01.12. 2022

Predsednik Zveze Matej Žnuderl, je ob posebnem dogodku Urada Varuha človekovih pravic RS, v okviru obeleževanja mednarodnega dneva invalidov 3. decembra, komentiral ter nagovoril ugotovitve Varuha o dostopnosti Centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide.

Izpostavil je 2 kratno diskriminiranost slepih in slabovidnih, saj osebe z okvaro vida potrebujejo prilagoditve tako na področju dostopnosti prostorov (talne taktilne in druge haptične oznake), kakor na področju dostopnosti informacij (prilagoditve informacij in gradiv v brajici, zvoku, dostopni e-obliki ali povečanem tisku).

Velikokrat se morajo slepi in slabovidni zanesti na pomoč spremljevalca, posledično pa odločevalci napačno sodijo, da je prilagoditvam zadoščeno.

Posebno porocilo VCP RS – Dostopnost centrov za socialno delo

Na sliki sedijo udeleženci posvetaNa sliki je predsednik ZDSSS Matej Žnuderl, ob njem je tolmačka slovenskega znakovnega jezika


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam