Sonjo Pungertnik tako ali drugače poznamo mnogi. V svojih letih dela na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije je začela s programom: »Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih«, delala je tudi na številnih drugih programih, ki so namenjeni polnejšemu in kvalitetnejšemu življenju slepih in slabovidnih. Na nekaterih programih še vedno sodeluje z nami in jih bogati s svojim znanjem, izkušnjami in vsem, kar je. Sonja Pungertnik je med kandidatkami za Slovenko leta 2014. To je gotovo priznanje zanjo in je velika promocija slepote in slabovidnosti. Zato imate možnost, da oddate glas zanjo, in sicer najpozneje do četrtka, 15. 1. 2015, do 23.59.

Kako? Po SMS na številko 4567 v sporočilo z velikimi črkami napišite SLOVENKA 7.

Sonja Pungertnik

Velikokrat ne moremo narediti nič, tokrat pa lahko!

http://www.jana.si/2014/12/kandidatke-za-slovenko-leta-2014/

http://www.zupnija-ljpolje.si/oznanila/tiskana-oznanila

Že skoraj dvesto let je, odkar znamo slepi in slabovidni s pomočjo brajice brati in pisati. Brajica je sistem tipne abecede, pri kateri šest izbočenih pik, razporejenih v brajevi celici v dveh stolpcih s po tremi pikami, predstavlja črke, številke in simbole za skoraj vse jezike tega sveta. Igra ključno vlogo v življenju milijonov slepih po vsem svetu, saj jim omogoča branje književnih del ali študij skupaj z videčimi vrstniki. Pri svojih petnajstih letih jo je leta 1824 izumil slepi mladenič, Louis Braille, ki je bil takrat vpisan v kraljevi zavod za slepo mladino v Parizu. Želel si je brati knjige prav tako kot njegovi videči vrstniki, zato je razmišljal o taktilni pisavi, ki bi se je bilo preprosto naučiti, jo prepisovati in uporabljati.
Čeprav je brajica ključna za pismenost, izobraževanje in poznejše zaposlovanje slepih, morajo šole v deželah, kjer veljavna avtorska zakonodaja ne pozna izjem, še vedno pridobiti posebno dovoljenje za prilagoditev gradiv v brajico ali povečan tisk. To lahko predstavlja eno največjih ovir pri izobraževanju slepih in slabovidnih otrok, saj ne pridejo do ustreznih učbenikov. Še več, organizacija slepih, ki tiska knjige v brajici v eni državi, denimo v Peruju, teh knjig ne sme posredovati slepim, ki uporabljajo isti jezik v drugi državi, na primer v Argentino. V vsaki državi morajo sami prilagoditi iste knjige, kar pomeni ogromno odvečnega dela in velike stroške. Obojemu bi se zlahka izognili, ko bi smeli knjige v brajici posredovati prek meja posameznih držav.
Svetovna zveza slepih (WBU – World Blind Union) si je skupaj z nekaterimi drugimi organizacijami vrsto let prizadevala, da bi s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO) sklenila pogodbo, ki bi odpravila te ovire pri dostopu do znanja vsega človeštva. Rezultat je Marakeška pogodba, ki jo je WIPO sprejela junija 2013.
Marakeška pogodba je mednarodni sporazum o avtorskem pravu, ki bo stopil v veljavo, ko ga ratificira 20 držav. Države, ki ga bodo ratificirale, bo obvezoval, da v svoji avtorski zakonodaji zagotovijo izjeme za ljudi z okvarami vida in drugimi motnjami branja. Te izjeme bodo omogočale prilagajanje knjig v brajico in druge dostopne formate brez privolitve nosilcev avtorske pravice. Prav tako Marakeška pogodba zagotavlja knjižnicam slepih in slabovidnih ter organizacijam, ki slepe in slabovidne oskrbujejo z gradivi, da lahko prilagojena gradiva razširjajo tudi prek meja brez poprejšnje privolitve nosilca avtorske pravice.
Marakeško pogodbo je do zdaj podpisalo že 81 držav (med njimi tudi Slovenija), ratificirale pa so jo šele štiri (Indija, El Salvador, Združeni arabski emirati in Urugvaj). Svetovna zveza slepih je tem štirim državam hvaležna, ker so razumele, kako pomemben je ta sporazum za slepe in vse druge z motnjami branja. Vendar pa bi ga morale ratificirati vse države, če želimo, da bo Marakeška pogodba učinkovala ter da bo možno milijone knjig prilagoditi v brajici in drugih dostopnih formatih. Samo države, ki ratificirajo Marakeški sporazum, lahko namreč njegova določila uporabijo v korist svojih slepih državljanov. Zato pozivamo vse države, da v letu 2015 ratificirajo ta pomembni sporazum. Več informacij, vključno z besedilom pogodbe, najdete na spletni strani WBU (http://www.worldblindunion.org/English/our-work/our-priorities/Pages/right-2-read-campaign.aspx).
Vse vas vabimo, da ta svetovni dan brajice izkoristite za to, da svoje vlade opozorite, da je pravica do branja ena temeljnih človekovih pravic vsakega državljana, in jih hkrati pozovete, naj podpišejo in ratificirajo Marakeško pogodbo ter tako olajšajo dostop do objavljenih del slepim, slabovidnim in vsem drugim z motnjami branja.
Svetovni dan brajice obeležujemo v čast Louisu Braillu vsako leto 4. januarja, torej na dan, ko se je leta 1809 njen izumitelj rodil.
Svetovna zveza slepih (WBU) je globalna organizacija, ki zastopa približno 285 milijonov slepih in slabovidnih, kolikor jih je po ocenah po vsem svetu. Vanjo so vključene organizacije, ki jih vodijo slepi in slabovidni, da zastopajo svoje lastne interese, ali organizacije, ki delajo za slepe v več kot 190 državah sveta, ter organizacije, ki se na mednarodni ravni ukvarjajo z okvarami vida.

Več informacij dobite na tomaz.wraber@zveza-slepih.si

Vabimo vas na strokovni seminar o urejanju dostopnosti urbanega prostora za slepe in slabovidne s poudarkom na talnem taktilnem vodilnem sistemu (TTVS), ki bo potekal v sredo, 19. 11. 2014, od 9.30 dalje v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Strokovni seminar organizirajo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Mestna občina Ljubljana in Zavod DOSTOP.

Samostojno gibanje v prostoru je za večino ljudi nekaj samoumevnega, slepim in slabovidnim pa predstavlja veliko večji izziv. V Sloveniji je v zadnjem času opaziti povečanje dejavnosti, ki naj bi izboljšale dostopnost do prostora in informacij za slepe in slabovidne. Odgovorni na občinah se pomena dostopnosti vedno bolj zavedajo in za to kažejo vedno večje zanimanje. Reševanje dostopnosti za slepe in slabovidne pa zahteva veliko strokovnih znanj.

Na seminarju bodo predavatelji predstavili, kako z najmanj stroški najučinkoviteje rešiti problem dostopnosti za slepe in slabovidne ter pri tem upoštevati tudi druge skupine ljudi s posebnimi potrebami. Udeleženci bodo seznanjeni s tem, kje dobiti informacije o rešitvah, ki pogosto zahtevajo tesno sodelovanje različnih strok (prostorsko načrtovanje, oblikovanje, informatika, izobraževanje), kako pristopiti k načrtovanju taktilnih oznak ter kako organizirati izvedbo in vzdrževanje taktilnih oznak, da sistem dobro deluje.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Vljudno vas prosimo, da zaradi omejenega števila mest svojo prisotnost potrdite najpozneje do petka, 14. 11. 2014, po e-pošti na polona.car@zveza-slepih.si ali telefonu 01 470 02 44.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) se pridružuje protestu Evropske zveze slepih glede vsebine delovnega programa Evropske komisije za leto 2015, saj le-ta ne vključuje »European Accessibility Act-a (EAA)«, dokumenta, ki predstavlja strateške usmeritve za boljšo dostopnost do dobrin in storitev v Evropski uniji. Evropska unija s tem kaže na mačehovski odnos do velike skupine ljudi, ki za samostojno življenje, neovirano vključevanje v družbo in aktivno participacijo potrebujejo nekatere prilagoditve. Ustrezna dostopnost dobrin in storitev je namreč eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja invalidov (in še marsikoga drugega).
Leta 2010 je Evropska komisija v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov sprejela celostno strategijo urejanja področja invalidov, imenovano »European Disability Strategy«, v kateri si je zadala, da bo do leta 2020 ustvarila Evropo brez ovir. Da bi se ciljem čim bolj približali, je Evropska komisija predlagala uporabo različnih zakonodajnih in drugih instrumentov. EAA bi moral biti eden pomembnejših dokumentov, ki naj bi nastali v sklopu uresničevanja ciljev omenjene strategije. Slepim in slabovidnim, pa še mnogim drugim (ne le invalidom), bi zagotovil dostop do informacij in storitev javnega značaja, jim omogočil neovirano gibanje v urbanem okolju in varno uporabo ter vključevanje v promet. Z doseganjem zadanih ciljev bi se invalidom izboljšale možnosti za gospodarsko, družbeno in politično sodelovanje v družbi. Zagotovili bi jim torej pogoje, primerljive s tistimi, ki jih Evropa nudi drugim državljanom.

Dodatne informacije: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, predsednik Tomaž Wraber, 01 470 02 11, zdsss@zveza-slepih.si .

Besedilo: Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije

Večkrat sem že razmišljal, zakaj sta dneva, ki sta po vsem svetu posvečena vidu, tako tesno skupaj. Ali ne bi več pozornosti javnosti pritegnila, ko bi bil eden, denimo spomladi, drugi pa jeseni. Pa je res tako?

Vid je najčudovitejše čutilo, s katerim vidimo celo svetlobna leta daleč. »Ej, tu je kleč!«, bi s Hamletovim jezikom dejal Shakespeare. Dokler zdrav vid imamo, se tega ne zavedamo, ko pa ga izgubimo, je največkrat prepozno.

Svetovni dan vida je namenjen zavedanju, kako zelo pomemben je v našem življenju vid. In ker je tako, bi morali storiti mnogo več, da zdrav vid tudi ohranimo. Za to smo odgovorni mi sami, odgovorna pa je tudi naša država. Vsakdo mora poskrbeti, da svoj vid čuva, država pa mora ustvariti pogoje za to. Ne le Slovenija, tudi številne druge, celo bolj razvite in bogatejše države, nimajo pravih podatkov o stanju vida svojega prebivalstva. Največja vrzel je običajno pri ljudeh med dvajsetim in šestdesetim letom starosti. Mnogi ob vozniškem izpitu opravijo zadnji pregled pri očesnem zdravniku in večina jih k njemu ne zaide več. Dokler se ne znajdejo v resnih težavah. Očesni zdravniki zatrjujejo, da bi lahko prav v tej dobi večji del začetnih okvar vida odkrili pravočasno, jih preprečili, upočasnili, ali pa se vsaj pripravili nanje. A zato bi bila nujna redna kontrola vida.

Danes je na svetu 37 milijonov slepih. Mednarodna agencija za preprečevanje slepote (International Agency for the Prevention of Blindness – IAPB) trdi, da bi s pravočasnim ukrepanjem lahko preprečili vsaj štiri od petih primerov slepote. In kdo lahko bolj verodostojno opozarja na to, kako pomembno je ohranjevati zdrav vid, kot prav slepi in slabovidni sodržavljani?

Mednarodni dan bele palice je namenjen temu, da bi se tisti, ki vidite, zavedali, da poleg vas živimo tudi mnogi, ki smo vid deloma, ali v celoti izgubili. Da bi bilo naše življenje čim bolj polno in neodvisno, smo najprej odgovorni mi sami, slepi in slabovidni. A brez razumevanja in pomoči vas, ki vidite, ne gre. In seveda, tu je na koncu odgovornost tudi na državi, da ustvari pogoje za enakopravno vključevanje v zasebno, poklicno in javno življenje. Za to potrebujemo številne pripomočke, dandanes to še zlasti velja za posebej prilagojene izdelke informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so vedno bolj prisotni v vsakdanjem življenju vsakogar. Poleg tega pa tisti, ki mu je vid v celoti, ali deloma opešal, nujno potrebuje tudi celovito rehabilitacijo, ki ga usposobi za življenje, ko vida ni več, ali ga je znatno premalo. In spet lahko ugotovimo, da so tu številne druge, celo mnogo manj razvite in revnejše države, ki vse to svojim državljanom omogočajo v znatno večji meri kot Slovenija.

In kdo lahko bolj verodostojno opozarja na to, kako pomembno je razumeti potrebe slepih in slabovidnih, kot videči sodržavljani? Zato podpirajmo akcijo IAPB »Zdravje oči za vse« (Universal Eye Health) in pravice tistih, ki vida nimamo več dovolj, ali ga sploh nimamo.

Sklenimo z optimizmom!
Prav je, da ta dva dneva povezujemo in da se tudi ljudje čim bolj povezujemo med seboj, ne glede na to, kakšne težave imamo. Slepi in slabovidni, združeni v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenje (ZDSSS), bomo 15. oktober obeležili s slovesnim odprtjem novih prostorov »Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne«. To je eden od večjih rezultatov projekta, ki sta ga skupaj financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo RS. Pomemben korak, ki bo pomagal nadomestiti zamudo za razvitimi evropskimi knjižnicami slepih in slabovidnih. V ZDSSS verjamemo, da bo naša knjižnica kmalu prerasla v »kulturno informacijsko središče slepih in slabovidnih, ljudi z motnjami branja in videčih«, tako da med nami ne bo več zidov.

Odprte hiše Slovenije 2014, ki so potekale med 3. in 5. oktobrom, so zaključene. Zdaj že tradicionalni vseslovenski arhitekturni festival, ki je del mednarodne mreže Open House Worldwide, je tudi letos obiskovalcem ponudil vrsto zanimivih ogledov in dejavnosti. Več o Odprtih hišah Slovenije si lahko preberete na spletni povezavi www.odprtehiseslovenije.org /.
Ob peti obletnici Odprtih hiš v Sloveniji je Zavod Afront skupaj s partnerji, med katerimi je tudi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, pripravil tematsko razstavo IGNORANCA = TEMA = OVIRA, ki poteka od 3. do 17. oktobra v Galeriji Kresija na Stritarjevi ulici 6 v Ljubljani. Kot sta zapisali idejni načrtovalki in avtorici razstave Ana Bregar Struna in Lenka Kavčič, je namen razstave »predstaviti rešitve, ki naj bi jih upoštevali tako arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, industrijski in produktni oblikovalci ter oblikovalci uporabniških izkušenj kot tudi odločevalci, nevladne organizacije, civilne pobude, kulturne organizacije in interesna združenja. S tem bi omogočili vsem ljudem, ne glede na spol, starost in zmožnosti, suvereno in enakopravno bivanje in uporabo. Tovrstno univerzalno načrtovanje je ekonomsko upravičeno, saj zmanjšuje stroške poznejših prilagoditev ter hkrati povečuje trg za prodajo takšnih izdelkov. S predstavljenimi tipnimi kartami mestnih predelov, taktilnimi maketami prostorov in proizvodov industrijskega oblikovanja, s 3D odtisi poslikane keramike, s slikanicami v znakovnem jeziku in z galerijo vonjav želimo opozoriti, da prostor dojemamo z vsemi čutili in ga le tako lahko bolje razumemo«.
Na razstavi si obiskovalci lahko ogledajo tudi predstavitveni film o talnem taktilnem vodilnem sistemu (dostopno na spletnem naslovu https://www.youtube.com/watch?v=S2u_EwsAz5U ).

Prav tako pa smo v okviru razstave v soboto, 4. oktobra 2014, izpred Galerije Kresija mimo mestne hiše in po Ciril Metodovem trgu za zainteresirane obiskovalce pripravili voden sprehod z belimi palicami in prevezami čez oči. V luči bližajočih se svetovnega dneva vida 9. oktobra in mednarodnega dneva bele palice 15. oktobra smo z dogodkom želeli obiskovalce opozoriti na primernost prostora, dostopnega vsem, tudi slepim in slabovidnim. Hkrati pa smo želeli pozdraviti pozitivne premike na tem področju, ki so že opazni po nekaterih mestnih občinah, nadalje pa spodbuditi vse načrtovalce in izvajalce, pristojne za urejanje prostora, da pri tovrstnih projektih upoštevajo potrebe slepih in slabovidnih.

Vabimo vas na premierno projekcijo filma Pot v raj v priredbi za slepe in slabovidne. Film si boste lahko z avdio priredbo ogledali v sredo, 8. oktobra 2014, ob 20.45 v ljubljanskem kinu Komuna. Za prvih 30 slepih in slabovidnih obiskovalcev in njihovih spremljevalcev smo rezervirali brezplačne vstopnice. Pridružila se nam bo tudi filmska ekipa.

KRATEK OPIS FILMA:
Žak, mlad fant, se po smrti svoji staršev odpravi na jadrnico v iskanju miru in spominov, a pot mu prekriža Lučka, pretirano zgovorna punca, ki se mu prilepi za hrbet in mu sledi vse do jadrnice v marini. Prepriča ga, da jo vzame s sabo na krov in na jadranju po Jadranu se izkaže, da sta drug drugemu najboljše zdravilo za usode, ki jih prestajata.

NAPOVEDNIK:
https://vimeo.com/103537855

v petek 3. oktobra, bo ob 18. uri v Galeriji Kresija, Stritarjeva ulica 6, Ljubljana odprtje razstave IGNORANCA = TEMA = OVIRA, ki jo bo odprl Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana.

Na dan odprtja, ob 17.00 uri vabljeni na okroglo mizo z naslovom
»Kakovostno oblikovan in dostopen prostor je temeljna pravica nas vseh«.
V soboto, 4. oktobra 2014, od 11. do 12.30 ure pa ste vabljeni na dogodek, na katerem bomo opozarjali na (NE)DOSTOPNOST JAVNEGA PROSTORA slepim in slabovidnim. Vabljeni pred Galerijo Kresija na Stritarjevi ulici 6, kjer bo za zainteresirane obiskovalce organiziran voden sprehod z belimi palicami in prevezami.
Odprte hiše Slovenije so del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki deluje že v 23 mestih po celem svetu, s čimer nastaja največji globalni arhitekturni festival, ki dosega več kot milijon ljudi. Najširši javnosti ponuja brezplačne oglede nadpovprečno dobre arhitekture in prostorskih ureditev. Pobuda ‘Odprte hiše’ vabi vsakogar, da raziskuje in razume vrednote dobro oblikovanega prostora. Več o Odprtih hišah si lahko preberete na povezavi:

www.odprtehiseslovenije.org/

IDEJA, ZASNOVA IN POSTAVITEV RAZSTAVE
Ana Struna Bregar – Lenka Kavčič – Kristina Dešman
Odprte hiše Slovenije® / AFRONT Zavod za prostorsko inovativnost
v sodelovanju z:

– Svetom za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL (SOAKO MOL),
– Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije,
– Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije
– Zvezo paraplegikov Slovenije,
– Geodetskim inštitutom Slovenije.

Počitniško varstvo

Prispevati želimo k boljši vključenosti slepih in slabovidnih otrok v domače okolje. Zato načrtujemo, da bi v času jesenskih počitnic organizirali dnevno varstvo za šolajoče slepe in slabovidne otroke in njihove sorojence v Ljubljani in Mariboru. Počitniško varstvo bi potekalo od 27. do 30.10.2014 od 8. do 16. ure. V počitniško varstvo lahko sprejmemo 6 slepih in slabovidnih otrok.

Jesenski tabor za mlade

Na tabor vabimo mlade slepe in slabovidne stare med 18. in 30. let, ki so pripravljeni sprejeti nove izzive in se preizkušati pri različnih športnih, ustvarjalnih in kuharskih podvigih. Tabor bo potekal od 13.11. do 16.11.2014 v Domu oddiha ZDSSS na Vrtni ulici 2 v Piranu. Tabora se lahko udeleži 12 mladih slepih in slabovidnih. Tabor bomo izvedli ob zadostnem številu prijavljenih (6 mladih slepih in slabovidnih). Pogoj za sodelovanje na taboru je strinjanje s pravili tabora.

Prijavnice sprejemamo do 4.10.2014. Prijavnice so zavezujoče, kar pomeni, da nas v najkrajšem možnem času obvestite, če ugotovite, da se aktivnosti ne boste mogli udeležiti. V primeru, da bomo dobili večje število prijav, kot je razpoložljivih mest na posamezni aktivnosti bomo dali prednost tistim, ki se na aktivnosti prijavljajo prvič ter tistim, ki se naših aktivnosti niso udeležili v preteklem letu,

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije si želimo, da bi bile aktivnosti, ki so namenjene družinam slepih in slabovidnih otrok odgovor na dejanske potrebe le teh. Zato vam predstavljamo aktivnosti, ki jih nameravamo izvajati v naslednjem koledarskem letu.

Prosimo vas, da nam sporočite mnenje o načrtovanih aktivnostih. To lahko naredite tako, da izpolnite priložene vprašalnike in nam izpolnjene vrnete. Vabljeni ste, da sporočite tudi vaše predloge za aktivnosti za katere bi želeli, da se v prihodnosti izvajajo v okviru Zveze.

Vesele urice

Na vesele urice bomo povabili slepe in slabovidne predšolske otroke in osnovnošolce, njihove brate in sestre, starše ter vse tiste, ki se nam želijo pridružiti. Na veselih uricah se bomo skupaj igrali, ustvarjali, raziskovali … Potekale bodo od 16. do 18. ure vsak prvi teden v mesecu, ob torkih v Ljubljani in ob četrtkih v Mariboru.

Izposoja igrač primernih za slepe in slabovidne otroke

V času Veselih uric bo možno preizkusiti igrače in si jih izposoditi.

Varstvo in druženje s prostovoljci

Druženje bo namenjeno tistim slepim in slabovidnim otrokom, ki potrebujejo varstvo. S prostovoljcem ali prostovoljko se bodo lahko odpravili na sprehod, na igrišče, igrali družabne igre, poslušali glasbo, ustvarjali… Varstvo bo potekalo enkrat tedensko po dve uri oziroma po dogovoru s starši. Varstvo bodo izvajali prostovoljci, ki bodo na Zvezi opravili usposabljanje za spremljevalce slepih in slabovidnih otrok.

Spremstvo za mladostnike

Slepim in slabovidnim otrokom med 15. in 18. letom bomo zagotavljali pomoč spremljevalca pri obisku obšolskih dejavnostih, obiskih zdravnika, knjižnice… Slepi in slabovidni otroci, ki se po definiciji slepote in slabovidnosti uvrščajo v 2., 3., 4., in 5. skupino bodo lahko izkoristili 8 ur brezplačnega spremstva na mesec.

Ker v letošnjem letu načrtujemo prvo izobraževanje za varuhe slepih in slabovidnih otrok, ki bodo usposobljeni za spremstvo slepih in slabovidnih oseb vas prosimo, da nam sporočite, če poznate koga iz vašega okolja, ki bi želel sodelovati pri izvajanju naših aktivnosti.
V želji, da bi vas v bodoče lahko hitreje obvestili o dogodkih na programu vas prosimo, da nam sporočite elektronski naslov preko katerega vas lahko obveščamo v prihodnje.

Prijave in izpolnjene vprašalnike nam pošljite na naslov Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana ali po faksu številka 01/ 47 00 220 ali pa na elektronski naslov: karolina.doltar@zveza-slepih.si . Za dodatne informacije lahko pokličete Karolino Doltar na telefonsko številko 01 / 47 00 224.

Dopis, prijavnici in vprašalnik v elektronski obliki.

Ljubljana, 21. november 2014 – Zveza društev slepih in slabovidnih (ZDSSS) je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (MOL) in Zavodom Dostop organizirala odmeven in zelo obiskan strokovni seminar o urejanju dostopnosti urbanega prostora za slepe in slabovidne s poudarkom na talnem taktilnem vodilnem sistemu (TTVS), ki slepim in slabovidnim omogoča varne poti po urbanem okolju. Samostojno gibanje v prostoru je za večino ljudi nekaj samoumevnega, slepim in slabovidnim pa predstavlja veliko večji izziv. V Sloveniji je zato v zadnjem času opaziti povečanje dejavnosti, ki naj bi ljudem z okvaro vida izboljšale dostopnost do prostora in informacij. Vendar pa reševanje dostopnosti zahteva veliko strokovnih znanj. Na seminarju, ki ga je odprl župan MOL, Zoran Janković, so zato predavatelji predstavili, kako z najmanj stroški najučinkoviteje rešiti problem dostopnosti ter pri tem upoštevati tudi druge skupine ljudi s posebnimi potrebami.

»TTVS nam omogoča samostojnejše gibanje po urbanem okolju, poleg tega pa igra še eno, zelo pomembno vlogo: zbuja zavest, da v okolju živimo ljudje z različnimi potrebami, opozarja, da smo med vami tudi slepi in slabovidni,« je v pozdravnem nagovoru dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS. Osnovni gradniki TTVS-ja so čepaste in rebraste plošče. Čepaste plošče obveščajo o dogodkih na poti (bližina vhoda v stavbo ali bližina postaje), in opozarjajo na spremembo smeri, rebraste plošče pa vodijo, usmerjajo in preusmerjajo. Pri tem je pomembno, »da so elementi kontrastne barve glede na okolico in da so vodilni elementi nekaj milimetrov višji od podlage,« je v uvodnem predavanju poudarila Andreja Albreht iz Zavoda Dostop, ki je argumentirala tudi vodilo ‘prostor za vse’, ki izhaja iz univerzalnega oblikovanja in govori o tem, kako oblikovati prostor, ki upošteva in vključuje najširši krog ljudi.
Prav o primerih dobrih praks sodelovanja uporabnikov z občinami je na seminarju spregovoril Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki kot predsednik sveta NVO Severne Primorske ter član regijskega razvojnega sveta Severne Primorske aktivno sodeluje pri postopkih prilagajanja urbanega prostora v regiji. Spregovoril je o programu Z roko v roki skupaj za varnost slepih in slabovidnih, ki se izvaja s policijsko postajo Nova Gorica, pa tudi na državni ravni, in je namenjen ozaveščanju slepih in slabovidnih o ravnanju na področju prometne varnosti, o programih dostopnosti turizma za vse in drugih.

Načrtovanje taktilnih oznak zahteva veliko usklajevanja in prilagoditev
TTVS je treba načrtovati s poglobljenim premislekom, saj je razlika med uporabnim in neuporabnim oz. nevarnim zelo majhna. Pri vsaki situaciji je treba posebej proučiti, katera informacija bo slepemu koristila in jo nato ustrezno podati. Pri tem je med drugim treba upoštevati obstoječa vodila in oznake, da karseda znižamo stroške izvedbe. Načrti varnih poti, ki se jih skupaj z uporabniki izdela za posamezni kraj pred začetkom izvedbenih načrtov oz. del, prispevajo h kakovosti rešitev, znižajo stroške, obenem pa so osnova za kasnejše vzdrževanje, uporabo in tudi izobraževanje uporabnikov taktilnih oznak, je v svojem predavanju izpostavila dr. Andreja Zapušek Černe iz Zavoda Dostop, ki je predstavila Načrt varnih poti kot temelj učinkovitega urejanja dostopnosti mest.

Načrtovanje je plod usklajevanja in prilagoditev
O tem, da načrtovanje taktilnih oznak zahteva veliko usklajevanja in prilagoditev med smernicami projektiranja in zatečenim stanjem okolja, je spregovorila tudi Petra Krištof iz podjetja Lineal d.o.o., Maribor, ki je sodelovala pri načrtovanju in izvedbi talnih taktilnih oznak v Mariboru: »Pomembno je tako skrbno načrtovanje, kot tudi skrbna izvedba«, je dejala. Pravne podlage za to področje so zato zelo potrebne, saj bi bile v pomoč tako načrtovalcem, kot tudi izvajalcem, nadzoru in naročnikom.

Polona Artač iz Mestne občine Ljubljana pa je predstavila dosedanje delo MOL na področju odpravljanja arhitektonskih ovir v prostoru ter izvedbo TTVS na območju Viča, Centra in Rudnika. »Vsaka od poti v mestnem središču je zasnovana tako, da se navezuje na postajališča mestnega potniškega prometa. Avtobusna postajališča so vstopne točke, od katerih naj bi bil omogočen ustrezen dostop do posameznih objektov in območij«, je dejala.

Talnega taktilnega vodilnega sistema se je potrebno naučiti
Vsak slepi ali slabovidni uporabnik TTVS-ja mora najprej dobro spoznati sistem in se naučiti osnovnih pravil. Sistem je sicer logičen in enostaven, vendar je nekaj osnovnih pravil vseeno potrebno poznati, saj so določene situacije označene na način, ki jih slepi in slabovidni zgolj intuitivno ne morejo osvojiti. Osnove dela s slepimi in slabovidnimi je predstavil tiflopedagog, Peter Rot, ki se je v svojem predavanju osredotočil na uporabo bele palice v prometu in na pomen prilagajanja pločnikov, križišč ter ostalih površin, ki jih ljudje z okvaro vida uporabljajo.


1 46 47 48 49 50 51 52 54
Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

Luč v temi

Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam