13.3. 2020

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju Zveza) menimo, da smo dolžni prispevati svoj delež k ohranjanju delujočega zdravstvenega sistema in javnega zdravja. To pomeni odgovorno in trdno zavezo, da naredimo vse, da zaradi naših aktivnosti ne bo prišlo do novih okužb z virusom SARS-CoV 2 oziroma bolezni COVID-19, ki se bliskovito širi po Sloveniji. Potrebno je torej narediti vse, da se upočasni njegovo širjenje. »Zgodnja intervencija zdravstvenemu sistemu prihrani močan udarec« je javno izpostavil ameriški epidemiolog dr. Mark Lipsich iz Univerze Harvard.

V ta namen so na podlagi razglašene epidemije Svet za nacionalno varnost, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predvideli, sprejeli, naložili in priporočili številke ukrepe, ki jih nameravamo v čim večji možni meri uresničevati tudi na Zvezi.

Na Zvezi tako z današnjim dnem pričenjamo z ukrepom preložitve sej vseh organov in pomožnih delovnih teles Zveze, kakor z vsemi drugimi aktivnostmi na posebnih socialnih programih, kjer je predvidena prisotnost več oseb. Preložitev velja do preklica.

Delo v strokovni službi Zveze, kakor izvajanje osebne asistence poteka sicer normalno naprej, vendar se bomo pri tem poskušali izogibati neposrednim stikom, kar pomeni, da bodo v nekaterih primerih nekaterih uslužbenci delali tudi od doma. Tajništvo Zveze bo odprto in delovalo po ustaljenem urniku, prav tako bo naprej delovala izposoja na daljavo v primeru Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.

Uporabnike posebnih socialnih programov in obiskovalce prosimo, da ne prihajajo brez povabila oz. predhodne najave v prostore Zveze ali knjižnice, ker ne bodo mogli vstopiti v prostore, temveč naj prvo po telefonu ali e-pošti vzpostavijo z nami stik v času poslovnega časa Zveze ali Knjižnice, sporočijo svoje vprašanje ali potrebe, nato pa se ravnajo v skladu z navodili uslužbenca strokovne službe.

Uslužbencem strokovne službe, kakor tudi zaposlenim v programu Osebne asistence ter uporabnikom programa, smo posredovali navodila v ukrepih za higieno rok in kašlja, kakor tudi razpoložljive informacije NIJZ o virusu SARS-CoV 2 oz. bolezni COVID-19.

Za vse slepe in slabovidne v sodelovanju z NIJZ pripravljamo o virusu in bolezni informacije v prilagojeni obliki – to je brajici, zvoku in povečanem tisku. Informacije bomo objavili na naši spletni strani, posredovali jih bomo vsem MDSS, kakor tudi naročnikom časopisov v brajici in povečanem tisku.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in pomoč pri ohranjanju javnega zdravja, kakor tudi zdravja nas samih, naših bližnjih in drugih ljudi.

Za vse informacije smo vam na razpolago na e-pošti info@zveza-slepih.si ali na tel. 01/4700 211


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam