17.5. 2019

Evropska zveza slepih (EBU) je ob prihajajočih volitvah za evropske poslance izdala brošuro s priporočili za državne in občinske volilne komisije, s čimer želijo slepim in slabovidnim zagotoviti neodvisno in tajno glasovanje na volitvah. Pripravili so tudi videoposnetek, ki prikazuje ovire, s katerimi se slepi in slabovidni soočajo na volitvah, in poudarja, da vsak glas šteje.

»30 milijonov slepih in slabovidnih Evropejcev ima pravico do neodvisnega in tajnega glasovanja tako kot vsak od nas,« pravi predsednik EBU Wolfgang Angermann. »Potrebujemo dobro volilno zakonodajo in zanesljivo implementacijo, da bo pravica do prilagojenega glasovanja postala realnost.« Glasovnice slepim in slabovidnim volivcem običajno niso prilagojene. Za volitve, dostopne ljudem z okvaro vida, ki bodo v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, so potrebni tehnični pripomočki, prilagojeno glasovanje in druge alternativne metode glasovanja.

Brošura in videoposnetek sta doslej zadnja izdelka projekta AVA (Accessible Voting Awareness-Raising), ki ga izvaja EBU. Namen projekta je omogočiti slepim in slabovidnim dostopnejše glasovanje. Oba dopolnjujeta poročilo omenjenega projekta, objavljeno novembra 2018, ki na enem mestu predstavlja dobre prakse po vsej Evropi in ključne smernice, ki temeljijo na analizi petih volilnih metod za slepe in slabovidne: glasovanje z asistentom, glasovanje s taktilnimi pripomočki, glasovanje po elektronski pošti, predčasno glasovanje in elektronsko glasovanje.

Slepi in slabovidni se bodo na evropskih volitvah, ki bodo potekale od 23. do 26. maja 2019, srečevali z različnimi ovirami. EBU zato v svoji izjavi ob evropskih volitvah poziva Evropsko unijo, naj evropske volitve z možnostjo prilagojenega glasovanja postanejo standard.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam