Danes,2.6.2023 ob 19.00 lahko na spodnji povezavi spremljate sveto mašo iz kapelice Sv. Cirila in Metoda na Okroglem pri Naklem.

Prenos svete maše bo tudi preko valov Radio Ognjišče.

02 jun 2023

Teden slepih 2023

Poslanica ob tednu slepih 2023

V tednu slepih, ki ga letos obeležujemo z različnimi dogodki od 1. junija pa vse do petka 9. junija, želimo posebej opozoriti na položaj slepih in slabovidnih 5 področjih, ki jih želimo posebej izpostaviti.

1. Trenutno objavljena verzija predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi žal s svojim ocenjevalnim orodjem ne omogoča slepim in slabovidnim dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe. Merila in kriteriji so pisani na kožo gibalno oviranim in drugim skupinam invalidov, ki v prvi vrsti potrebujejo osnovne storitve, ne glede na to, da so časovno izredno skopo odmerjene, šele na to pa lahko v določenem deležu koristijo tudi podporne storitve, ki pa jih slepi ravno v celoti ne pa samo v manjšinskem deležu v razmerju do osnovnih storitev v največji meri potrebujejo. Sploh če mislimo resno z Konvencijo o pravicah invalidov, po kateri se imajo slepi pravico enakopravno vključevati v življenje in delo. Zato smo v okviru 2 dnevne javne razprave pripravili predlog sprememb in dopolnitev, po kateri bi bili slepi in slabovidni avtomatsko umeščeni v eno od kategorij dolgotrajne oskrbe brez predhodnega ocenjevanja.

2. Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osebni asistenci predvideva korenite spremembe, ki bodo zmanjšali strošek proračuna, vendar na račun dostopa do storitev osebne asistence. Slepi še vedno prispevajo diskriminatorni prispevek za storitve komunikacijskega dodatka v višini 5 EUR na uro storitve v primerjavi z drugimi skupinami invalidov, ki prispevajo tudi 0,20 EUR na uro. Posledično komunikacijski dodatek za slepe nikoli ni zaživel. Trenutna reforma ponovno ne predvideva te rešitve za slepe in slabovidne, da bi lahko samostojno živeli in delovali v domačem okolju ter so prepuščeni lastni iznajdljivosti ter pomoči medobčinskih društev slepih in slabovidnih!

3. Po 4 letih od uveljavitve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ugotavljamo, da je to še eno mrtvo prelito črnilo na papirju. Zavezanci ne plačujejo kazni, inšpekcije se zadovoljijo z izjavo zavezancev, da so odpravili nedostopnosti, slepi in slabovidni pa še vedno ne morejo dostopati do informacijske avtoceste ter posledično ostajajo za preostalo družbo, ki se pospešeno digitalizira. Za primer navajamo aplikacijo za dostop do osebnih zdravnikov, ki jih uporabljajo slovenski zdravstveni domovi – in ki je edina pot do rezervacije termina, naročilo recepta ter za sporočanje in komunikacijo z osebnim zdravnikom. Obe sta za 10.000 kategoriziranih slepih in slabovidnih nedostopni!

4. Kljub sodobnim tehnologijam, digitalizaciji pa še vedno zaostajamo pri dostopu do informacij vezanih na izdajo knjig v Sloveniji. Zveza z razpoložljivimi sredstvi na letni ravni pretvori manj kot 6% slovenske knjižne produkcije v dostopne formate za slepe – to je brajica, zvok, digitalna oblika ali po potrebi povečan tisk. Pri čemer ne gre pozabiti, da vse knjige nastajajo v osnovi v dostopni obliki za slepe, saj se napišejo v wordu ali pripravijo za tiskarje v pdf oblikah. Kako preprosto bi lahko samo z enim stavkom v razpisih proračunskih ali drugih javnih sredstev oz. v ustrezni zakonodaji (npr. Zakon o obveznem izvodu publikacij) uredili, da bi Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne pridobila 1 izvod vsake izdane knjige v Sloveniji v dostopni e-obliki (zvočna datoteka ali odprti PDF). Koliko črnila je bilo prelitega in koliko izrečenih besed poslušanih z vsemi mogočimi izgovori, kako se nekaj ne da! Vendar upamo in vodimo pogovore naprej. Morda ….

5. Potem pa so tukaj še slepi in slabovidni učenci in dijaki, ki skupaj s starši vsako leto bijejo plat zvona na temo dostopnih učbenikov, samostojni delovnih zvezkov, dodatnih delovnih zvezkov, drugih učil, ki jih učitelji uporabljajo itd. Popolnoma sistemsko neurejeno področje, kjer Zveza in Center IRIS kot v obliki krpanke poskušata pomagati tako, da prilagajata in pretvarjata naštete publikacije. Nato pa oboji za nazaj prosijo za delno povračilo stroškov. Ne pozabimo – osnovna šola je brezplačna in dostopna za vse! Vendar ne za slepe in slabovidne otroke!.

Žal pa je bila Zveza tudi pri drugih invalidskih organizacijah povezanih v NSIOS velikokrat preslišana, saj kandidati Zveze niso dobili zadostne podpore za izvolitev na ključna mesta v organih institucij, kjer bi lahko opozarjali na skupne probleme slovenskih invalidov ter še prav posebej na specifiko slepih in slabovidnih. Zato je Zveza sprejela na skupščini težko odločitev o nadaljnji samostojni poti pri uveljavljanju pravic slepih in slabovidnih ter z 1. junijem 2023 izstopila iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije kot reprezentativna invalidska organizacija za slepe in slabovidne z več kot 100 letno tradicijo delovanja bo skupaj z 9 medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih po celi Sloveniji še naprej glasen, jasen in zahteven sogovornik nosilcem politične oblasti, ki imajo v rokah škarje in platno za izboljšanje pogojev in izenačevanje možnosti slepih in slabovidnih pri vključevanju v slovensko družbo. Uperjamo prst v ministrstva za socialno varstvo, šolstvo, kulturo in tudi zdravje in jih pozivamo, da posamezniki na odločevalskih pozicijah naredijo preboj v dobro slepih in slabovidnih.

V NLB so se odzvali na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in nekatere bankomate prilagodili za uporabo slepih in slabovidnih. Prvi tak bankomat stoji v Ljubljani na Trgu mladinskih delovnih brigad, v sodelovanju s slepimi in slabovidnimi pa smo določili 52 lokacij po celotni Sloveniji, kjer bomo do konca leta prilagodili bankomate. S pomočjo glasovnih navodil preko slušalk lahko slepi in slabovidni dvignejo gotovino ali preverijo stanje na računu.

Bankomate, prilagojene potrebam slepih in slabovidnih, lahko uporabljajo tudi ljudje brez okvar vida, saj prilagojena uporaba bankomata poteka s pomočjo žičnih slušalk. Glasovno vodenje se namreč začne, ko program zazna, da so slušalke aktivirane in priklopljene na vhod za slušalke, ki se nahaja na bankomatu. Glasovno vodenje je za sedaj omogočeno v slovenskem jeziku.

Otvoritev bankomata prilagojenega za slepe. Predsednik ZDSSS Matej Žnuderl in član uprave NLB Antonio Argir sta prerezala otvoritveni trak.

»Zagotavljanje pogojev za samostojnost slepih in slabovidnih je eno izmed ključnih poslanstev Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in v tem oziru je izjemno pomembna tudi finančna samostojnost. Možnost samostojnega dvigovanja denarja, ki ga omogoča prilagojeni bankomat, je nova stopnica slepih in slabovidnih k samostojnejšemu življenju. Veselimo se, da bo NLB prilagodila 52 bankomatov, na lokacijah, ki smo jih skupaj določili,« je poudaril Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Antonio Argir, član uprave NLB, pristojen za upravljanje skupine, plačila in inovacije je ob predaji bankomata povedal: »Zaenkrat lahko stranke z novo prilagoditvijo na bankomatu dvignejo gotovino ali pa pridobijo informacijo o stanju na računu. Če se bo izkazalo, da potrebujejo dodatne storitve, bomo v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije dodali še nove. Gre za prvi bankomat prilagojen slepim in slabovidnim v Sloveniji, ob tem pa smo prepričani, da je to pomemben korak na poti skupnega sodelovanja med slepimi in slabovidnimi ter NLB.«

»V NLB trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje postavljamo v središče našega delovanja, zato smo se z veseljem odzvali na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ranljivim skupinam skušamo v NLB olajšati in približati vsakdanje bančne storitve in s tem krepiti njihovo enakopravnejše in samostojnejše vključevanje v družbo. Zaradi tega v prihodnje načrtujemo nekatere prilagoditve na področju dostopnosti storitev, naj bodo klasične ali digitalne,« je izpostavila Hedvika Usenik, članica uprave NLB, pristojna za bančništvo na drobno in privatno bančništvo.

Vabimo vas na otvoritev fotografske razstave z naslovom Ovire in izzivi na vsakodnevni poti osebe z okvaro vida.

Dogodek bo potekal v ponedeljek, 5.6.2023 ob 11. uri v galeriji Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne na Kotnikovi ulici 32 v Ljubljani.

6 razstavljenih fotografij je nastalo izpod rok študentov, ki so sodelovali na študentskem natečaju kreativnega komuniciranja freeŠn 2023. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v kategoriji fotografija na omenjenem natečaju sodelovala kot partner.

Sodelujočim študentom smo postavili zanimiv izziv. Naj se za nekaj časa »postavijo v čevlje« slepe ali slabovidne osebe in ob tem razmislijo, kako se počutijo, če nimajo vidnega zaznavanja, preko katerega ljudje prejemamo kar 90% informacij. Svoje občutke naj nato prelijejo v fotografijo, ki bo prikazovala oviro ali izziv, ki je nastal ob odsotnosti vida oziroma ob slabšem vidu.
Slepi in slabovidni so zaradi nedostopnosti grajenega okolja, informacij in storitev pogosto prikrajšanji za samostojno gibanje v okolju ter neodvisno vključevanje v družbeno okolje.
Videči, ki se s tem ne soočajo skozi lastno izkušnjo, pogosto na te težave niso pozorni, veliko krat tudi ne zadostno seznanjeni z njimi. Razstavljene fotografije zato predstavljajo pomemben doprinos k prepoznavanju ovir slepih in slabovidnih tudi širši javnosti.

Vsaka fotografija je opremljena s QR kodo, ki vodi do zvočnega posnetka, kjer se nahaja podrobnejši opis fotografije. Osnovne informacije o fotografijah bodo na voljo tudi v brajici desno od fotografije.

Na otvoritvi bodo prisotni Štefan Kušar, glavni tajnik, Nastja Žlajpah v.d. vodje programov, Janez Kermc, član upravnega odbora, zadolžen za področje kulture, Darinka Lozinšek, fotografinja in slabovidna članica 3 članske žirije, ki je izbrala prve tri nagrajence natečaja, nagrajenci fotonatečaja ter soorganizatorki natečaja freeŠN, Tjaša Kos in Klara Kušar.
Po zaključku uradnega dela bo sledila manjša pogostitev.

Razstava bo v galeriji KSS na voljo za ogled predvidoma od 5.6. do 31.8.2023.
Za več informacij se lahko obrnete na Nastjo Žlajpah na e-naslov: nastja.zlajpah@zveza-slepih.si ali po telefonu na 01 4700 218.

Ste se kdaj vprašali, kako se godi tujcem v Sloveniji? V Petkovi Zoom kavici vsak petek predstavljamo nekoga in tako vam bomo 2. 6. 2023 predstavili človeka, ki je Slovenec po izbiri že 40 let.

Gost prve junijske kavice bo gospod Arkan Al Nawas – slikar in krajinski arhitekt, ki nam bo povedal, kako ga je življenje pripeljalo v Slovenijo, kako je bilo, ko je služboval kot krajinski arhitekt v Arboretumu Volčji Potok in še marsikaj zanimivega.

Vljudno vabimo, da se nam pridružite 2. 6. 2023 na platformi Zoom – točno ob 10.00 uri.

Spletna povezava do dogodka: Petkova Zoom kavica

Na fotografiji je oseba, ki drži skodelico kave in bere knjigo

Za tiste, ki boste imeli težave s prijavo, bo na voljo pomoč po telefonu na številki: 01 47 00 250 (Rok) in sicer med 9.00 in 10.00, torej uro pred začetkom. Upamo, da se boste lahko prijavili vsi, ki si to želite.

Vse prejšnje »kavice« si lahko ogledate na Arhiv PZK

Vprašanja in predloge v zvezi s Petkovimi Zoom kavicami lahko pošljete na dusan.bresar@zveza-slepih.si.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in NLB vljudno vabita na izjavo za medije, ki bo potekala v četrtek 1. 6. 2023 s pričetkom ob 11:00 uri na Trgu mladinskih delovnih brigad v Ljubljani (poleg NLB bankomata na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 7).

V tednu slepih in slabovidnih, ki ga obeležujemo vsako leto prvi teden v juniju, bomo v uporabo predali prvi prilagojeni bankomat v Sloveniji, ki s pomočjo zvočnih navodil, osebam s hujšo okvaro vida omogoča uporabo bankomatov.

Sogovorniki bodo:
Hedvika Usenik, članica uprave NLB, pristojna za bančništvo na drobno in privatno bančništvo
Antonio Argir, član uprave NLB, pristojen za upravljanje skupine, plačila in inovacije
Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije
dr. Luj Šprohar, predsednik Medobčinskega društvo slepih in slabovidnih Ljubljana

Veseli bomo, če svojo udeležbo najavite preko e-pošte na naslov info@zveza-slepih.si do srede, 31. maja 2023 do 14:00 ure.

Vljudno vabljeni!

V soboto, 27.5.2023 sta se v Sloveniji mudila predstavnika mednarodne športne organizacije slepih – IBSA, ki sta izvedla prvi seminar o nogometu za slepe pri nas.

Predavala sta Elias Mastoras, predsednik nogometne sekcije pri IBSI ter Sorin Lapadatu, selektor romunske slepe nogometne reprezentance, ki je hkrati kot zanimivost, tudi predsednik šahovske sekcije pri IBSI.

Predavanje, ki je potekalo v Nacionalnem nogometnem centru Brdo, so se poleg predstavnikov Zveze slepih in slabovidnih Slovenije ter Nogometne zveze Slovenije udeležili tudi predstavniki nekaterih medobčinskih društev slepih in slabovidnih in Centra Iris.
Na nogometnem igrišču so udeleženci teoretična spoznanja prenesli v prakso, kjer so se seznanili z vodenjem žoge po prostoru ter streli na gol.

Udeleženci prvega predavnaja o nogometu za slepe pod okriljem IBSE v nogometnem centru Brdo

V Športnem parku Dekani je 23.5.2023 potekal predstavitveni trening lokostrelstva, ki se ga je udeležilo 12 slepih in slabovidnih iz petih medobčiskih društev.

Udeleženci so si pobližje seznanili s tarčo, lokom in puščicami, spoznali pa so tudi razliko med ukrivljenim in sestavljenim lokom. Vsak udeleženec se je lahko preizkusil v streljanju na tarčo, streljali so tudi slepi s pomočjo preproste taktilnne namerilne naprave.

Zahvaljujemo se Lokostrelski zvezi Slovenije in glavni trenerki paralimpijske sekcije Brini Božič, da so nam omogočili spoznavanje s tem zanimivim športom.

Slepi in slabovidni si ogledujejo lok

Predsednik Mdss Koper strelja na tarčo

Skupinska fotografija slepih in slabovidnih udeležencev na predstavitvenem treningu lokostrelstva

Vabimo vas na nepozabno dobrodelno prireditev z naslovom “Dobrodelni dan za Alexisa“, ki bo potekala v soboto, 11. junija 2023.

Zbiranje sredstev poteka za mladega slepega fanta Alexisa z namenom poplačila stroškov izobraževanja in usposabljanja za uporabo metode »eholokacije«.
Eholokacija temelji na sonarskem principu in omogoča slepi oseb, ki jo zna uporabljati relativno samostojno gibanje v prostoru. Žal v Sloveniji ne premoremo strokovnjakov, ki bi znali metodo poučevati imamo pa srečo, da relativno blizu na Dunaju v Avstriji živi Juan Ruiz, največji svetovni expert metode »eholokacije«. Ker je šolanje na Dunaju izredno drago in družina sama ne more kriti vseh stroškov, so se odločili pripraviti »Dobrodelni dan za Alexisa«.

Dogodek bo potekal na lokaciji Gibi šport, Avšičeva cesta 70 v Ljubljani od 9.00. Vsi, ki se želite pridružiti, se lahko prijavite kot ekipe in tekmujejo v malem nogometu (4+1) ter odbojki na mivki (mix trojke). Dobrodošli so tudi netekmovalci, ki bi radi preživeli aktiven dan na prostem v prijetnem vzdušju. Poskrbljeno bo za animacijo otrok ter hrano in pijačo.

Prijave zbiramo preko telefonske številke 031 510 571 do 4.6.2023
Prijavnina za nogomet je 60 € na ekipo, za odbojko pa 30€ na ekipo.

Plakat dobrodelni dan za alexisa


 

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo ALEXIS5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za zbiranje sredstev za stroške šolanja slepega fanta Alexisa.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, T2, Telemach, A1
Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni spodaj

Pravila in pogoji uporabe storitve_SMS Donacija-za Zvezo društev slepih_ALEXIS5_20-5-2023

A1_Priloga 2_posebni pogoji za donatorje_sms donacije IZPOLNJENA

Splošni pogoji SMS donacija T 2

A1_Priloga 2_posebni pogoji za donatorje_sms donacije IZPOLNJENA

Telemach sms donacije-pogoji

Slepe in slabovidne osebe v prvem tednu junija tradicionalno obeležujejo teden slepih, v okviru katerega se vrstijo dogodki, prireditve in druge aktivnosti, s katerimi želijo opozoriti na izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem življenju in delu.

Dogodke pripravljajo tako medobčinska društva slepih in slabovidnih na lokalni ravni, kakor tudi Zveza društev in slabovidnih, ki deluje na državni ravni. V okviru Zveze tako napovedujemo sledeče dogodke:

 1. 31.5.2023: Življenje in delo slepih in slabovidnih – pogovorna oddaja na portalu Mamamaria.si ( https://www.mamamaria.si/). Voditeljica oddaje, Ana Maria Mitič se bo pogovarjala s Slavico Bukovec Zupanič, urednico časopisa Obzornik za ženo in družino, ki ga ZDSSS izdaja v brajici in povečanem tisku.
 2. 31.5.2023: 2. srečanje v sklopu akcije Družabne igre brez meja v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. V okviru srečanja bodo posamezniki, ki so se odločili, da bodo v letošnjem letu pomagali pri prilagajanju družabnih iger za slepe in slabovidne, spoznali različne načine prilagajanja družabnih iger. Ob zaključku akcije načrtujemo večji dogodek: Družabne igre brez meja, kjer se bo vsak lahko preizkusil v igranju družabnih iger prilagojenih slepim in slabovidnim – tudi s prevezo in simulacijskimi očali.
 3. 1.6.2023: Izkustvena delavnica Sladica v temi, kjer bodo udeleženci v “temi” pojedli sladico in spili kavo/sok, se naučili spremljati slepega ter izvedeli, kako uspešno in brez zadreg komunicirati s slepo ali slabovidno osebo. Dogodek organiziramo v sklopu projekta Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023, ki predstavlja najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.
 4. 1.6. Predaja v uporabo prvega bankomata NLB na Trgu MDB v Ljubljani, prilagojenega za slepe in slabovidne z govorno podporo za izbrane funkcije. NLB načrtuje, da bo v določenem času na razpolago večje število njihovih bankomatov v Ljubljani in po Sloveniji, ki bodo omogočali govorno podporo za slepe in slabovidne s pomočjo slušalk.
 5. 2.6. Literarni večer Poljanska dolina v delih Ivana Tavčarja v dvorcu Visoko v Poljanski dolini. Dogodek bodo izvedli člani študijskega krožka pri medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj ter člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko. Člani omenjenih društev bodo ob spremljavi citer predstavili odlomke iz Tavčarjevih del. Prav tako bo v dvorcu do konca avgusta na ogled razstava ročnih in slikarskih del slepih in slabovidnih.
 6. 2.6. Tradicionalna maša v kapelici Sv. Cirila in Metoda na posestvu msgr. Toma Zupana na Okroglem pri Naklu. Msgr. Tomo Zupan je po smrti leta 1937 celotno svojo posestvo zapustil za namene izobraževanja slepih in slabovidnih. V oporoki je med drugim tudi zapisal željo, da se v kapelici Sv. Cirila in Metoda njegovega gradiča na posestvu redno izvajajo maše. Z namenom izpolnitve njegove oporočne volje Zveza v okviru tedna slepih tradicionalno izvede mašo, ki jo po radijskih valovih prenaša Radio Ognjišče, Zveza pa poskrbi za prenos preko spleta.
 7. 5.6. Otvoritev razstave fotografskih del v okviru natečaja Freešn in predaja lesenih didaktičnih pripomočkov medobčinskim društvom slepih in slabovidnih. Razstavili bomo šest fotografij, ki so jih posneli videči študentje na temo »Ovire in izzivi na vsakodnevni poti osebe z okvaro vida«. Fotografije, ki so nastale, predstavljajo pomemben doprinos k prepoznavanju ovir slepih in slabovidnih širši javnosti. Lesene didaktične pripomočke so izdelali dijaki Gimnazije in srednje šole in jih bodo tega dne predali predstavnikom medobčinskih društev slepih in slabovidnih po Sloveniji.
 8. 6.6. Predstavitev magistrskega dela Tadeje Kadunc – tipne slikanice Skrivnosti rožnega venca v prostorih Finžgarjeve galerije v Ljubljani. S tipno slikanico želi avtorica slepim in slabovidnim prek tipne zaznave ponazoriti pomembne svetopisemske odlomke, jim približati svet videčih in obogatiti njihovo duhovno razsežnost.
 9. 7.6. Interna projekcija digitaliziranega filma Vesna z avdiodeskripcijo za slepe in slabovidne v Slovenski kinoteki. Po končani projekciji bo sledil pogovor z Majo Šumej, zvočno opisovalko filma.
 10. 8.6. Odprtje več čutne razstave Vsi za dediščino, dediščina za vse v prostorih Finžgarjeve galerije.Razstava Od blizu je bila do aprila 2023 odprta v Moderni galeriji. Del te razstave bomo prinesli v Finžgarjevo Galerijo v Ljubljani.
 11. 9.6. Spletni dogodek »Novosti na področju brajice« kot napoved obeležitve 200 let uporabe brajice v letu 2024. Z različnimi gosti se bomo pogovarjali o standardizaciji ter o prihodnosti brajice.

1 2 3 4 97
logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam