Nič vas ne stane, če ste dobrodelni!

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) vam omogoča, da lahko del svoje dohodnine (do največ 0,5 %) dobrodelno namenite nevladnim organizacijam, ki opravljajo splošno koristne dejavnosti v javnem interesu. Med upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine je tudi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (davčna št: 62736299).
Takšna donacija vas ne stane nič, saj gre teh 0,5 % sicer v proračun.
Davčni urad upošteva vašo zadnjo veljavno zahtevo, ki jo od vas prejme do 31. decembra tekočega leta.

Kako to storite?

Davčni zavezanec lahko poda zahtevo za namenitev dela dohodnine na naslednje načine:

  1. prek sistema eDavki
  2. izpolnite obrazec in ga natisnite ter pošljite na svoj finančni urad
  3. ustno na svoji izpostavi finančnega urada.

Hvala vsem, ki podarjate del dohodnine Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Vsako leto se 3. decembra obeležuje evropski dan invalidov, zato sta tudi letos Evropska komisija in Evropski forum hendikepiranih (European Disability Forum) od 28. do 29. decembra 2019 organizirala konferenco v Bruslju. Konference so se udeležili predstavniki in strokovnjaki iz različnih invalidskih organizacij, ki delujejo v dobrobit in interes svojih članov. Konference se je udeležila tudi predstavnica ZDSSS, Anja Uršič.

V ospredju dogodka je bila evropska strategija o invalidnosti, njena implementacija, evalvacija in možne izboljšave ter predlogi za naslednjo agendo na področju invalidnosti. Na konferenci je bila podeljena tudi nagrada za najbolj dostopno evropsko mesto 2020, ki jo je tokrat prejela Varšava.

konferenca ob evropskem dnevu invalidov

Več o samem dogodku in programu si lahko preberete na: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1487&furtherEvents=yes

ob 180. obletnici rojstva mons. TOMA ZUPANA – velikega prešernoslovca, vas vabimo na otvoritev stalne razstave o življenju Toma Zupana v vili Toma Zupana ter podelitev nagrad za posebne dosežke na področju kulture slepih in slabovidnih, ki bo v četrtek, 19. decembra 2019, ob 12. uri v domu oddiha Okroglo, Okroglo 8, Naklo.

Prosimo vas, da nam potrdite udeležbo do 16. 12. 2019 na info@zveza-slepih.si

Letak-Vabilo na otvoritev razstave o Tomu Zupanu

Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh bo z aktualno komedijo Aleša Bergerja Zmenki v torek, 3. decembra 2019, ob 18.00 nastopilo v Domu kulture v Radečah.

Zgodba se skozi vse leto odvija v parku, ki ga na odru predstavljata dve klopi, drevesa in šotor, v katerem bivata brezdomec Engi in njegov štirinožni prijatelj Nero. Engija pogosto obiščejo računalničar Anton s kužkom Klasijem, učiteljica Mara, poslovnež Ambrož in piarovka Jana. V vlogah osrednjih likov nastopajo Luka Pavlin, Irena Temlin ter Miha in Simona Jakopin. Predstavo je režirala Mojca Lavrič, igralcem pa na odru iz zadreg pomaga Dada Strle.

Več na sami uprizoritvi. Vljudno vabljeni.

 

Letak dobrodelnega bazarja invalidskih organizacij

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov organizira 1. dobrodelni bazar invalidskih organizacij, ki bo v ponedeljek 2.12. od 12h do 17h v hali Jurček Gospodarskega razstavišča v Ljubljani.

Scenarij dogodka:

12.00 začetek dobrodelnega bazarja
13.00 uradna otvoritev s pozdravnim nagovorom Dejana Židana, predsednika Državnega zbora RS
13.10 nagovor predsednika NSIOS Boruta Severja
13.30 tiskovna konferenca
17.00 zaključek.

Vljudno vabimo, da se nam ob svetovnem dnevu invalidov na bazarju pridružite mediji, predstavniki stroke, zakonodajni odločevalci, kolegi iz humanitarnih organizacij, ter vsi ostali.

Več o dogodku:

Dobrodelni bazar invalidskih organizacij

Člane Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije obveščamo, da bomo organizirali nadaljevalni tečaj za uporabo pametnega telefona in sicer tečaj za slepe in tečaj za slabovidne v prostorih naše knjižnice na Kotnikovi 32 v Ljubljani, dne 16.12.2019 s pričetkom ob 10. uri.

Udeleženci tečaja prinesejo s seboj lastno opremo (pametni telefon).

Program tečaja bo zajemal delo z aplikacijami s pametnim telefonom Apple in s telefoni, ki uporabljajo operacijski sistem Android.

Prevozne stroške krijejo udeleženci sami.

Prijave udeležencev pričakujemo na mail bogdan.saksida@zveza-slepih.si do vključno 11.12.2019.

Evropska zveza slepih (EBU) je v letošnjem letu podelila nagrade za primere dobrih praks na področju zagotavljanja dostopnosti – samostojne in varne mobilnosti. Kot primer najboljše evropske prakse je ocenila Strateški načrt dostopnosti (SND). Gre za načrt, ki ga lahko pripravijo slovenske občine v sodelovanju s predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, da določijo konkretne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti do prostora, informacij in storitev. Strateški načrti dostopnosti so se v Sloveniji uveljavili kot učinkoviti dokumenti, saj lahko omogočajo dober pregled nad izvajanjem ukrepov za izboljšanje dostopnosti, ki jih opredeli občina v svojih akcijskih načrtih.

Zasnovo Strateškega načrta dostopnosti sta oblikovali Andreja Albreht in Andreja Zapušek Černe iz Zavoda DOSTOP. Celotna zasnova načrtov je podrobneje predstavljena v priročniku z naslovom Strateško načrtovanje dostopnosti, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Evropska zveza slepih (EBU) je v svoji utemeljitvi zapisala, da bi želela videti pripravo in izvajanje Strateških načrtov dostopnosti tudi v drugih evropskih mestih. Slovenija bi torej lahko aktivno pristopila k pripravi zakonodaje na evropski ravni z namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh ljudi.

Primere dobrih praks zagotavljanja dostopnosti je EBU objavila v brošuri.

 

Povezava do povzetka predavanj:
povzetek- Strateški načrt dostopnosti

Brane But, je v okviru XXV. dnevov Socialne zbornice Slovenije, ki so potekali 21. in 22. novembra 2019 na Otočcu prejel najvišje priznanje Socialne zbornice Slovenije. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je dolgoletni član zbornice in eden njenih najbolj vidnih in aktivnih članov.

fotografija: Brane But

Že 17 let je dejaven v Strokovnem svetu zbornice, od leta 2002 do 2004 kot namestnik predsednice, od leta 2004 do lani kot predsednik, v sedanjem mandatu pa ima spet podpredsedniško funkcijo.

V letu 2013 je bil predsednik komisije za posodobitev Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, dejaven pa je tudi v številnih delovnih skupinah zbornice, kot denimo v skupini za prenovo statuta.
Kot predstavnik zbornice je član Strokovnega sveta za socialno varstvo pri MDDSZ že od leta 2005, vseskozi pa tudi aktivno sodeluje v različnih delovnih skupinah (recimo pri pripravi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013- 2020), delovnih telesih Državnega zbora in Državnega sveta.

Bil je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in član svetov mnogih zavodov in organizacij, tako je denimo član Sveta za invalide RS in Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, že tretjič opravlja mandat predsednika sveta Doma starejših na Fari, Prevalje, dejaven je bil v svetu CUDV Dobrna, v svetu Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, član sveta ZZZS – območne enote Celje, aktiven je tudi v NSIOS-u, pa še bi lahko naštevali.

Socialni zbornici Slovenije je predan že celih 20 let in predstavlja nepogrešljivega člana, ki je s svojo širino znanja in prijetnim značajem vedno dostopen in pripravljen zastopati barve zbornice. Socialna zbornica Slovenije mu je tako s ponosom poklonila najvišje priznanje, Plaketo Socialne zbornice Slovenije.

 

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije z veseljem pozdravljamo »plebiscitarno« odločitev poslank in poslancev v okviru četrtkovega nočnega glasovanja na 13. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 21.11.2019, ko so predstavniki ljudstva vseh parlamentarnih strank z 89 glasovi ZA potrdili Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka. S tem je bila popravljena krivica do slepih in slabovidnih otrok, ki se je vlekla vse od začetka leta 2003 dalje.

Zahvala pa ne gre samo poslancem, strankam ampak tudi Varuhu človekovih pravic, ki je že pred več kot 4 leti opozarjal na odločitev višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je nato romala globoko v predale. Tukaj pa je tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, ki je pred enim letom v začetku svojega mandata v času božičnih praznikov imela posluh za težave staršev slepih in slabovidnih otrok ter je prioritetno naložila strokovnim službam ministrstva, da pričnejo pripravljati zakonodajo, ki je v četrtek bila sprejeta in omogoča izvajanje poprave krivic. Zahvala pa gre tudi poslanki Evi Irgl, ki je kot predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora RS prisluhnila staršem slepih in slabovidnih otrok ter s soglasno sprejetimi sklepi na dveh sejah komisije pripomogla k nastanku in sprejetju tega zakona.

Predvsem pa moramo izreči zahvalo in priznati herojski pogum vsem staršem, ki ste vztrajali ne glede na temne dneve, težke mesece in skoraj neskončna leta, ko ni bilo nobene luči na obzorju ter ste doživljali krivico za krivico v negativnih odločbah, zanikanju pravic, rubežih in tudi osebnih stečajih. Vztrajali ste in dočakali svojo pravico.

Čestitamo.

 

Posredujemo vabilo Centra IRIS na dan odprtih vrat z naslovom ZNAM IN ZMOREM.

Center IRIS ponovno odpira svoja vrata zunanjim obiskovalcem. V priponki Vam pošiljamo vabilo na dan odprtih vrat z naslovom ZNAM IN ZMOREM, ki bo v soboto, 30. 11. 2019, s pričetkom ob 9.30.

Spoznali boste, kako slepe in slabovidne osebe učinkovito premagujejo ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, in kaj lahko dosežejo z znanjem, voljo in vztrajnostjo.

Vašo prisotnost (ime in priimek) sporočite na elektronski naslov info@center-iris.si ali na telefonsko številko 01 24 42 750.

Več v vabilu: dan odprtih vrat Zmorem in znam


1 2 3 4 5 6 7 41
Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam