Ljubljana, Bruselj, 22. 9. 2015

Evropski poslanec Igor Šoltes je v sodelovanju z evropskim poslancem Skupine Zelenih Maxom Anderssonom v Bruslju torek, 22. 9. 2015, organiziral mednarodno konferenco, na kateri je gostil pomembne akterje s področja poznavanja Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do književnih del za slepe in slabovidne.

Uvodničarji in gostje so bili:
• Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije,
• Maja Bogataj Jančič, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za intelektualno lastnino,
• Wolfgang Angermann, predsednik Evropske zveze slepih in
• Håkan Thomsson, predsednik švedske Zveze ljudi z okvarami vida.

Sodelujoči na konferenci o Marakeški pogodbi

Sodelujoči na konferenci o Marakeški pogodbi

Gostje so na dogodku predstavili aktualno stanje na področju implementacije Marakeške pogodbe ter izpostavili nekatere praktične primere in izkušnje iz Slovenije in Švedske. Podrobneje so se dotaknili pomembnosti hitre in učinkovite implementacije ter vloge Slovenije in Švedske na nacionalni in evropski ravni. Dogodek so zaključili z izmenjavo mnenj in osebnih izkušenj različnih akterjev na tem področju ter predvsem tistih, ki se dnevno soočajo s posledicami neukrepanja odločevalcev na nacionalni in evropski ravni.

Evropski poslanec Igor Šoltes je na konferenci uvodoma poudaril, da je zares žalostno dejstvo, da se danes v Evropi del državljanov še vedno sooča z velikimi ovirami pri dostopu do književnih del. V najrazvitejših državah je slepim in slabovidnim osebam trenutno dostopnih le približno 5 odstotkov tiskanih in drugače objavljenih del. Razmere pa so še posebej zaskrbljujoče v Sloveniji, kjer je delež tiskanih knjig, ki so dostopne slepim in slabovidnim komaj med 1 in 2 odstotkoma. S tem se znatnemu delu družbe odvzema pravico do izobraževanja, informiranja in družbene participacije in onemogoča nekaj, kar bi moralo biti dostopno vsem – pravica do branja.

Igor_Šoltes_in_Maja_Bogataj_Jančič

Igor Šoltes, evropski poslanec, in Maja Bogataj Jančič, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za intelektualno lastnino

Šoltes je izpostavil, da je od podpisa Marakeške pogodbe minilo že več kot dve leti in zato je zelo zaskrbljujoče, da je Evropska unija še ni ratificirala. Prav tako mnoge države članice na področju implementacije še niso ustrezno ukrepale, da bi slepim in slabovidnim v Evropi in po svetu v najkrajšem možnem času omogočile uveljavitev pravic, ki jim jih več kot upravičeno podeljuje ta pomembna pogodba. To odraža veliko pomanjkanje politične volje, da bi se rešilo proceduralna vprašanja in zagotovilo temeljno človekovo pravico, kot je to pravica do izobraževanja, vsem evropskim državljanom.
Šoltes se je ob koncu konference vsem udeležencem zahvalil za njihov prispevek ter izrazil upanje, da je dogodek pripomogel k krepitvi zavedanja o problematiki in k razrešitvi sedanjega statusa quo. Ob koncu je še pozval vse države članice in celotno Evropsko unijo, da prenehajo z zavlačevanjem in prevzamejo odgovornost do svojih državljanov, ki na svoje pravice čakajo že zelo dolgo. Tu ne sme biti prostora za diskriminacijo, je zaključil.

Wolfgang Angermann, predsednik Evropske zveze slepih, je na konferenci poudaril naslednje: “Informacije so ključnega pomena za posameznika, da lahko sprejema odločitve, se šola in izobražuje. Zato je izjemnega pomena da imajo slepi, slabovidni in osebe z drugimi motnjami branja možnost dostopa do ustreznih knjig za izobraževalne in vse druge namene. Predstavljajte si, da vstopite v knjigarno, vendar knjig ne morete kupiti, ker niso dostopne. Vzemite v roke Marakeško pogodbo in jo preberite do konca. Videli boste, da ni škodljiva.”

Wolfgang_Angermann

Wolfgang Angermann, predsednik Evropske zveze slepih

Max Andersson, poslanec Skupine Zelenih iz Švedske, je dejal: »Svet EU naj ne čaka z odločitvijo, temveč naj se poveže s Komisijo in naj najdejo kompromis. Parlament mora ratificirati pogodbo. Države članice naj se nehajo sprenevedati in prelagati odgovornosti na proceduralne zaplete.«

Max Andersson

Max Andersson, poslanec Skupine Zelenih s Švedske

Håkan Thomsson, predsednik švedske Zveze ljudi z okvarami vida, je poudaril, da je zanj in za mnoge slepe Braillova pisava izjemnega pomena za branje in pisanje. Zelo težko pa se je naučiti novega jezika, saj v Braillovi pisavi ni veliko učbenikov za tuje jezike.

Hakan Thomsson

Håkan Thomsson, predsednik švedske Zveze ljudi z okvarami vida

Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, je zbrane nagovoril uvodoma in poudaril, da je v Sloveniji vsako leto še vedno natisnjenih premalo knjig za slepe in slabovidne. Zanj in za druge ljudi z okvarami vida branje pomeni svobodo in to je nekaj, kar si zasluži vsakdo. Implementacija Marakeške pogodbe je zato nujna in zelo pomembna!

Tomaž Wraber

Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS

Maja Bogataj Jančič, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za intelektualno lastnino, je poudarila, da so podali številne zahteve, ki bi ljudem z okvarami vida omogočile kakovostnejše življenje, vendar pa so za enkrat dosegli le eno spremembo, a še naprej si bodo prizadevali za izboljšanje položaja slepih in slabovidnih. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah določa vsebinsko omejitev avtorske in sorodnih pravic kot zakonito licenco. Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar ob plačilu, primernega nadomestila, je v korist ljudi z okvarami vida dopustno reproduciranje in distribuiranje dela, če to delo ni na voljo v zahtevani obliki.

Vprašanje Svetu EU
Igor Šoltes pa je nedavno na Svet EU skupaj s skupino evropskih poslank in poslancev naslovil vprašanje glede napredka pri ratifikaciji Marakeške pogodbe in danes, 22. 9. 2015 prejel odgovor. Kot so uvodoma zapisali evropski poslanci , je Svet EU 20. maja 2015 sprejel sklep, v katerem je Komisijo pozval k predložitvi zakonodajnega predloga za spremembo zakonodajnega okvira EU, da bi ga uskladili z Marakeško pogodbo o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Ratifikacija te pogodbe je od oktobra 2014 blokirana zaradi pravnih razlogov. Medtem ko Svet EU v tem zakonodajnem postopku napreduje počasi, so države članice bolj proaktivne.
Španska vlada je 22. maja 2015 odobrila postopek za pristop k pogodbi. Španija je zato prva država v Evropski uniji, ki je sprožila postopek za ratifikacijo Marakeške pogodbe, ki bo začela veljati, ko jo ratificira dvajset držav. Doslej jo je ratificiralo še osem drugih držav: Argentina, Salvador, Združeni arabski emirati, Indija, Mali, Paragvaj, Singapur in Urugvaj.
Evropska unija bi morala biti na področju varstva človekovih pravic zgled za ves svet, zato so na Svet EU naslovili vprašanje: »S katerimi konkretnimi ukrepi bo Svet zagotovil, da bo EU po zgledu Španije čim prej ratificirala Marakeško pogodbo?«
V danes prejetem odgovoru Sveta EU je navedeno naslednje:
»Predlog Komisije za sklep Sveta o sklenitvi Marakeške pogodbe je še vedno v obravnavi. Predlagani sklep Sveta bo sprejet, potem ko bo po obravnavi oblikovano besedilo, ki ga lahko podpre kvalificirana večina delegacij v Svetu. Svet je še naprej pripravljen na konstruktivno obravnavo predloga Komisije, da bi EU čim prej ratificirala in začela izvajati Marakeško pogodbo.«

OZADJE
27. junija 2013 je bila na diplomatski konferenci podpisana Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do književnih del za slepe, slabovidne in osebe z drugimi motnjami branja, ki je po dolgih letih pogajanj slepim in slabovidnim priznala pravico do vrste olajšav pri dostopu do njim dotlej nedostopnih del. Pogodba do danes s strani Evropske unije še ni bila ratificirana.
V najrazvitejših državah je slepim in slabovidnim osebam trenutno dostopnih le približno 5 odstotkov tiskanih in drugače objavljenih del, v Sloveniji pa je ta delež le med 1 in 2 odstotkoma. To stanje ima žal že danes dolgoročne negativne posledice za celotno družbo, predvsem pa za slepe in slabovidne osebe.

Vabimo vas, da se nam v ponedeljek, 21. septembra 2015, med 10. in 15. uro pridružite na Kongresnem trgu v Ljubljani ter se udeležite OVIRANtlona.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana (SOAKO) s pomočjo ne-vladnih organizacij (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Odprte hiše Slovenije), organiziral dogodek OVIRANtlon, triatlon z ovirami, s katerimi se osebe z oviranostmi srečujejo v vsakdanjem življenju.

Obiskovalci bodo imeli možnost in priložnost sodelovati na poligonu s tremi deli/sklopi, in sicer: ovirami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, ovirami s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni ter ovirami, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Vsak udeleženec triatlona, ki bo uspešno prišel na cilj, bo prejel simbolično nagrado.

Z dogodkom želimo spodbuditi razmišljanje predvsem o tem, kako lahko okolje, ki nas obdaja, izboljšamo in naredimo bolj prijazno ter dostopno vsem ljudem.
Naj bo ta dan priložnost za nove izkušnje in nova spoznanja.

Zaradi lažje organizacije Vas vljudno prosimo, da udeležbo s številom potrdite do 18. septembra 2015 strokovni sodelavki SOAKO na telefonsko številko 01/306 1290 ali na e-naslov magdalena.skerl@ljubljana.si .

Vljudno vabljeni.

S štirimi medaljami Slovenije (srebro moški ekipno, srebro in bron Marije Fras ter bron Mitje Osolnika) in številnimi dobrimi uspehi se je sklenilo 3. svetovno prvenstvo v kegljanju slepih in slabovidnih, ki ga je tokrat gostila Slovaška. Prihodnje leto bo na sporedu že 16. evropsko prvenstvo, ki bo potekalo na Hrvaškem. Poročila s svetovnega prvenstva.

Ob tednu slepih, ki ga Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), tradicionalno obeležuje v prvem tednu junija, in ob 95-letnici naše organizacije, vas vljudno vabimo na novinarsko konferenco, na kateri bomo natančneje osvetlili dve, za slepe in slabovidne vitalni temi:

Pri prvi gre za Marakeško pogodbo in spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
Republika Slovenija Marakeške pogodbe, ki je bila na svetovni ravni podpisana junija 2013, še ni ratificirala, čeprav bi jo lahko. Kljub temu, da bi olajšave za slepe, ki jih ta pogodba prinaša, lahko vnesla v ZASP, tega še ni storila.

Pri drugi pa gre za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. (CRSS)
Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih je pri nas uzakonjena že od leta 2008. Pa vendar je nihče, ki mu je vid opešal in bi jo zato nujno potreboval, v praksi ne more uveljaviti. Tu Slovenija bistveno zaostaja za razmerami na evropski in svetovni ravni.

Novinarska konferenca bo v torek, 2. junija 2015, ob 11. uri v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne (Kotnikova 32, 1000 Ljubljana).

Z vami bodo:

• Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS
• dr. Maja Bogataj Jančič, Inštitut za intelektualno lastnino
• prof. dr. Branka Stirn Kranjc, dr. med, predstojnica Očesne klinike UKC LJ
• doc. dr. Nataša Vidovič Valentinčič, dr. med, vodja ambulante za slepe in slabovidne na Očesni kliniki UKC LJ.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo po telefonu 01 470 02 57 ali e-pošti zdsss@zveza-slepih.si , kontaktna oseba: Sanja Grobovšek.

V Rakovicah na Slovaškem poteka 3. svetovno prvenstvo v steznem kegljanju na 9 kegljev, kjer je moška reprezentanca Slovenije osvojila drugo mesto. Več o tem

Slovenska reprezentanca na 3 svetovnem prvenstvu v steznem kegljanju - Rakovice, Slovaška

Slovenska reprezentanca na 3 svetovnem prvenstvu v steznem kegljanju – Rakovice, Slovaška

Poročila s svetovnega prvenstva.

Dogajanje na Slovaškem lahko spremljate tudi v živo v neposrednem prenosu. Rezultati v živo.

Sporočamo vam, da smo morali zaradi objektivnih razlogov prestaviti lokacijo simpozija.
Namesto v Cankarjevem domu, bo simpozij potekal v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Kotnikova 32, Ljubljana. Vse ostale programske točke ostanejo nespremenjene.

Parkiranje je možno v garažni hiši Metelkova, ki je od knjižnice oddaljena cca. 100m.

Opravičujemo se za morebitne neprijetnosti.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) prireja tretji in obenem zadnji simpozij v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. Tema simpozija so napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije za lažje in bolj učinkovito vključevanje slepih in slabovidnih v družbeno okolje. Ljudje z okvaro vida lahko z določenimi tehnološkimi prilagoditvami neovirano dostopajo do širokega nabora informacij, vedenj, znanj, pa tudi uporabljajo raznovrstne storitve ter izdelke.

Simpozij bo v torek, 26. maja 2015, od 9.00 do 14.30 ure v Cankarjevem domu (dvorana M1), Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Več Informacij in program simpozija je na tej povezavi .
Vljudno vabljeni!

V okviru veselega dneva prostovoljstva, ki je potekal, 9. junija na Prešernovem trgu v Ljubljani, se je predstavila tudi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) s projektom Knjižnice slepih in slabovidnih (KSS) in pripomočki, ki jih slepi in slabovidni uporabljajo pri vsakdanjem življenju.
Veseli dan prostovoljstva je dogodek, namenjen povezovanju med organizacijami in prostovoljci, ki želijo svoj čas nameniti njihovim članom ali pa upravljanju samih organizacij.
Na stojnici ZDSSS so se lahko mimoidoči seznanili s tem, kako slepi in slabovidni berejo, spoznali so, kaj je to brajica, simulirali pa so tudi različne oblike očesnih bolezni in poškodb s pomočjo simulacijskih očal ter preizkusili hojo z belo palico. Ob uspešno opravljenem izzivu je vsak obiskovalec stojnice prejel praktično darilo.

Nove tehnologije za lažje vključevanje slepih in slabovidnih

 

Ljubljana, 27. maj 2015 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je priredila tretji in obenem zadnji simpozij v okviru evropskega projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. Osrednja tema simpozija so bile napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije za lažje in bolj učinkovito vključevanje slepih ter slabovidnih v družbeno okolje. Strokovnjaki iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, iz Instituta Jožef Stefan in drugih podjetij, ki se ukvarjajo s prilagoditvami za slepe in slabovidne, so spregovorili o tehnologijah, ki ljudem z okvaro vida omogočata lažje branje in delovanje. Izpostavili so predvsem pomembnost kakovostne govorne sinteze in nekaj dobrih praks tehnološkega razvoja, kot so digitalna zvočna knjiga in sistem DAISY, navigacijski sistemi za slepe in slabovidne ter inovativne mobilne aplikacije. Simpozij je prek prenosa v živo spremljalo 676 ljudi.

 

»Projekt Knjižnica slepih in slabovidnih, v okviru katerega smo organizirali ta simpozij, se približuje koncu in lahko rečemo, da smo zaradi tega projekta slepi in slabovidni veliko bolj prisotni in opaženi v družbi. Našo vključenost v družbo omogočajo tudi tehnični pripomočki, od osnovnih, kot je bela palica, do vrhunskih tehnologij, ki so se razvile v zadnjih letih in se še razvijajo. Te novosti nam namreč omogočajo delati in biti prisotni tam, kjer pred leti še nismo mogli biti,« je uvodoma povedal predsednik ZDSSS Tomaž Wraber.

Eno od pomembnih vlog za enakopravno vključevanje v družbo in povečano dostopnost ima govorna sinteza – program, ki besedilo v elektronski obliki pretvori v zvočno obliko. Za slepe in slabovidne je govorna sinteza pomembna z vidika samostojnega dostopanja do informacij, uporabljajo pa jo lahko tudi osebe z disleksijo in z drugimi motnjami branja, starejši, ki jim peša vid in drugi. Kot je izpostavil dr. Zdravko Kačič iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Univerza v Mariboru), je področje sinteze govora v tujini že zelo dobro razvito, saj sistemi ponujajo več različnih glasov. »V večini pa ti sistemi ne vključujejo slovenskega jezika, saj priprava novega glasu ali pokritje novega jezika zahteva obsežno tehnološko in razvojno delo, visoke razvojne stroške ter posledično ceno sistema. Ta je odvisna tudi od velikosti tržišča, to pa je v Sloveniji zelo majhno.« Specifike slovenske sinteze govora so na simpoziju predstavili še drugi strokovnjaki, ki se raziskovalno ukvarjajo s tem področjem in so tudi razvili sintetizatorje slovenskega govora. Dr. Jerneja Žganec Gros iz podjetja Alpineon je na primeru slovenskega jezika predstavila, katere značilnosti jezika moramo poznati, da lahko zgradimo ustrezen sintetizator govora, skupaj z dr. Tomažem Šefom iz Instituta Jožef Stefan in Mirom Romihom iz podjetja Amebis pa so predstavili značilnosti slovenskih sintetizatorjev govora, ki trenutno že obstajajo na trgu – to sta Govorec in Proteus. V nastajanju je tudi nov prototip Govorca z večjim naborom besed in izboljšano sintezo govora.

Inovacije so pomemben del razvoja pripomočkov za slepe in slabovidne

Med najbolj pomembnimi tehnološkimi novostmi za slepe in slabovidnimi je zagotovo razvoj podporne tehnologije DAISY (Digital Accessible Information System). DAISY je sklop strojne in programske opreme za izdelavo in predvajanje digitalnih zvočnih knjig, ključne prednosti pa so hiter in natančen pomik po elementih knjige, kar je še posebej učinkovito pri študijskem gradivu. Tudi v Sloveniji bodo ob zaključku projekta Knjižnica slepih in slabovidnih dobili prvih 150 knjig v formatu DAISY.

Ena izmed bolj zanimivih inovacij, ki so jih govorci predstavili na simpoziju, je igra Flip The Dice, ki jo je razvil Jernej Prelac. Gre za preprosto igro, ena od njenih glavnih temeljnih vrednot pa je prilagojenost za slepe in slabovidne. Igra je hkrati tudi odlična terapija za bolnike z demenco, saj pomaga pri vajah za kratkoročni spomin. S pomočjo podjetja Razum je Jernej Prelac igro razvil tudi kot aplikacijo za mobilne telefone, ki pomaga slepim spoznavati način dela z zasloni na dotik. »Gre za igro in terapijo hkrati. Pri prilagoditvi igre za slepe in slabovidne mi je pomagalo kar nekaj oseb z okvaro vida, pri katerih sem spoznal, kaj potrebujejo in kako igro lahko še izboljšam. K razvoju igre za pametne telefone me je spodbudil Alen Kobilica in v povezavi s podjetjem Razum nam je tudi uspelo«. Trenutno obstaja različica za operacijski sistem iOS, ki je na voljo za testno uporabo, vzporedno z nadgradnjo za operacijski sistem Android pa bo igra kmalu na voljo tudi za širšo uporabo.

»Ideje o dostopnosti se običajno pojavijo naknadno«

ZDSSS je simpozij sklenila z okroglo mizo, na kateri so gostje spregovorili o problematiki prilagoditev za povečanje dostopnosti za slepe in slabovidne. Predsednik ZDSSS, Tomaž Wraber, in Vuk Ćosić sta uvodoma izpostavila, da trenutno praksa razvoja novih tehnologij poteka tako, da se o prilagoditvah določenih izdelkov in storitev razmišlja šele naknadno in ne že ob razvoju, kar seveda prinaša določene stroške in dodatne obremenitve. Glede na staranje populacije je za pričakovati tudi več oseb z težavami z vidom, zato je treba razviti okolje, ki bo tem ljudem prijazno. Kot so ugotovili pri organizacijah, kjer so že izvedli določene prilagoditve slepih in slabovidnim, denimo FURS (prilagojena spletna stran) in RTV Slovenija (portal Dostopno.si), veliko prilagoditev zahteva le medsebojno poslušanje in ozaveščenost o različnih ranljivih skupinah, ki so enakovredni uporabniki kot ostali. »Internet na široko odpre vrata za dostop do informacij slepim in slabovidnim, zato mora čisto vsako podjetje, medij, organizacija razmišljati v smeri določenih prilagoditev. Ker pa je slovenski trg majhen, je nujno, da k vprašanju najprej pristopi država in da se naredijo sistemske rešitve,« je dejal Tilen Škraba, vodja projekta Knjižnica slepih in slabovidnih.

Sporočamo vam, da smo morali zaradi objektivnih razlogov spremeniti lokacijo simpozija Nove tehnologije za lažje vključevanje slepih in slabovidnih, ki bo potekal v torek,26. 5. 2015, od 9. ure dalje.

Namesto v Cankarjevem domu, bo simpozij potekal v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Kotnikova 32, Ljubljana. Vse ostale programske točke ostanejo nespremenjene.

Parkiranje je možno v garažni hiši Metelkova, ki je od knjižnice oddaljena cca. 100 m.

Prosimo za razumevanje.


1 36 37 38 39 40 41 42 47
Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam