13.9. 2016

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo v sredo, 21.9.2016 med 10. in 17. uro organiziral dogodek OVIRANtlon, triatlon z ovirami, s katerimi se osebe z oviranostmi srečujejo v vsakdanjem življenju.

OVIRANtlon pripravlja Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL skupaj z nevladnimi organizacijami  – Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, Odprtimi hišami Slovenije ter podjetjem LPP.

Izkušnja posameznika v zvezi s posamezno obliko oviranosti in zavest, da je predvsem okolje, v katerem živimo tisto, ki nam skoraj po pravilu lajša ali greni življenje, sta vsekakor zelo dragoceni za vsakogar. Na eni strani dejstvo, da nas vse v nekem trenutku življenja, če ne prej – v starosti, doletijo takšne in drugačne težave, na drugi strani pa imamo vsi v krogu prijateljev ali znancev koga, ki se srečuje s katero od oblik oviranosti, je OVIRANtlon zato idealna priložnost, da se vsak izmed nas vsaj za hip postavi v njihovo kožo, jih tako bolje spozna in jim na koncu morda tudi na kakršen koli način olajša življenje.

Obiskovalci OVIRANtlona bodo imeli možnost in priložnost sodelovati na poligonu s tremi deli/sklopi, in sicer z ovirami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, z ovirami, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni, ter z ovirami, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Seznanili se bodo lahko z vožnjo z invalidskim vozičkom, s hojo s palico po taktilni vodilni poti, namenjeni slepim in slabovidnim, z znakovnim jezikom za gluhe…
Letos se OVIRANtlonu pridružuje tudi Javno podjetje LPP, ki bo predstavilo nizkopodni avtobus. In če je poligon namenjen predvsem spoznavanju oviranosti, je del, ki ga je pripravil LPP, priložnost za osebe z oviranostmi, da se preizkusijo in seznanijo z načinom ter z možnostmi uporabe javnega prevoza.

Organizatorji OVIRANtlona želijo predvsem spodbuditi razmišljanje o tem, kako lahko okolje, ki nas obdaja, izboljšamo in naredimo bolj prijazno ter dostopno vsem ljudem.

 


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam