Projekt Knjižnica slepih in slabovidnih

Branje je znanje in znanje je moč. Slepi in slabovidni ter osebe z motnjami branja bodo s knjižnico dobili enakovredne možnosti za dostop do širokega nabora knjižničnih gradiv v sodobnih tehnikah.

Edina tèma, ki obstaja, je neznanje.

Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja.

[rev_slider home2]

Lastnost projekta 1

Opis lastnosti projekta 1 in še malo teksta da izgleda.

Lastnost projekta 2

Opis lastnosti projekta 2 in še malo teksta da izgleda.

Lastnost projekta 3

Opis lastnosti projekta 3 in še malo teksta da izgleda.

O društvu slepih in slabovidnih

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je reprezentativna nacionalna invalidska organizacija v Republiki Sloveniji, ustanovljena z namenom zadovoljevanja skupnih potreb članov po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter storitev, posebej prirejenih za slepe in slabovidne.

Več o nas

Časopisi

  • Nothing found.

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam