02.7. 2019

Generalna skupščina ZN je 25. septembra 2015 sprejela resolucijo Preobrazba našega sveta: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. Deklaracija določa, da je treba ranljivim skupinam zagotoviti pogoje za boljše življenje oz. razvoj njihovih sposobnosti. V agendi so izpostavljene zlasti potrebe invalidov. Svet Evropske unije je komisijo pozval, naj pripravi strategijo izvajanja. Komisija je maja 2017 objavila kazalnike za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja v okviru EU. ANED je v študiji za vsak kazalnik, ki ga je Evrostat predlagal za celotno populacijo, izdelal kazalnike za osebe z in brez invalidnosti. Pregledali so različne evropske raziskave, ki zajemajo osebe, starejše od 16 let (15+, 18+), ki živijo v zasebnih gospodinjstvih. Osebe, ki živijo v institucijah, v raziskavo niso bile vključene. Invalidnost je v študiji določena z omejevanjem dejavnosti, ki jih ljudje zaradi zdravstvenih težav običajno počnejo vsaj zadnjih 6 mesecev.

Avtorji študije so ugotovili, da so invalidi v primerjavi z osebami brez invalidnosti na evropski ravni glede izobraževanja v slabšem položaju. Podatki iz leta 2016 kažejo, da je položaj med njimi različen. Slabša se zdravstveno stanje invalidov, saj pogosto ne obiščejo zdravnika. Vzrok za takšno stanje je tudi otežen dostop do izobrazbe. Za invalide v Evropi prilagojeni programi večkrat niso organizirani, dodatne težave pa prestavljajo še fizične in arhitektonske ovire. Tudi enakost spolov in opolnomočenje žensk in deklet še nista dosežena.

Razmere se izboljšujejo na področju zagotavljanja razpoložljivosti in trajnostnega upravljanja z vodo in sanitarijami za vse in dostopa do cenovno dostopne, zanesljive trajnostne in sodobne energije za ogrevanje domov. Stanje se postopoma izboljšuje tudi na področju zaposlovanja invalidov. Indikator „Težave pri dostopu do javnega prevoza“ je bil izbrisan, saj je zbiranje podatkov o dostopu do javnega prevoza, ki temelji na SILC, prekinjeno od leta 2012. To je bil pomemben kazalnik za invalide, saj je dostopen prevoz pomemben dejavnik dobrega počutja invalidov. . Dostopen prevoz je dejansko pomemben dejavnik za njihovo socialno-ekonomsko integracijo. Spodbujanje mirne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, zagotavljanje dostopa do pravnega varstva za vse in vzpostavitev učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij na vseh ravneh se slabša.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam