08.8. 2019

Z veseljem vas obveščamo, da smo objavili posodobitve sistema eBralec Windows.

Verzija 3.4 prinaša kar nekaj vsebinskih izboljšav:
– izboljšana je kvaliteta izgovorjave posameznih črk pri glasovih Maja in Renato eBralec,
– slovar izgovorjav je nadgrajen s preko 10.000 novimi vnosi,
– optimizirano je delovanje jezikovnega jedra; izboljšana je natančnost izgovorjav,
– merskih enot (MB, cm, ipd.) eBralec ne bere več celobesedno, ko je izklopljeno branje okrajšav,
– podaljšani so premori med povedmi.

Izvedenih je tudi nekaj tehničnih prilagoditev, glede na spremembe v strojni in sistemski opremi v zadnjih letih.

Verzija e-Bralca se bo na vaših računalnih posodobila samodejno, nove namestitve najdete na strani Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam