24.7. 2018

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,Ljubljana, Groharjeva cesta 2,
razpisuje prosto delovno mesto

TAJNIKA (m/ž) ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja ali visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj pri vodenju in organiziranju dela v
organizacijah s socialno humanitarnimi cilji,
– poznavanje področja invalidskega varstva,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– poznavanje programskih orodij za delo na računalniku,
– organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti.

Zaželen je opravljen vozniški izpit B-kategorije.
Po imenovanju UO ZDSSS na funkcijo tajnika ZDSSS, za mandatno obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja, bomo z izbranim kandidatom/ko, predvidoma s 15.9.2018, sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Vloge z življenjepisom, svojim pogledom na izvajanje dela ter dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 10 dni po objavi tega razpisa (to je do 3.8.2018) na naslov:
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, z oznako »za razpisno komisijo« ali na elektronski naslov: zdsss@zveza-slepih.si


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam