26.11. 2019

Brane But, je v okviru XXV. dnevov Socialne zbornice Slovenije, ki so potekali 21. in 22. novembra 2019 na Otočcu prejel najvišje priznanje Socialne zbornice Slovenije. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je dolgoletni član zbornice in eden njenih najbolj vidnih in aktivnih članov.

fotografija: Brane But

Že 17 let je dejaven v Strokovnem svetu zbornice, od leta 2002 do 2004 kot namestnik predsednice, od leta 2004 do lani kot predsednik, v sedanjem mandatu pa ima spet podpredsedniško funkcijo.

V letu 2013 je bil predsednik komisije za posodobitev Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, dejaven pa je tudi v številnih delovnih skupinah zbornice, kot denimo v skupini za prenovo statuta.
Kot predstavnik zbornice je član Strokovnega sveta za socialno varstvo pri MDDSZ že od leta 2005, vseskozi pa tudi aktivno sodeluje v različnih delovnih skupinah (recimo pri pripravi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013- 2020), delovnih telesih Državnega zbora in Državnega sveta.

Bil je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in član svetov mnogih zavodov in organizacij, tako je denimo član Sveta za invalide RS in Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, že tretjič opravlja mandat predsednika sveta Doma starejših na Fari, Prevalje, dejaven je bil v svetu CUDV Dobrna, v svetu Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, član sveta ZZZS – območne enote Celje, aktiven je tudi v NSIOS-u, pa še bi lahko naštevali.

Socialni zbornici Slovenije je predan že celih 20 let in predstavlja nepogrešljivega člana, ki je s svojo širino znanja in prijetnim značajem vedno dostopen in pripravljen zastopati barve zbornice. Socialna zbornica Slovenije mu je tako s ponosom poklonila najvišje priznanje, Plaketo Socialne zbornice Slovenije.

 


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam