27.11. 2019

Evropska zveza slepih (EBU) je v letošnjem letu podelila nagrade za primere dobrih praks na področju zagotavljanja dostopnosti – samostojne in varne mobilnosti. Kot primer najboljše evropske prakse je ocenila Strateški načrt dostopnosti (SND). Gre za načrt, ki ga lahko pripravijo slovenske občine v sodelovanju s predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, da določijo konkretne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti do prostora, informacij in storitev. Strateški načrti dostopnosti so se v Sloveniji uveljavili kot učinkoviti dokumenti, saj lahko omogočajo dober pregled nad izvajanjem ukrepov za izboljšanje dostopnosti, ki jih opredeli občina v svojih akcijskih načrtih.

Zasnovo Strateškega načrta dostopnosti sta oblikovali Andreja Albreht in Andreja Zapušek Černe iz Zavoda DOSTOP. Celotna zasnova načrtov je podrobneje predstavljena v priročniku z naslovom Strateško načrtovanje dostopnosti, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Evropska zveza slepih (EBU) je v svoji utemeljitvi zapisala, da bi želela videti pripravo in izvajanje Strateških načrtov dostopnosti tudi v drugih evropskih mestih. Slovenija bi torej lahko aktivno pristopila k pripravi zakonodaje na evropski ravni z namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh ljudi.

Primere dobrih praks zagotavljanja dostopnosti je EBU objavila v brošuri.

 

Povezava do povzetka predavanj:
povzetek- Strateški načrt dostopnosti


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam