03.2. 2022

Vodstvo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v sestavi Matej Žnuderl – predsednik, Igor Miljavec – podpredsednik, Štefan Kušar – tajnik, Emil Muri – predsednik MDSS Kranj in član UO, Sanja Kos – predsednica MDSS Celje in članica UO ter Polona Car – vodja posebnih socialnih programov, se je včeraj v sredo 2. 2. 2022 srečalo s Predsednikom Vlade RS Janezom Janšo.

Na fotografiji so od leve proti desni: Igor Miljavec (podpredsednik ZDSSS), Sanja Kos (predsednica MDSS Celje), Polona Car (vodja programov pri ZDSSS), Matej Žnuderl (predsednik ZDSSS), Janez Janša (predsednik vlade RS), Emil Muri (predsednik MDSS Kranj) in Štefan Kušar (tajnik ZDSSS)

Foto: Kabinet predsednika vlade

Povod za srečanje je bila želja slepih in slabovidnih, da Zveza Predsedniku Vlade preda monografijo »Od točkopisa do e-bralca«, ki jo je zveza izdala ob 100 letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem pred 2 letoma, za katero je Predsednik Vlade prispeval nagovor.

Predsenik ZDSSS, Matej Žnuderl predaja monografijo ob 100-letnici delovanja ZDSSS predsedniku vlade Janezu Janši

Foto: Kabinet predsednika vlade

Srečanje v sproščenem vzdušju je potekalo v sejni sobi na sedežu Zveze. Med drugim so sogovorniki nagovorili vrsto odprtih vprašanja, ki so povezani z življenjem in delom slepih in slabovidnih, pri čemer so posebno pozornost posvetili možnosti ponovne vzpostavitve rabe celotnega posestva msgr. Toma Zupana v korist slepih in slabovidnih, kot je to v svoji oporoki opredelil Tomo Zupan ter izgradnjo novega Kulturno informacijskega središča slepih in slabovidnih v velikosti cca. 2.500 m2, kjer bi Zveza na eni lokaciji izvajala vse svoje aktivnosti, predvsem posebno knjižnično dejavnost, ki jo je začela Minka Skaberne ter vse ostale posebne socialne programe.

Tako smo nagovorili delovanje Centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, počasno vzpostavljanje registra slepih in slabovidnih v okviru tega centra, dostopnost javnih objektov in infrastrukture. Pomembna tema je bila dostop do javnih informacij številnih javnih občil v različnih tehnikah, ki so prilagojene potrebam slepih in slabovidnih, prav tako pa druge vsebine, vezane na izobraževanje slepih in slabovidnih otrok ter njihovo usposabljanje za življenje in delo.

Seveda smo predstavili delovanje zveze in vseh njenih 9 včlanjenih MDSS, ki skupaj združujejo cca. 3.700 slepih in slabovidnih.

V zaključku pogovora je predsednik Zveze Matej Žnuderl predsedniku poleg monografije predal tudi antologijo literarno umetniškega ustvarjanja slepih in slabovidnih »Kipi v nas hrepenenje«, ki vključuje tudi umetniška dela slepih in slabovidnih slikarjev ter fotografov.

Po uradnem delu se je Predsednik Vlade Janez Janša v spremstvu tajnika Zveze Štefana Kušarja odpravil na obisk preostalih področij delovanja Zveze. Pokazali smo mu izvajanje informativne dejavnosti – to je izdajo različnih zvočnih in brajevih časopisov, oddelek tehnično – medicinskih pripomočkov, kjer smo mu pokazali najpogostejše pripomočke slepih in slabovidnih, izposojevalnico prilagojenih igrač za otroke in mladostnike. Predvsem pa smo mu pokazali delovanje edine brajeve tiskarne na Slovenskem, kjer nastajajo naši časopisi ter knjige v brajici.
Po slabi uri druženja na Zvezi, se je predsednik poslovil od predsednika Zveze.

Predsednik vlade Janez Janša obiskal Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije | GOV.SI

Tajnik Zdsss, Štefan Kušar predstavlja posebne socilane programe predseniku vlade Janezu Janši

Foto: Kabinet predsednika vlade

Tajnik Zdsss prikazuje prodkucijo zvočnega časopisa predsedniku vlade RS

Foto: Kabinet predsednika vlade

Strokovni delavec za tehnične pripomočke Boštjan Vogrinčič prikaže uporabo bele palice predsedniku vlade

Foto: Kabinet predsednika vlade

Sanja Kos predstavi prilagojene igrače za slepe predsedniku vlade Janezu Janši

Foto: Kabinet predsednika vlade

Strokovni delavec Blaž Pavlin predstavi predsedniku vlade Janezu Janši delovanje brajeve tiskarne.

Foto: Kabinet predsednika vlade


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam