V okviru projekta LETS se bodo slepi in slabovidni naučili jadrati

LETS (Feel the wind to fill the sails) je Erasmus+ projekt, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo s ciljem. Glavni cilj projekta je preko jadranja izboljšati samostojnost slepih in slabovidnih oseb ter jim predstaviti jadranje kot šport in kot možnost vključevanja v družbo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.

K projektu so poleg Zveze slepih in slabovidnih Slovenije pristopili še partnerji iz obeh držav:
Glavni nosilec projekta je društvo FairPlay, ki deluje od leta 2008. Društvo se ukvarja s približevanjem športa invalidom in marginalnim skupinam. Na področju učenja jadranja slepih in slabovidnih imajo dolgoletne izkušnje. AŠD Grmada je amaterska športna organizacija, ki se ukvarja z različnimi športnimi aktivnostmi. V zadnjih letih izvajajo izlete z jadrnico v Tržaškem zalivu. Navtično društvo Mornik sestavljajo skiperji, ki izvajajo tečaje jadranja ter jadralne izlete.

Športni tabor na Okroglem

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v sklopu projekta med 26. in 28. avgustom 2022 na Okroglem pri Naklem izvedla športni tabor.
Glavni cilj tabora je bilo spoznavanje slepih in slabovidnih udeležencev ter inštruktorjev z različnimi športi in aktivnostmi, medsebojno spoznavanje, vzpostavitev zaupanja in medsebojnega razumevanja. Inštruktorji jadranja pa so dobili vpogled v svet slepih in si nabrali praktične izkušnje.
Tabora se je udeležilo 5 slepih in slabovidnih iz Slovenije, 4 slepi iz Italije, 7 inštruktorjev jadranja iz obeh držav ter 2 predstavnika ANIOMAP (Nacionalno združenje inštruktorjev za orientacijo in mobilnost Italije).

V soboto, 27.8.2022 so bile na vrsti Igre brez meja oz. športne igre. Udeleženci so bili razdeljeni v 4 ekipe, kjer so bili udeleženci dobro »premešani«, saj so bile ekipe sestavljene tako iz slepih in slabovidnih kot inštruktorjev jadranja iz obeh držav. Vsi udeleženci, tudi videči inštruktorji, so bili opremljeni z zatemnitvenimi očali, tako, da so bili enakovredni pri tekmovanju. Inštruktorji so tako dobili boljši vpogled v slepoto in neprecenljivo praktično izkušnjo kako funkcionirati v svetu teme.

Tekmovalci so se pomerili v petih zabavnih ekipnih igrah: potujoča zveneča žoga, dirka z zavoro, prenos žoge s hrbti v parih, pretakanje in prenašanje vode ter prosti meti na »koš«.

Udeleženci tabora LETS si podajajo koarec z vodo

Na taboru smo imeli tudi hitri tečaj prve pomoči, ki je potekal v Italijanskem in Slovenskem jeziku. Predstavljeni so bili temeljni postopki oživljanja ter oskrba poškodb. Tečaj, ki je bil prilagojen za slepe in slabovidne, je imel poudarek na oskrbi utopljencev in oskrbi poškodb, ki se lahko pripetijo med jadranjem. Udeleženci so se lahko preizkusili pri oživljanju lutke, predstavljena je bila tudi uporaba defibrilatorja.

Slepi udeleženec tabora LETS pri oživaljnju lutke Slepi udeleženec tabora LETS pri oživaljnju lutke

Sledila je predstavitev športa s katerim se večina slepih in slabovidnih še ni srečala: z lokostrelstvom. Najprej so bile na vrsti osnove, kako držati lok in kam namestiti puščico, nato se je lahko vsak ob pomoči inštruktorja preizkusil s streli na tarčo.

Lokostrelstvo na taboru LETS

Za inštruktorje jadranja je bil organiziran osvežitveni tečaj spremljanja slepih oseb.
Prvi dan se je zaključil z večerjo v temi, kjer so videči udeleženci s prevezami čez oči, poskušali ugotoviti kaj se nahaja na krožniku in kako se natoči pijačo v kozarec.

Drugi dan tabora so bili na vrsti športni turnirji. Ekipe so tekmovale med sabo v govorečem pikadu in nogometu oziroma streljanju prostih strelov na gol.
Sledila je še predstavitev igre showdown, ki jo slepi in slabovidni dobro poznajo, videči udeleženci pa so se prvič srečali z njo.
Ob zaključku tabora so bili razglašeni rezultati in podeljene praktične nagrade. Podeljena je bila tudi posebna nagrada za »najlepšo« belo palico.

Streljanje udeleženke tabora LETS na gol

Usposabljanje na jadrnicah

V nadaljnjih usposabljanjih v Italiji in Slovenij bodo slepi in slabovidni udeleženci spoznali osnove jadranja na manjših jadrnicah ter se nato preizkusili tudi na večjih.
Projekt LETS v okviru ERASMUS+ se bo zaključil z največjo jadralno regato v tem delu Evrope, Barcolano. Najboljši oziroma najbolj usposobljeni kandidati bodo svoje znanje preizkusili kot člani ekipe na tekmovalni jadrnici.

Več informacij o projektu: https://www.letsfeelthewind.eu/?lang=sl

Logotip LETS-jadranje Logotip Erasmus+

EU logo : funded by the EU. Projekt je financiran s strani EU komisije

Državni zbor je dne 31. 8. 2022 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, objavljen je v Uradnem listu RS, št. 117/2022, ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek. Dodatek, za katerega ne bo treba vložiti vloge, bodo prejeli posamezniki in gospodinjstva z nizkimi dohodki, in sicer prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi.

Na vladnih spletnih straneh bo v septembru objavljen kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal da preverijo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.

Do energetskega dodatka v višini 200 evrov so upravičene naslednje kategorije invalidov:
• upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov;
• upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZRZI) in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu;
• upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do DSP;
• upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek in upravičenci;
• invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Prva izplačila dodatka bodo v letošnjem novembru. Do tega dodatka bodo upravičeni vsi, ki bodo kadarkoli od letošnjega oktobra do marca prihodnje leto izpolnjevali pogoje za pridobitev tega dodatka.

Pripravil: Brane But

Zavod ODTIZ vabi na DELAVNICO O MLADINSKEM DELU IN SOCIALNEM VKLJUČEVANJU

Kdaj: 12. in 13 september 2022 (od 14h do 18h).
Kje: Železna cesta 14, (5. nadstropje), 1000 Ljubljana (če nam bo vreme naklonjeno, bomo tudi zunaj v parku).

Z uporabo različnih metod bomo skupaj spoznavali področje mladinskega dela, neformalnega izobraževanja in socialnega vključevanja. Z aktivnim sodelovanjem vseh nas bomo spregovorili o dobrih plateh, izpostavili pomanjkljivosti ter oblikovali predloge za izboljšave.

Namen delavnice je spodbuditi mlade k medsebojnemu in aktivnemu sodelovanju v družbi ter s tem širiti lastna obzorja. Delavnica bo potekala dva dni, predvidoma 4 ure dnevno. Delavnica je BREZPLAČNA.

Delavnica je namenjena mladim, ki:
– imajo od 18 do 30 let,
– jih zanima področje mladinskega dela, neformalnega izobraževanja in socialnega vključevanja,
– radi delajo v skupini, želijo deliti svoje mnenje in izkušnje, ter radi oblikujejo nove predloge in iščejo nove rešitve.

Mladim, ki boste sodelovali na delavnicah ponujamo tudi možnost, da postanete udeleženci mladinske izmenjave, ki bo potekala v Sloveniji, septembra 2022. Na izmenjavi bodo poleg Slovenske ekipe sodelovali še mladi iz Turčije, Vietnama in Indonezije.

Prijavnico najdeš tukaj: https://forms.gle/Px6L4BwTNy2suJQ59
Rok za prijavo je sobota, 10. september 2022.
Za več informacij smo na voljo na e-mail naslovu: info@odtiz.si
Več v prilogi ali pa na FB dogodku: https://fb.me/e/78iXZZdku

Plakat- delavnica o mladinskem delu s sliko preteklih udeležencev

Predstavitev evropske kartice ugodnosti za invalide na 20. festivalu nevladnih organizacij LUPA 2022

Vabljeni imetniki kartice ugodnosti in ponudniki storitev

V četrtek, 8. septembra 2022, bo v okviru jubilejnega, že 20. vseslovenskega festivala nevladnih organizacij LUPA potekala brezplačna predstavitev Evropske kartice ugodnosti za invalide. Predstavitev v organizaciji Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in v sodelovanju z Beletrino, ki pri projektu Evropska kartica ugodnosti za invalide skrbi za spletno dostopnost, bo med 14. in 15. uro v Cukrarna baru na Poljanskem nasipu 40.

Na predstavitev so posebej vabljeni imetniki kartice in upravičenci do nje, ki bodo izvedeli vse o poteku pridobivanja kartice in prednostih koriščenja v Sloveniji in tujini, ter ponudniki, ki bodo med drugim izvedeli, kakšne prednosti jim prinaša sodelovanje v projektu.

Glavni vhod v Cukrarno je s Poljanskega nasipa, dostop do vseh razstaviščnih prostorov, konferenčne dvorane, knjižnice, kavarne in trgovine je omogočen tudi vsem osebam z oviranostmi. Gibalno oviranim je na voljo dostop do vseh etaž z dvigalom.

Svetovna zveza slepih razpisuje 2 delovni mesti.
Več informacij (v angleškem jeziku) dobite na povezavi: https://worldblindunion.org/blog/news/the-world-blind-union-is-hiring/

Posredujemo vam obvestilo o prostih delovnih mestih podjetja Lek d.d / Novartis.

Nabor vseh trenutno odprtih oglasov (v angleščini) najdete tukaj: https://www.novartis.com/careers/career-search?search_api_fulltext=&country%5B%5D=LOC_SI&field_alternative_country%5B%5D=LOC_SI&early_talent=All&items_per_page=10&field_job_posted_date=All
Ta stran vsebuje vsa delovna mesta, ki so trenutno na voljo v Sloveniji, hkrati je razvrščanje po področjih dela zelo enostavno, zato priporočamo iskanje preko te strani.

Med oglasi v slovenščini lahko pobrskate tukaj: https://sjobs.brassring.com/TgNewUI/Search/Home/Home?partnerid=13617&siteid=5332#home

Prosimo, da nas o prijavi obvestite na naslov diversity.inclusion_slo@novartis.com in navedete, kakšne prilagoditve potrebujete tako v selekcijskem postopku kot na delovnem mestu.

Izpostavljamo tudi tri delovna mesta, ki bi vam lahko bila zanimiva.
Skrbnik oskrbe kupcev: https://jobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=13617&siteid=5332&Areq=351162BR

Poslovni partner za varnost: https://jobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=13617&siteid=5332&Areq=345650BR

Poslovni sekretar: https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/HomeWithPreLoad?partnerid=13617&siteid=5334&PageType=searchResults&SearchType=linkquery&LinkID=1583#jobDetails=2771702_5334

05 sep 2022

Obvestilo

Spoštovani,

Zaradi službene poti referenta za tehnične pripomočke Timoteja Skledarja bo pisarna za tehnične pripomočke delovala v torek 6.9.2022 do 12. ure. Od srede 7.9.2022 do petka 9.9.2022 bo urejeno nadomeščanje. Nadomešćal bo Boštjan Vogrinčič.

Hvala za razumevanje

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Groharjeva cesta 2, razpisuje prosto delovno mesto
OSEBNI ASISTENT (m/ž)

Opis delovnega mesta:
– storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika; storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih; pomoč pri komunikaciji; spremstvo slepih in slabovidnih oseb; druga dela po nalogu in pooblastilu strokovnega vodje osebne asistence in tajnika Zveze.
Delovno mesto je na Vrhniki.

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– osnovnošolska izobrazba
– opravljen vozniški izpit B-kategorije
– Želene so izkušnje s področja zdravstva

Trajanje zaposlitve: 6 mesecev
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 40 ur/teden, gibljiv delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Vloge z življenjepisom sprejemamo do 16. 9. 2022 na elektronski naslov: info@zveza-slepih.si. Prosimo, da ob prijavi navedene šifro razpisa (OP94705)

Ljubljana, 1. september 2022 – V sredo, 31.8.2022 se je v Ljubljani (Baza, center športnega življenja) odvijal dogodek v nogometu za osebe z motnjami vida, ki so se ga udeležili slepi in slabovidni iz Ljubljane in Obalno-kraške regije. V kratkem bodo srečanja za razvoj te paralimpijske športne discipline potekala tudi v ostalih slovenskih regijah.

Nogomet je igra, ki jo po svetu igrajo tudi slepi in slabovidni. Osebe z okvaro vida pri nogometu uporabljajo prilagojeno igrišče, zvenečo žogo ter posebna zatemnjena očala, usmeritve pa dobivajo od videčih trenerjev in pomočnikov.

Nogometna zveza Slovenije in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta projekt razvili s podporo SportForum Slovenija -Društva za promocijo športa. Prvo srečanje, v Bazi, centru športnega življenja, je bilo spoznavne narave, kjer so udeleženci spoznali pravila in prilagoditve ter se preizkusili v igri.

»Tokratni testni dogodek smo organizirali skupaj z ljubitelji nogometa (slepimi in slabovidnimi) iz koprskega in ljubljanskega območja, že naslednjič pa bomo zraven povabili še preostale nogometne navdušence iz ostalih regij « so sporočili iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Do žoge z dotikom je slogan kampanje za vključitev slepih in slabovidnih v nogometno igro. Pobudniki akcije pričakujejo, da se bo v kratkem v nogometno igro vključilo še precej več nogometnih navdušencev med slepimi in slabovidnimi, ki si tako želijo preživljati prosti čas v družbi nogometne žoge. Dolgoročni cilj projekta je organizacija nogometne lige za slepe in slabovidne, kjer se bodo med seboj pomerile ekipe iz različnih regij.

Udeleženci nogometnega srečanja s prevezami v dvorani

»Zame je bila to zanimiva izkušnja. Zadovoljil sem svojo potrebo po gibanju, čeprav v popolni temi, ki je sicer kot slaboviden nisem vajen,« je po sredinem dogodku povedal Rok iz Sežane.

Boštjan, večkratni udeleženec paralimpijskih iger v golbalu pa je povedal:
»Dobra in zanimiva izkušnja. Potrebnega bi bilo še nekaj treninga, da se stvari postavijo na mesto in da se igralci uskladijo med seboj. Upam, da se bo nogomet za slepe nadaljeval in da bo prerasel v tekmovali šport, morda tudi z ekipo, ki bo nastopala na mednarodnih tekmovanjih.«

Slepi in slabovidni vabijo na tradiconalno, tokrat že 13. VSESLOVENSKO ZAHVALNO SVETO MAŠO, ki bo v soboto, 3. septembra 2022 ob 10. uri v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani.

Za vse zamudnike je možna prijava na e-pošti sonja.pungertnik@guest.arnes.si

Program je objavljen v priponki:
Vabilo 13. zahvalna maša -gostje končno 17_08_2022


1 2 3 4 5 6 82
logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam