05.10. 2018

Na Generalni skupščini Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je Evropska unija 1. oktobra 2018 končno ratificirala Marakeško pogodbo, ki je zavezujoča za vseh njenih 28 držav članic.

“To je velik korak h končanju t. i. “lakote po knjigah” za milijone ljudi po svetu (30 milijonov samo v Evropi), ki so slepi, slabovidni ali imajo druge motnje branja,” je ob tej priložnosti dejal Wolfgang Angermann, predsednik Evropske zveze slepih (EBU). “Pogodba lajša dostop do kulture in izobraževanja in bo zagotovo eden od elementov, ki omogočajo slepim in slabovidnim dostop do boljših delovnih mest in vključenost v današnjo globalno in digitalno družbo.” EBU poziva vse države, da se pridružijo državam podpisnicam, EU-članice, ki kljub iztekajočemu se roku, to je 11. oktober 2018, izvajanja pogodbe še niso prenesle v svoje nacionalne zakonodaje, pa poziva, da to nemudoma storijo.

Pogodba je bila sprejeta 28. junija 2013, veljati pa je pričela 30. septembra 2016, potem ko jo je ratificiralo prvih 20 držav. Evropska unija je pogodbo podpisala 30. aprila 2014, leta 2017 pa je sprejela direktivo, ki velja za vse države članice, in uredbo, ki bo uporabljena v odnosu z državami, ki niso članice EU.
Trenutno pogodba zavezuje 43 držav, od tega 28 članic EBU, vključno z Rusijo in Moldavijo. Japonska je pogodbo ratificirala ravno 1. oktobra  2018.

Celotno izjavo EBU za javnost si lahko v angleščini preberete na naslednji povezavi: PDF-EBU press release today in Word-EBU press release today.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam