09.10. 2019

Jesenski čas, mesec oktober, čas, ko slepi in slabovidni drugi četrtek v mesecu oktobru po vsem svetu obeležujemo svetovni dan vida. Nekaj dni kasneje 15. oktobra pa praznujemo mednarodni dan bele palice.

Dr. Evgen Bavčar je na dogodku (Ne)vidni v organizaciji Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica in Posoškega razvojnega centra izjavil, da je govor o vključevanju slepih in slabovidnih v družbo zavajajoč, saj so slepi in slabovidni že od pradavnine del družbe, pri čemer je bistveno bolj pomembno vprašanje kakšen del družbe so. Opozoril je na dejstvo je, da je sodoben svet v 90% okolucentrističen, zaradi česar lahko o slepih in slabovidnih rečemo, da so v takšnem svetu analfabeti. Žal je premostitev razkoraka med obstoječimi prilagoditvami v okolju in dejanskimi potrebami velik zalogaj. Bavčar opozarja, da je težav v vsakdanjem življenju še vedno preveč. Okolje, aparati, kulturne, športne in druge dobrine ter ostale vsakdanje storitve, razen redkih izjem, niso prilagojene za uporabo s strani slepih in slabovidnih.

uporabnik bele palice, v ozadju je taktilni vodilni sistem (ttvs)

Zaradi vsega naštetega ob mednarodnem dnevu bele palice, ki je simbol naše neodvisnosti in avtonomnost, obraz dostojanstva slepih, opozarjamo na različne izzive s katerimi se srečujemo slepi in slabovidni v Sloveniji. Ne glede na dejstvo različne in raznovrstne horizontalne in vertikalne zakonodaje na področju invalidskega varstva, ne moremo biti v celoti zadovoljni.

Izpostavljamo najbolj aktualne: 1. Zakon o osebni asistenci, ki nesorazmerno bremeni slepe posameznike, ki morajo v primeru koriščenja 30 urnega komunikacijskega dodatka na mesec prispevati bistveno več lastnih sredstev za to pravico, kot drugi invalidi, ki imajo na mesec tudi do več kot 600 ur asistence; oboji namreč prispevajo polovico dodatna za pomoč in postrežbo. Izpostavljamo pa še 2. Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki sicer zavezuje vse organe javne sektorja, da morajo zagotoviti ukrepe za dostopnost njihovih spletišč in mobilnih aplikacij, ne pa tudi javne radiotelevizije, spletišča in mobilne aplikacije vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol. Kot da slepi in slabovidni ne potrebujejo informacij javnih servisov v smislu pravice do informiranosti ali izobrazbe. Še vedno pa ni sprejet 3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti avtorskih pravic, ki bi v prakso prenesel določila Marakeške pogodbe, ki zagotavlja slepim in slabovidnim pravico do prilagoditev kot izjemo od zaščite avtorskih pravic in mednarodno izmenjavo prilagojenih del med upravičenimi subjekti. Morebiti je v zadnjem primeru celo bolje, saj predlog sprememb niža standard zaščite navedenih pravic za slepe v Sloveniji.

Žal pa na nerazumevanje in neenakopravno obravnavo slepih in slabovidnih v Sloveniji ne naletimo samo v okviru priprave in sprejemanja zakonodaje, ampak tudi v bolj konkretnih primerih. Tako ne moremo mimo dejstva, da smo pred več kot 80 leti v oporočni dar prejeli 10 hektarjev veliko posestvo mons. Toma Zupana na Okroglem pri Naklem, ki smo ga vse od leta 1938 upravljali, urejali vzdrževali in koristili slovenski slepi in slabovidni invalidi; nenazadnje smo bili tudi v zemljiški knjigi od leta 2008 vpisani kot lastniki tega posestva. Žal pa je uradniško črko bralstvo Sodišča v Kranju na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ugotovilo, da leta 1993 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije še ni bila vpisana kot zemljiško knjižna lastnica posestva ter je posledično na omenjeni sklad prepisalo celotno posestvo, razen nekaj metrov zemlje okoli gradiča in gospodarskega poslopja Toma Zupana. V Zvezi smo z državo poskušali doseči mediacijski dogovor, od katerega pa je država odstopila ter posledično vztraja na odvzemu skoraj 10 hektarjev zemlje slepim in slabovidnim.

Vodstvo Sklada in državno odvetništvo je v celoti opravilo »umazan« posel odvzema zemljišč, čeprav so imeli na razpolago inštitut mediacije, kakor tudi ustrezne pravne podlage, v okviru katerih bi bilo zagotovo mogoče doseči rešitev za nastalo situacijo v smislu vračila zemljišč v korist slepih in slabovidnih.

Slovenski slepi in slabovidni invalidi bomo v tej zadevi vztrajali do konca in dokazovali resnico ter poslednjo voljo našega zapustnika mons. Toma Zupana, da se posestvo nameni za slepe in slabovidne, saj je v svoji oporočni volji izrecno zapisal, da ne dovoli razprodaje in druge rabe.

Ob svetovnem dnevu vida in mednarodnem dnevu bele palice, predvsem pa v luči prihodnjega leta, ko obeležujemo 100 let organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na prostoru Slovenije, apeliramo na pristojne inštitucije, v prvi vrsti na Vlado RS, kakor tudi Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da poskrbijo tudi za enake možnosti slepih in slabovidnih. Ne samo na deklarativni ravni, ampak konkretno v vsakdanjih primerih. Pa naj si bo to dostopnost do informacij ali okolja ali takšna navidezno banalna stvar, kot je vračilo posestva na Okroglem pri Naklem, ki bo omogočilo nadaljnji razvoj socialnih programov za slepe in slabovidne.

Upamo in verjamemo, da naša opozorila in pozivi ne bodo glas vpijočega v puščavi. Časa, da se prisluhne potrebam ljudi z okvarami vida, je do konca leta še dovolj.

Predsednik ZDSSS,
Matej Žnuderl

Za več informacij se lahko obrnete na predsednika ZDSSS, Mateja Žnuderla (051 339 532) ali na tajnika ZDSSS, Štefana Kušarja (01 4700 212)


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam