27.2. 2019

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na svoji zadnji seji sprejel sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki bo začela veljati od 1. januarja 2019 dalje. Tako se po letih stagnacije zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ tudi invalidnine za telesno okvaro in dodatki za pomoč in postrežbo zaradi rasti plač in cen dvignejo za 2,7 %.
Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2019.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam