Na tokratnem nadaljevanju Petkove Zoom kavice bo z nami uredniški odbor zbornika Od točkopisa do eBralca, ki je izšel ob 100-letnici samoorganiziranja slepih in slabovidnih. Povezoval bo Dušan Brešar Mlakar.

Dobimo se v petek, 13. 11. 2020 ob 10.00.

Za tiste, ki imate težave s prijavo, bo na voljo pomoč po telefonu na številki: 01 47 00 250 (Rok) in sicer med 9.00 in 10.00, torej pred začetkom. Upamo, da se boste lahko prijavili vsi, ki si to želite.
Vabljeni!

Povezava:
https://us02web.zoom.us/j/89683390315?pwd=ajVLWnAva0tyNjBxTU1yRzVVM0F5Zz09
Meeting ID: 896 8339 0315
Passcode: 493030

Slepi, so kmalu po I. svetovni vojni spoznali, da se morajo povezati in skupno nastopiti kot pomemben dejavnik izboljšanja tedaj zelo slabe kakovosti njihovega življenja. Odločili so se ustanoviti Podporno društvo slepih (7. nov. 1920, v Ljubljani), naša zveza kot nacionalna invalidska organizacija, ki reprezentativno zastopa slepe in slabovidne v Sloveniji pa je danes edini vsebinski naslednik tedaj ustanovljenega društva.
Življenje slepih in slabovidnih oseb je v mnogih ozirih večkrat otežkočeno in bi brez pomoči ostalih dobronamernih in sočustvujočih ljudi, le redko dosegli človeka vredno polno in kakovostno življenje.

Glavni namen naše zveze je, poleg izvajanja posebnih socialnih programov za pomoč pri kompenzaciji posledic okvare vida, v ozaveščanju javnosti, opozarjanju na dostopnost v urbanem okolju kot tudi seznanjanje skupnosti, da se zaveda obstoja posameznikov, ki potrebujemo dobronamerno pozornost pri odstranjevanju ovir, ki jih slepota, ali slabovidnost postavljata pred nas v vsakdanjih izzivih življenja.
Trenutne izredne okoliščine, ki so prisotne na celotnem območju Slovenije, zahtevajo hitro prilagajanje novemu stanju, kar pa je za marsikoga od nas lahko velika ovira, saj potrebujemo za prilagoditev veliko več časa in dodatnega truda. Tako smo letos izpostavljeni zdravstveni krizi zaradi Covid-19, kar je zapletlo običajne družabne navade in nam onemogočilo stike z ljudmi, ki jih predvsem slepi in slabovidni še kako potrebujemo. Vesel sem, da so na ZDSSS strokovni sodelavci strnili skupaj glave in izkoristili vso možno dostopno tehnologijo in povezovali slepe in slabovidne osebe med seboj v času razglašene prve epidemije kot tudi obdobje po njej.

Tako je nastalo kar nekaj videoposnetkov, ki so dostopni na zvezinem YouTube kanalu. Zaživelo je tudi družabništvo na daljavo. Akcija »Korak na kvadrat« je odlično povezala družine slepih in slabovidnih z videčimi in dobrosrčnimi ob donatorski noti, »Klepet ob kavici« je prinesel nove zamisli in ideje v sklopu medsebojnega povezovanja. Na spletni strani ZDSSS je potekal tudi projekt, v katerem so lahko sodelovale družine s slepim ali slabovidnim članom, kjer so se soočali z različnimi izzivi in nalogami. Ne smemo pozabiti tudi na naše najmlajše člane , ki jim je bil namenjen projekt »Preberi mi pravljico«. K sodelovanju smo pozvali slovenske igralke in igralce, ki so v prostem času doživeto prebrali pravljico posebej za slepe in slabovidne otroke. Na zalogi imamo še mnogo idej, vendar jih lahko uresničimo le s sodelovanjem.

Upamo, da bo državni vrh pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov znal upoštevati tudi potrebe posebej ranljivih družbenih skupin, mednje brez dvoma sodimo tudi slepi in slabovidni invalidi. Posebno občutljivi smo glede aktualnih sprememb in dopolnitev Zakona o osebni asistenci, predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in morebitnih sprememb v pokojninski zakonodaji. Na Zvezi bomo izvoljeni člani organov, kakor strokovna služba naredili vse kar je mogoče, da bodo spremembe boljše, trajnejše in ugodnejše za našo skupino invalidnosti, kot tudi za vse invalide. Ob tem smo dokazano prepričani, da se sredstva, ki jih država namenja zmanjševanju socialne izključenosti slepih in slabovidnih, mulltiplikativno povrnjeno z dvigom kakovosti življenja vseh državljanov.
Na tem mestu bi pozval vse aktivne zaposlene med vami, kakor tudi vaše sorodnike, prijatelje, znance in druge dobrotnike, ki oddajate davčno napoved, da namenite morebitna nerazporejena sredstva 0,5 % iz vaše davčne napovedi, naši zvezi. S tem boste omogočili, da še naprej ponujamo kvalitetne programe, štipendiramo slepe in slabovidne študente in navsezadnje povezujemo nas in vas v enakovredno družbo.

Na koncu želim vsem slepim in slabovidnim vse najboljše ob visokem jubileju, veliko poguma in volje za udejstvovanje na različnih področjih življenja in dela, uspehi pa naj izboljšajo zadovoljstvo s seboj in z drugimi.

V Ljubljani, 7. novembra 2020

predsednik Matej Žnuderl in tajnik Štefan Kušar

 

Voščilo ob 100-letnici Zveze

Voščilo Boruta Pahorja

Voščilo Barbare Martin Munoz

Voščilo Mateja Žnuderla

Voščilo Daneta Kastelica

Voščilo Boruta Severja

Pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob 100-letnici organiziranega delovanja slovenskih slepih in slabovidnih izšla monografija Od točkopisa do eBralca.

Leta 1920 večina slepih ni imela nikakršne izobrazbe. Mnogi izmed njih so bili prisiljeni beračiti. Zdravstvenega varstva niso bili deležni. Takratna humanitarna društva jim posebne pozornosti niso posvečala. Slepi vojaki so dobivali invalidsko pokojnino, če so izpolnjevali določene pogoje.
Leta 2020 slepi in slabovidni sedijo v šolskih klopeh in opravljajo različne poklice. Srečamo jih lahko v gledališčih, muzejih, v središču mesta ali na televiziji. Tudi s športom se ukvarjajo in celo razstavljajo svoje slike.
Zakaj se je njihov položaj spremenil? Kako se je razvijal? Kakšne so naloge njihove organizacije? Kako živijo? Odgovore na ta in druga vprašanja najdete na straneh te monografije:
Od točkopisa do eBralca

Naslovnica monografije Od točkopisa do eBralca

Ob 100-letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije izdaja nov Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih oseb, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje.

V vodniku so zajeta določila vseh veljavnih zakonov oz. predpisov do 15. septembra 2020. Izdaja se kot brošura in v elektronski obliki.

Vodnik je zelo koristen slepim in slabovidnim pri uveljavljanju njihovih pravic in ugodnosti, prav tako pa tudi vsem, ki se srečujejo s slepimi in slabovidnimi osebami.

Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih- pdf
Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih -word

06 nov 2020

Onstran svetlobe

Razstava slik in fotografij slepih in slabovidnih avtoric in avtorjev ob stoletnici ustanovitve Podpornega društva slepih

Pokrajinski muzej Maribor, razstavišče Kino Partizan, 5. 11. – 24. 12. 2020

Pokrajinski muzej Maribor je v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije postavil razstavo slik in fotografij, ki so delo 19-h slepih in slabovidnih avtoric in avtorjev iz različnih krajev Slovenije. Z razstavo ne obeležujejo samo stoletnice društvenega samoorganiziranja slepih v Sloveniji – z njo tudi želijo spodbujati empatijo, ki bo videčim omogočala boljše razumevanje potreb naših slepih in slabovidnih sodržavljank in sodržavljanov.

Svoja dela razstavljajo Rezka Arnuš, Evgen Bavčar, Luka Campolunghi, Sara Bukovec, Branko Čeak, Sonja Jež, Jožef Jošt, Milka Jug, Jana Kus, Rosana Lorbek, Darinka Lozinšek, Andrej Palčec, Mirela Prezelj, Helena Senica, Tinka Šetina, Ana Šter, Meri Tišler, Slavica Zdolšek in Natalija Žitnik Metaj.

7. novembra 1920 sta Franc Dolinar in Alojzij Levstek v Ljubljani ustanovila Podporno društvo slepih, ki je prvo slovensko invalidsko društvo. Glavni namen društva je bilo zbiranje denarja za pomoč revnim slepim, ki so bili tedaj odvisni zgolj od svojcev in znancev.

Med slepimi in slabovidnimi imamo Slovenci slikarje, pesnike, pisatelje, glasbenike, igralce, pevce, fotografe. Svojo ustvarjalnost (tudi nagrajevano v konkurenci z videčimi) predstavljajo po Sloveniji in svetu.
Na razstavi je slepim in slabovidnim na voljo razstavni katalog v brajici, videčim pa tudi katalog s predstavitvami avtorjev. Razstava zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa za obiskovalce trenutno ni dostopna. Pokrajinski muzej Maribor je zato pripravil vzporedno virtualno razstavo, do katere je možno dostopati na njihovi spletni strani www.museum-mb.si/onstran-svetlobe/.

Dodatne informacije: Drago Oman, 02 228 35 61, drago.oman@museum-mb.si

Slikarska razstava Onstran svetlobe

05 nov 2020

Vesela novica

Sporočamo vam veselo novico 🙂
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je prejela donacijo za program: Mreža spremljevalcev slepih in slabovidnih v višini 5.000,00 EUR. Ker si želimo, da bi ta sredstva prišla do čim širšega kroga uporabnikov tega programa, vam sporočamo, da bo prispevek uporabnikov za uro spremstva od vključno novembra 2020 do konca februarja 2021 oz. do porabe sredstev donacije, 1,5 EUR na uro spremstva. Želimo si, da bi na ta način lahko več ur spremstva namenili stvarem, ki prepogosto ne pridejo na vrsto pa so za kvaliteto življenja izredno pomembne; sprehod, druženje, obisk kulturnih dogodkov … ko bo to spet možno.

Vse tiste, ki si plačila prispevka za spremstvo ne morete privoščiti, vabimo, da nas pokličete na telefon klicnega centra: 01 4700 244 ali nam pišete na naslov: klicni.center@zveza-slepih.si. Gotovo bomo skupaj našli rešitev.

RTV Slovenija obvešča, da bodo v sredo, 4.11.2020 predvajali film Izbrisana ob 20. uri na TV SLO 1.
Film je zvočno opisala Carmen L. Oven. Zvočni opis je dostopen na dodatnem zvočnem kanalu.

Napoved filma pa si lahko preberete tukaj:
https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/sredin-film-z-zvocnim-opisom/541032

RTV Slovenija obvešča da bodo danes, 30. oktobra, ob 20. uri na TV SLO 1 predvajali državno proslavo ob dnevu reformacije, ki bo opremljena tudi z zvočnim opisom za slepe in slabovidne.

Zvočni opis je dostopen na dodatnem zvočnem kanalu.

Več na:
https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/drzavna-proslava-ob-dnevu-reformacije-30-oktober-ob-20-uri/540668

Uporabnike Elektronskega informacijskega sistema (EIS) obveščamo, da bomo izvajali vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi v naslednjih terminih:
30.10.2020 od 17.00 do 2.11.2020 do 06.00
in
6.11.2020 od 17.00 do 9.11.2020 do 06.00

V tem času lahko prihaja do motenj pri dostopu do spletnih storitev ZDSSS (EIS).
Prosimo za razumevanje.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica skupaj s Primorskim tehnološkim parkom poziva slepe in slabovidne, da se prijavijo na brezplačno delavnico, ki bo izvedena v okviru projekta »Slepota ni ovira za podjetništvo«.

Prijave so odprte do 9. novembra. Znanje, ki ga boste prejeli, je neprecenljivo in vam bo koristilo pri razvoju lastnega podjetja ali pomagalo pri dvigu zaposljivosti.

Več v priponki:
Delavnica-spletna trgovina


1 2 3 4 5 6 7 8 53
Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

Luč v temi

Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam