08.3. 2019

Svetovna zveza slepih skupaj z Združenimi narodi obeležuje današnji dan žena, ki letos poteka pod geslom Mislimo enako, gradimo pametno, ustvarjajmo za spremembe. Letošnji dan žena se osredotoča na inovativne načine, s katerimi lahko prispevamo k večji enakopravnosti spolov in opolnomočenju žensk, zlasti na področju socialne varnosti, dostopa do javnih storitev in trajnostne infrastrukture.

Slepe in slabovidne ženske in dekleta, ki po zadnjih podatkih predstavljajo 55 % svetovne populacije, so deležne različnih oblik diskriminacije, ki se nanašajo na njihove temeljne človekove pravice. Največkrat gre za spolno diskriminacijo  in diskriminacijo, povezano z njihovo invalidnostjo. Pogosto so zanemarjane in izpostavljene spolnemu nasilju in izkoriščanju.

Svetovna zveza slepih zato države poziva, da izpolnijo svoje obveznosti in zaščitijo ter spoštujejo pravice žensk, zlasti slepih in slabovidnih. Ob mednarodnem dnevu žena poziva vse države, agencije Združenih narodov, razvojne partnerje in civilno družbo, naj pravice žensk z invalidnostjo vključijo v svoje razvojne načrte, programe in politiko. Državne vlade naj sprejmejo potrebne ukrepe, ki bodo zagotavljali spolno enakopravnost in druge temeljne pravice žensk.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam