To poglavje predstavlja pripomočke za učenje na področju naravoslovja. Učitelji morajo večino takih pripomočkov sami prilagoditi za uporabo slepim in slabovidnim. Obstaja pa manjše število že prilagojenih pripomočkov kot so reliefna knjiga o anatomiji, razni reliefni vzorci iz narave itd. Problem pri vseh pa je jezikovne narave, saj so opisi reliefov v različnih jezikih, tako da so za predšolske in osnovnošolske otroke manj primerni, ali pa je potrebno napise prilagoditi njihovemu znanju.

Slika predstavlja knjigo o anatomiji človeškega telesa

Slika predstavlja komplet za učenje naravoslovja v katerem so razni reliefi iz rastlinskega sveta

Slika predstavlja reliefno karto Evrope


Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam