22.9. 2015

Torek, 22. septembra, ob 12.00 uri
Evropski parlament, ASP 5E1, Bruselj

V torek, 22. septembra, bo med 12. in 13.30 uro evropski poslanec dr. Igor Šoltes v sodelovanju z evropskim poslancem Skupine Zelenih Maxom Anderssonom v Bruslju gostil pomembne akterje s področja poznavanja Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do književnih del za slepe in slabovidne.

Uvodničarji in gostje bodo:

Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije,
dr. Maja Bogataj Jančič, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za intelektualno lastnino, Wolfgang Angermann, predsednik Evropske zveze slepih in Håkan Thomsson, predsednik švedske Zveze ljudi z okvarami vida.

Gostje bodo na dogodku predstavili aktualno stanje na področju implementacije Marakeške pogodbe ter izpostavili nekatere praktične primere in izkušnjee iz Slovenije in Švedske. Podrobneje se bodo dotaknili pomembnosti hitre in učinkovite implementacije ter vloge Slovenije in Švedske na nacionalni in evropski ravni. Dogodek bodo zaključili z izmenjavo mnenj in osebnih izkušenj različnih akterjev na tem področju ter predvsem tistih, ki se dnevno soočajo s posledicami neukrepanja odločevalcev na nacionalni in evropski ravni.

OZADJE
27. junija 2013 je bila na diplomatski konferenci podpisana Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do književnih del za slepe, slabovidne in osebe z drugimi motnjami  branja, ki je po dolgih letih pogajanj slepim in slabovidnim priznala pravico do vrste olajšav pri dostopu do njim dotlej nedostopnih del.
V najrazvitejših državah je slepim in slabovidnim osebam trenutno dostopnih le približno 5 odstotkov tiskanih in drugače objavljenih del, v Sloveniji pa je ta delež le med 1 in 2 odstotkoma. To stanje ima žal že danes dolgoročne negativne posledice za celotno družbo, predvsem pa za slepe in slabovidne osebe.
Od podpisa Marakeške pogodbe sta minili že več kot dve leti in zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da je Evropska unija še ni ratificirala in da mnoge države članice na področju implementacije še niso ustrezno ukrepale, da bi slepim in slabovidnim v Evropi in po svetu v najkrajšem možnem času omogočile uveljavitev pravic, ki jim jih več kot upravičeno podeljuje ta pomembna pogodba.
Več informacij o pomenu in implementaciji Marakeške pogodbe je na voljo na naslednjih povezavah:

V slovenskem jeziku:

Urad RS za intelektualno lastnino

V angleškem jeziku:

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino

Svetovna zveza slepih


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam