. V tem tednu se bo na lokalni in državni ravni zvrstilo nekaj dejavnosti, s katerimi želijo ZDSSS in medobčinska društva nagovoriti svoje člane ter druge slepe in slabovidne v Sloveniji in jim pomagati. V ZDSSS so začeli izvajati tudi nove projekte za boljšo kakovost življenja slepih in slabovidnih. Pri tem so se povezali s slovensko policijo, ki jim bo na občinski ravni v okviru svojih pristojnosti pomagala pri lažjem vključevanju v družbo. Za vse slepe in slabovidne so v sodelovanju s podjetjem Amebis ob tem tednu pripravili tudi darilce: brezplačno uporabo slovenskega sintetizatorja govora na spletnem sistemu danskih raziskovalcev, imenovanem RoboBraille, ki prilagaja razna računalniška besedila v zvočni zapis.

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS opozarja na številne slepe in slabovidne v Sloveniji, ki jih je veliko več kot je članov ZDSSS. »Zveza v svojih medobčinskih društvih danes združuje nekaj več kot 4.000 članov, po nekaterih podatkih pa je v Sloveniji okoli 10.000 slepih in slabovidnih, morda celo več. Tako je jasno, da so številni skriti doma, brez pomoči, spodbude in razumevanja. V Zvezi želimo pomagati vsem slepim in slabovidnim v Sloveniji, zato so jim vrata naših društev vedno odprta.« ZDSSS jih vabi, naj se obrnejo na njih, saj jih bodo sprejeli medse in jim pomagali. V okviru organizacije jih bodo med drugim učili številnih veščin, ki jih potrebujejo v svojem položaju: kako se znajti pri vsakdanjih opravilih, kako pisati in brati brajico, kako uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in še veliko več.

Wraber in Romšak (Amebis)
Predsednik ZDSSS Tomaž Wraber in predstavnik Amebisa Anton Romšak.

V sodelovanju s policijo k večji ozaveščenosti o slepih

ZDSSS se je povezala s slovensko policijo, da bi skupaj olajšali vsakdanjik in zagotovili večjo varnost slepih in slabovidnih in njihovo prepoznavnost v družbi. Prek vodij policijskih okolišev, ki skrbijo za povezanost ljudi, in drugih predstavnikov v lokalnih skupnostih, bodo prirejali dejavnosti, namenjene vsem slepim in slabovidnim. Pri tem se bodo zgledovali po primeru dobre prakse z območja Nove Gorice, kjer uspešno izvajajo akcijo »Z roko v roki, skupaj za varnost slepih in slabovidnih«. Namenjena je ozaveščanju slepih in slabovidnih o samozaščitnem ravnanju, zlasti na področju prometne varnosti, in širši javnosti, ki se običajno ne zaveda dovolj, da živijo med njimi tudi ljudje z okvarami vida. Akcijo bodo razširili na vso Slovenijo in jo nadgradili z dodatnimi dejavnostmi kot so skupne delavnice in posveti, skupno delo v varnostnih sosvetih na lokalni ravni, akcija »Dan mobilnosti« in številne druge. »Naše sodelovanje s slepimi in slabovidnimi je namenjeno predvsem varnosti, pa tudi medsebojnemu spoznavanju, saj zaradi pomanjkanja znanja in informacij s strani policije ali slepih in slabovidnih lahko pride do nezadovoljstva. Trudili se bomo, da bomo slepim pomagali in jim olajšali vsakodnevne ovire, s katerimi se soočajo,« je dodala Marija Mikulan, višja policijska inšpektorica iz generalne policijske uprave.

Marija Mikulan, višja policijska inšpektorica iz generalne policijske uprave
Policijska inšpektorica Marija Mikulan.

Storitev RoboBraille za branje besedil

ZDSSS je na današnji novinarski konferenci predstavila še eno pomembno storitev, ki je odslej na voljo vsem slepim in slabovidnim. V sodelovanju s podjetjem Amebis so namreč slepim in slabovidnim omogočili e-poštno oziroma spletno storitev RoboBraille, ki prilagodi digitalen besedilni dokument v zvočno datoteko. Uporaba storitve RoboBraille je hitra in preprosta, saj uporabnik po elektronski pošti pošlje besedilo, ki mu ga sistem RoboBraille vrne v želeni obliki. Storitev, ki je prejela vrsto nagrad po vsem svetu, so razvili  danski strokovnjaki in jo na našo prošnjo skupaj s strokovnjaki podjetja Amebis prilagodili tudi za slovenski jezik. Zaradi naših črkovnih posebnosti (šumnikov) to ni bilo čisto preprosto, in nekaj težav še vedno niso uspeli povsem odpraviti. Odslej bo RoboBraille brezplačno na uporabo vsem slepim in slabovidnim. Amebis je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan razvil slovenski sintetizator govora Govorec, ki prilagaja poljubno pisno slovensko besedilo v govor. Pri tem besedilo analizira, spremeni simbole v besede, besedila naglasi, določi izgovarjavo in prebere. Storitev RoboBraille je namenjena izključno za osebno uporabo in ne za komercialne namene.

Navodila:

1. Najprej odpremo svoj program za e-pošto. Izberemo možnost »Novo sporočilo« in sporočilu pripnemo dokument, ki ga želimo s storitvijo RoboBraille prilagoditi. Zapomnimo si: vsakemu sporočilu pripnemo samo en dokument.
2. V polje »Za:« vpišemo e-poštni naslov: preberi@robobraille.org, prek katerega nam program RoboBraille prilagodi dokument v slovenski sintetiziran govor.
3. RoboBraille pa uporablja več poštnih naslovov za prilagajanje dokumentov v 11 evropskih jezikov. Če želimo na primer v zvok prilagoditi angleško besedilo, ga pošljemo na naslov: britspeech@robobraille.org. Če želimo v zvok prilagoditi besedilo v kakšnem drugem jeziku, ga pošljemo na e-naslov, ki ga najdemo na spletni strani:
http://www.robobraille.org/rb/subpage1012.aspx.
4. Polje »Zadeva:« pustimo prazno, razen če želimo spremeniti hitrost branja sintetiziranega govora. Hitrost spreminjamo tako, da vpišemo pluse ali minuse v polje »Zadeva:«. Vpišemo do največ tri minuse »—« za najpočasnejše branje ali do največ tri pluse »+++« za najhitrejše branje.
5. Besedilo e-pošte naj bo prazno. Če uporabljamo samodejne podpise, logotipe podjetja in podobno v svojih elektronskih sporočilih, jih pred pošiljanjem izbrišemo.
6. Po nekaj minutah bomo prejeli e-pošto z obvestilom, da je RoboBraille obdelal naš dokument. Obvestilo bo vsebovalo spletno povezavo, na kateri najdemo datoteko s končnim rezultatom.
Ob morebitnih težavah
RoboBraille lahko obdela le en dokument na e-poštno sporočilo. Če želimo prilagoditi več dokumentov, preprosto pošljemo več e-poštnih sporočil. Če želimo izvorni dokument razdeliti na več manjših, uporabimo enak postopek, kot smo ga razložili zgoraj, le da dokument pošljemo na naslov filepart@robobraille.org.
V dokumentih PDF so pogosto slovenski znaki zapisani z nestandardnimi kodami, čeprav jih programi za ogled in tiskanje datotek PDF napišejo pravilno. V takih dokumentih RoboBraille žal ne more vedno pravilno določiti slovenskih znakov, zaradi česar bo sintetiziran govor morda težje razumljiv.
Če uporabljamo filtriranje neželene e-pošte (angl. »spam«), je dobro, da avtoriziramo e-poštni naslov noreply@robobraille.org, ki ga uporablja RoboBraille za pošiljanje obvestil. Sicer se obvestila zaradi vsebovanih hiperpovezav lahko znajdejo med smetmi.
Če prejmemo obvestilo o napaki ali če ne prejmemo obvestila nepričakovano dolgo, se na spletni strani http://www.robobraille.org/ obrnemo na RoboBraille za pomoč. Vendar upoštevajmo, da daljši dokumenti potrebujejo več časa za prilagoditev.
V imenu datoteke, ki jo pošiljamo v prilagoditev v zvočni zapis, ne smemo uporabiti znakov za šumnike, sicer RoboBraille najbrž ne bo sprejel našega dokumenta in bo odgovoril z napako. Zato pred pošiljanjem dokumenta po potrebi spremenimo znake za šumnike v imenu datoteke.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam