Lions klub Idrija pripravlja v sodelovanju z Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije, Hotelom Cerkno ter Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica že četrtič zapovrstjo Dan na snegu za slepe in slabovidne. Srečanje bo v soboto, 19. januarja 2019 na smučišču Smučarskega centra Cerkno.

Za prijave in prevoz udeležencev na smučišče bosta tudi tokrat poskrbela Zveza slepih in slabovidnih Slovenije ter Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Prijavljenih je 10 družin ali skupaj prek 40 slepih in slabovidnih ter njihovih družinskih članov. Da bo dan na snegu res nepozabna izkušnja bodo udeležencem tako kot lani omogočili člani Lions kluba Idrija, njihovi družinski člani in predstavniki ostalih lions klubov iz severnoprimorske regije, ki bodo skrbeli za spremstvo na smučišču.

Poleg prostega smučanja v spremstvu se bodo lahko slepi in slabovidni ter njihovi družinski člani preizkusili tudi v teku na smučeh, sankanju ali si privoščili sprehod v naravi. Za vse te dejavnosti bo na voljo ustrezno spremstvo članov lions klubov.
Hotel Cerkno, ki upravlja s Smučarskim centrom, bo zagotovil brezplačne smučarske karte in tople obroke.
Dan na snegu za slepe in slabovidne je zanje izjemen dogodek. Vse, ki boste sobotni dan preživeli v Smučarskem centru Cerkno, prosimo, da ste pozorni na slepe smučarje in njihove spremljevalce, ki bodo opremljeni z odsevnimi brezrokavniki.

Dan na snegu za slepe in slabovidne

Dodatna pojasnila dobite pri g. Igorju Miljavcu na e-naslovu igor.miljavec@gmail.com ali na mobilni telefonski številki 041/485-430.

V letu 2019 so popuste slepim in slabovidnim smučarjem ter njihovim spremljevalcem odobrili na naslednjih smučiščih:

SMUČIŠČEPOPUST SLEPEMU ali SLABOVIDNEMU SMUČARJUPOPUST SPREMLJEVALCU
RIMSKI VRELEC- KOTLJE100 %100 %
SKI BOR-ČRNI VRH 100 %100 %
CELJSKA KOČA100 %100 %
BUKOVNIK100 %100 %
KANIN100 %100 %
SORIŠKA PLANINA100 %100 %
STRAŽA BLED100 %100 %
CERKNO100 %100 %
GOLTE100 %60 %
VOGEL100 %50 %
MARIBORSKO POHORJE:100 %50 %
RTC KRVAVEC50 %50 %
TRIJE KRALJI-PENZION JAKEC:50 %50 %

POMEMBNO OBVESTILO:
Ob nakupu smučarske vozovnice se mora slepi ali slabovidni smučar vedno izkazati s člansko izkaznico ZDSSS; njegov spremljevalec lahko dobi smučarsko vozovnico samo ob prisotnosti slepega oz. slabovidnega.

Želimo vam prijetno smuko, obenem pa se zahvaljujemo vsem smučiščem, ki so se odzvala in omogočila popuste slepim in slabovidnim smučarjem ter njihovim spremljevalcem.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes, 10.1.2019 , na Brdu pri Kranju podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti.

Nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva je letos prejel Brane But, nekdanji predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter nekdanji direktor Centra za socialno delo Celje.

fotografija: Brane But

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije so v utemeljitvi zapisali: “Prejemnik nagrade za življenjsko delo Brane But je bil celo svoje poklicno življenje aktiven na področju socialnega varstva. Še vedno, že več kot štirideset let, aktivno in predano deluje tudi na področju urejanja problematike invalidov, predvsem slepih in slabovidnih, kot član in predsednik mnogih komisij, delovnih teles in organov v društvih, invalidskih in dobrodelnih organizacijah ter v organizacijah za kronične bolnike in za samopomoč.”

Generalna skupščina Združenih narodov je 17.12. 2018 sprejela resolucijo Svetovne zveze slepih, ki potrjuje, da je 4. januar svetovni dan Brajeve pisave

Namen svetovnega dneva Braillove pisave je ozaveščanje o pomenu pisave, ki omogoča pretvorbo pisane besede v tipno obliko. Braillova pisava (poslovenjeno Brajeva pisava ali brajica) je posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo.

brajica in prst osebe, ki jo bere

Datum ni izbran naključno, saj se je na ta dan leta 1809 rodil izumitelj pisave Louis Braille.
Braillov sistem temelji na podlagi metode komunikacije, ki jo je sprva razvil Charles Barbier. Naredil ga je, ker je Napoleon želel način, s katerim bi si vojaki ponoči izmenjevali sporočila, brez svetlobe, imenovano nočno pisanje. Barbierov sistem je bil za vojake pretežak, saj se ga niso mogli naučiti. Zato so ga preklicali. Leta 1821 je Barbier obiskal Nacionalni inštitut za slepe v Parizu, kjer je srečal Louisa Brailla. Louis Braille je ugotovil vzrok neuspeha pisave. Problem je bil v človeškem prstu, ki ne more razbrati znaka brez premikanja in tako ne more hitro brati črko za črko. Šele v 20. stoletju so dokazali, da tip (blazinice na prstih) ne more sprejeti več kot šest vtisov.

V starosti 15 let, je eksperimentiral z različnimi sistemi, dokler ni našel idealnega, ki je uporabljal 6 pik. Vendar ga videči učitelji niso podpirali. Eden glavnih učiteljev je brajico na šoli prepovedal, kar je otroke samo podžgalo, da so jo še bolj uporabljali. Louis Braille je naslednja leta nadaljeval z delom na sistemu in razvil različne kode za matematiko in glasbo. Leta 1827 so izdali prvo knjigo v brajevi pisavi. Leta 1829 je Braille izdal delo z naslovom: Metoda pisanja jezika, petja in glasbe s pomočjo povišanih točk za uporabo slepih oseb. (Procédé pour écrire les Paroles, la Musique et le Plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveugles et disposé pour eux.)

Šele leta 1850 je bila v pariškem inštitutu, kjer je Louise delal kot pomožni učitelj, brajeva pisava dovoljena. Mednarodno priznanje je doživela 1878, ko so jo na pariškem kongresu evropskih narodov priznali kot najboljšo pisavo za slepe in tako končali zmedo na tem področju.

Kajti le Brajeva pisava je omogočila hitro pisanje in branje. Vendar pa je potrebovala še veliko desetletij, da se je dokončno uveljavila. Brajeva pisava je idealna, ker je prilagojena mnogim jezikom in potrebam. Tudi slepi Japonci, Kitajci in Arabci uporabljajo Braillovo pisavo.

Njegova rešitev uporabiti celico s šestimi pikami – Braillovo celico – pomeni revolucijo v komuniciranju za slepe ljudi.

Brajica je pisava slepih, sestavljena je iz kombinacij pik, reliefno dvignjenih iz podlage, namenjena tipni zaznavi. Praviloma jo uporabljajo slepe osebe, lahko pa tudi osebe, ki zaradi okvare vida ne zmorejo brati črnega tiska. Osnovni element brajice je brajeva celica, v kateri je prostor za šest (v elektronski brajici osem) pik, razporejenih v obliki pravokotnika. Pike so reliefno dvignjene nad površino, zato da jih je možno otipati. V pravokotniku se nahajata vodoravno dve piki, navpično pa tri (v elektronski brajici štiri). Vsaka pika ima svoje ime, poimenovane so z vrstilnimi števniki (1, 2, 3, 4, 5, 6,). Prva pika je levo zgoraj, druga in tretja sta pod njo, četrta pika je v desnem stolpcu zgoraj, peta in šesta sta pod njo.

Prevedeno v današnji digitalni čas pomeni, da je osnova brajice digitalna in dvojiška (binarna) izbočena pika. Ta je prisotna (1) ali pa je ni (0). Lahko bi dejali, da je knjiga, napisana/natisnjena v brajici, pradigitalna knjiga.

Poudariti pa je potrebno, da se slepi ne učijo brajice, pač pa branja preko medija, ki ga imenujemo brajeva pisava ali na kratko brajica.
Poznati brajico pa še ne pomeni znati brati. Brajica je osnovni izobraževalni in komunikacijski proces. Branje je mnogo bolj zapleteni proces, kot poznavanje kombinacije pik (abecede) v celici.
Naučiti se branja in pisanja, prirejenega za slepe, je ena najpomembnejših točk v izobrazbi slepega, je bila prepričana Minka Skaberne po kateri se imenuje knjižnica, ki deluje pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in je v letu 2018 praznovala okroglih sto let delovanja. Slepi lahko preverjajo svoje znanje poleg branja knjig tudi na srečanju ljubiteljev brajice, ki ga vsako leto organizira Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Za konec pa še misli Sebastjana Kamenika o pomenu brajice :

Ko bi Louis Braille vedel, kakšen napredek med slepimi in slabovidnimi bo prineslo njegovih šest pik, bi bil nase gotovo ponosen. Vedeti je namreč treba, da je v teh šestih pikah skrito mnogo več kot le pisava. Za slepe je v teh šestih pikah skrit ves svet. Že kot otrok lahko s pomočjo brajice vstopiš v čudovit svet škratov, vil in drugih pravljičnih bitij, ki ti skozi prste burijo domišljijo, prihajajo v tvoje sanje, hkrati pa se kot vsi tvoji polnočutni vrstniki počasi spogleduješ z osnovnim znanjem in vsesplošno razgledanostjo.

Brajeva pisava slepim in slabovidnim osebam omogoča, da s so v stiku s svetom in tako deležni enakih kulturnih vrednot ter možnosti za vključevanje v družbo.

V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) podpiramo starše slepih in slabovidnih otrok v postopkih za ureditev pravic do obeh dodatkov. Starši slepih in slabovidnih otrok bi namreč morali biti upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kot zakoniti zastopniki svojih otrok in za nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Vse do junija 2015 se je po navodilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, napačno tolmačilo 104. člen ZPIZ-2 (pred tem pa 142. člen ZPIZ-1), da morajo starši izbirati med obema dodatkoma in se odločiti zgolj za enega. S sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Psp 92/2012, pa je bilo ugotovljeno, da navedeno tolmačenje ni pravilno, saj je »pravica do dodatka za nego otroka pravica staršev in posredno otroka, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo pa je osebna pravica, ki jo pridobijo slepe osebe, torej otroci. Prav tako dodatek za nego otroka po nazivu ni dodatek za pomoč in postrežbo«.

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije obžalujemo, da je pri poizvedovanju v letih 2002/2003, ali ne gre po vsebini za enaka dodatka, ki se medsebojno izključujeta, prišlo do napačnega tolmačenja, na podlagi katerega je bilo izdano tudi navodilo centrom za socialno delo. V vsem tem času so nastale številne krivice in nepopravljiva škoda slepim in slabovidnim otrokom in njihovim staršem. Da gre tudi v tem primeru opozoriti na problematiko naše zakonodaje, ko so marsikatere pravice razdrobljene v mnogih zakonih, izvajanje pa je nato prepuščeno različnim organom in še bolj raznolikim interpretacijam, dokazuje tudi izjava dr. Grega Strbana s Pravne Fakultete v Ljubljani, ki je nekoč za medije pojasnil, da gre lahko v tem primeru uporabiti obe razlagi, torej, da se po eni strani dodatka izključujeta in po drugi, da temu ni tako. Obenem pa je dodal, da je »v dvomu treba uporabiti razlago v prid upravičencem in zagotavljati oba dodatka, vsaj dokler se ne uredi celoten sistem.«

Ob današnjem protestu staršev pristojne institucije zato sprašujemo, kako bo rešena ta problematika za preteklo obdobje, ko so bile vloge mnogih staršev slepih in slabovidnih otrok s strani centrov za socialno delo zavrnjene? Kako bo s tistimi starši, ki vloge sploh niso mogli vložiti, saj so bili že pred tem odslovljeni s pojasnilom, da se dodatka izključujeta?

Več informacij: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, zdsss@zveza-slepih.si.
Kontakt: Matej Žnuderl, predsednik ZDSSS, telefon: 01 470 02 11, zdsss@zveza-slepih.si.

O Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je invalidska organizacija, ki v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu ter ima status reprezentativnosti za slepe in slabovidne. Ustanovljena je bila za zadovoljevanje skupnih potreb slepih in slabovidnih po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter njim posebej prilagojenih storitev. Interese slepih in slabovidnih zastopa na državni ravni.

19 dec 2018

Obvestilo

V četrtek, 27.12.2018 bo zaradi vzdrževalnih del možno nedelovanje Elektronskega informacijskega sistema ZDSSS (EIS).
Prosimo za razumevanje.

Obveščam vas o oddajah, ki jih lahko od decembra 2018 spremljate z zvočnim opisom, in sicer sočasno na dodatnem zvočnem kanalu.

Mestne promenade, zvočni opis Miha Zor
http://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/1295

Kuharija na kubik, zvočni opis Mojca Mavec
http://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/1284

17 dec 2018

Obvestilo

Obveščamo vas, da bo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v ponedeljek, 24.12.2018 in 31.12.2018 zaprta.

Prav tako bo zaprta Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne na Kotnikovi 32.

Ljubljana, 14. december 2018 – Invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi se pogosto srečujejo z oteženim dostopom do spletnih informacij. Da bi krepili ozaveščanje o pomenu dostopnosti in nagrajevali primere dobrih praks, je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) v sodelovanju z Inštitutom za dobre vsebine (IZDV) razvila certifikat A3C, dostopno vsem. Stroga merila za pridobitev certifikata A3C je kot prvi v Sloveniji dosegel Lidl Slovenija s spletnim mestom Zdravko Lidl, sledila pa je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je tudi prva organizacija v javnem sektorju s tem prestižnim pečatom.

»Prejemnika certifikata A3C, dostopno vsem, dokazujeta izjemno razumevanje potreb invalidov in ljudi z drugimi oviranostmi v svetu, kjer je nemoteno koriščenje prednosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij eno od gonil kakovosti našega življenja. Vesel sem, da smo ta posluh za ljudi našli tako v gospodarstvu kot tudi v javni upravi. Iskreno čestitam Lidlu Slovenija in NAKVISu ob tem pomembnem in družbeno odgovornem koraku,« je ob predaji certifikatov A3C dejal Matej Žnuderl, predsednik ZDSSS.

Za zagotavljanje storitev, ki bi bile čim bolj prilagojene za invalide, slepe in slabovidne ter ljudi z drugimi oviranostmi, si prizadevajo tudi na Ministrstvu za javno upravo. »Zaradi tega smo ob prenovi storitev na državnem portalu e-uprava namenili pozornost in skrb, da so storitve prilagojene najnovejšim standardom in zakonodaji s tega področja. Za nas je to pripomoček pri delu in olajšanje vsakodnevnega življenja, za ljudi z posebnimi potrebami pa je največkrat predstavlja okno v svet. Ministrstvo si bo zato tudi v bodoče prizadevalo za čim večjo dostopnost storitev in izboljšanje ukrepov na tem področju,« je pojasnil Leon Behin, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo.

Predaja certifiakta A3C, dostopno vsem podjetju Lidl in inštitutu Nakvis

A3C zagotavlja mednarodno primerljivo kakovost presoje spletnih mest

ZDSSS in IZDV certifikat A3C podeljujeta na osnovi presoj strokovne ekipe, ki jo sestavljajo strokovnjaki z okvarami vida in drugi strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju dostopnosti. »Certifikat A3C temelji na mednarodno priznanih smernicah WCAG (W3C) in je nadgrajen z mislijo na potrebe končnih uporabnikov. Presoja dostopnosti poteka po natančno opredeljeni evalvacijski metodologiji WCAG (WCAG EM 1.0), s čimer zagotavljamo mednarodno primerljivo kakovost presoje spletnih mest, v katero so vključeni tudi predstavniki slepih in slabovidnih. Ob samem postopku prilagoditev ali izgradnje novih spletnih mest pomagamo pri zagotavljanju ustreznih rešitev in poizkušamo zagotavljati standardizirane ali vsaj primerljive elemente dostopnosti. Tako povečamo preglednost in uporabnost spletišč samim uporabnikom. Pri tem upoštevamo vse vrste oviranosti – tako slušne, zaznavne, gibalne, govorne kot seveda tudi okvare vida,« je poudaril Tilen Škraba, strokovnjak za spletno dostopnost in vodja presojevalcev za podelitev certifikata A3C pri IZDV.

Certifikat A3C, dostopno vsem, uporabnikom jamči, da je na spletnem mestu zagotovljena minimalna skladnost z nivojem AA glede na mednarodne smernice WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Minimalna skladnost je nadgrajena s posameznimi zahtevami nivoja AAA, ki predvsem osebam z okvarami vida omogočajo še boljšo uporabniško izkušnjo. Med najpomembnejše elemente za zagotavljanje spletne dostopnosti na IZDV uvrščajo ustrezno strukturo spletnega mesta in možnost izbire med ustreznimi barvnimi kontrasti (npr. belo besedilo na črni podlagi, zeleno besedilo na črni podlagi ipd.), s čimer se prebiranje spletnih vsebin olajša slabovidnim in ljudem z disleksijo. Izrednega pomena so tudi primerne tekstovne alternative vsem netekstovnim vsebinam, to so slike, videi, zvočni posnetki, obvodni elementi, kamor prištevamo skok na glavno vsebino ter razumljivost in enoličnost povezav.

Lidl Slovenija prvi v Sloveniji, NAKVIS prvi v javnem sektorju

»V Lidlu Slovenija smo ponosni, da smo prvi v Sloveniji, ki nam je uspelo pridobiti certifikat A3C. Spletno mesto Zdravko Lidl ustvarjamo z mislijo na družine in kakovostno preživljanje prostega časa, zato je še toliko bolj pomembno, da se vsi obiskovalci počutijo dobrodošle in imajo dobro uporabniško izkušnjo. Certifikat A3C je pomemben korak v uresničevanju našega poslanstva in pobude Ustvarimo boljši svet, zato vabimo tudi vsa ostala podjetja in organizacije k ustvarjanju dostopnega spletnega okolja za vse ljudi v družbi,« je na podelitvi certifikata A3C poudarila Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje v Lidlu Slovenija. Pri zagotavljanju dostopnosti spletnega mesta Zdravko Lidl je bil eden ključnih izzivov dostopnost bogatih video vsebin in slikovnih galerij, ki so jim bile med drugim zagotovljene ustrezne tekstovne alternative.

Na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) se zavedajo, da zasledovanje smernic za dostopnost spletnega mesta hkrati pripomore tudi k izboljšanju uporabniške izkušnje za uporabnike brez oviranosti. »Certifikat A3C je veliko priznanje večletnim prizadevanjem, da z zgledom in ravnanji spodbujamo ter ozaveščamo deležnike v visokem šolstvu o pomembnosti zagotavljanja dostopnosti. Čeprav Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij od organov javne uprave zahteva določene prilagoditve spletnih mest, pa smo se na NAKVISu odločili za izpolnjevanje strožjih pogojev v skladu z Merili za pridobitev certifikata A3C, saj le tako lahko zagotavljamo v celoti prilagojeno in dostopno spletno mesto za vse naše uporabnike,« je pojasnil dr. Franci Demšar, direktor NAKVISa.

Na ZDSSS in IZDV so še dodali, da zanimanje za pridobitev certifikata A3C v Sloveniji narašča, kar je pozitiven signal za vedno večjo ozaveščenost na področju spletne dostopnosti. Certifikat A3C bo v kratkem presegel meje Slovenije in zaživel tudi na Hrvaškem.

Več informacij o certifikatu A3C, dostopno vsem: INŠTITUT ZA DOBRE VSEBINE

V torek, 11.12.2018 je v Austria trend hotelu v Ljubljani potekala prireditev Invalid športnik leta 2018, kjer je Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) podelila priznanja najboljšim špotnikom invalidom.

Naša članica Tanja Glušič, ki tekmuje v paralplezanju, je postala športnica leta 2018 med invalidi. Tanja si je naslov najboljše priborila s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu v paraplezanju v avstrijskem Innsbrucku. Poleg tega je zasedla 1. mesto na paraplezalnem mastersu v Imstu (Avstrija) in 2.  mesto na tekmi svetovnega pokala v Brianconu (Avstrija). Vse pohvale gredo tudi njenemu trenerju Juriju Ravniku.

Med moškimi je invalid šporntik leta 2018 postal paraplavalec Darko Đurič, ki je dobil tudi posebno prizanje za svetovni rekord v plavanju na 50 m delfin.
Nagrado ekipe leta 2018 med invalidi so dobili gluhi kegljači: Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Aleš Peperko, Esad Hadžiagić in Robert Marolt.

Invalid športnik leta 2018- Tanja Glušič in Darko Đurič. Foto: Sportida

Naj omenimo še naše showdowniste: Petera Zidarja, Miho Susmana, Sanjo Kos, Tanjo Oranič ter njihovega trenerja Gregorja Habjana, ki so prejeli bronasti znak za dosežke.

Prav tako so bronasti znak prejeli slepi in slabovidni kegljači: Karmen Vogrič, Mitja Osolnik, Dario Vogrič, Jože Lampe, Franc Tomšič, Mirko Rus, Igor Žagar, Sašo Kajtna in trener Franci Pirc.

Srebrni znak je prejel naš šahist Aleksander Uršič.


1 2 3 4 5 6 7 29
Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam