04.8. 2023

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije s zaskrbljenostjo spremljamo razvoj dogodkov ob razsežnosti ene največjih naravnih katastrof, s katero se soočamo v zadnjih desetletjih. Ni nam vseeno za vse, ki so tako ali drugače utrpeli škodo ter gledajo, kako se večletno delo spreminja v nič.

Na vseh območjih, ki so prizadeta, pa so med vami tudi slepi in slabovidni, ki so v takih razmerah še posebej ranljivi. Največkrat je njihova socialna mreža šibkejša, nimajo možnosti, da bi sami spremljali okolico, so odvisni od pomoči drugih oseb, stalne poti in orientacija so neprehodne. Vse našteto in še veliko drugih dejavnikov nas je napeljalo, da naprošamo vse k posebni skrbi za slepe in slabovidne. Da se jim pomaga pri morebitni evakuaciji, da se jim nudi pomoč v obliki dostave hrane, vode, da se jim posreduje v zvočni obliki informacije o dogajanju, da se jih napoti k vzpostavitvi stika s svojci, prijatelji.
Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije smo prepričani, da vsa Medobčinska društva slepih in slabovidnih na prizadetih območjih spremljajo stanje svojega članstva in poskušajo pomagati.

Ali smo lahko posebej pozorni na potrebe različnih skupin invalidov. Zagotovo, saj smo v okviru projekta “Varni in enaki v naravnih nesrečah“, katerega namen je izboljšanje varnosti in zaščite oseb s posebnimi potrebami v primeru naravnih ali drugih nesreč preko ozaveščanja in priprave smernic, zbrali napotke tudi za ravnanje s slepimi in slabovidnimi ob takšnih izrednih razmerah.

Napotke najdete tukaj:
Varni in enaki v naravnih in drugih nesrečah

Na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa so zbrana se druga informativna gradiva tako za slepe in slabovidne kot za tiste, ki v taksnih izrednih razmerah pomagajo in rešujejo življenja.

Tudi v prihodnjih dneh, ko bo potrebno pristopiti k sanaciji stanja, bomo usmerjali in poskušali pomagati v skladu s svojimi možnostmi.
Upam, da je najhujša noč za nami ter da se bodo razmere v prihodnjih urah in dnevih stabilizirale.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam