03.10. 2014

Odprte hiše Slovenije 2014, ki so potekale med 3. in 5. oktobrom, so zaključene. Zdaj že tradicionalni vseslovenski arhitekturni festival, ki je del mednarodne mreže Open House Worldwide, je tudi letos obiskovalcem ponudil vrsto zanimivih ogledov in dejavnosti. Več o Odprtih hišah Slovenije si lahko preberete na spletni povezavi www.odprtehiseslovenije.org /.
Ob peti obletnici Odprtih hiš v Sloveniji je Zavod Afront skupaj s partnerji, med katerimi je tudi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, pripravil tematsko razstavo IGNORANCA = TEMA = OVIRA, ki poteka od 3. do 17. oktobra v Galeriji Kresija na Stritarjevi ulici 6 v Ljubljani. Kot sta zapisali idejni načrtovalki in avtorici razstave Ana Bregar Struna in Lenka Kavčič, je namen razstave »predstaviti rešitve, ki naj bi jih upoštevali tako arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, industrijski in produktni oblikovalci ter oblikovalci uporabniških izkušenj kot tudi odločevalci, nevladne organizacije, civilne pobude, kulturne organizacije in interesna združenja. S tem bi omogočili vsem ljudem, ne glede na spol, starost in zmožnosti, suvereno in enakopravno bivanje in uporabo. Tovrstno univerzalno načrtovanje je ekonomsko upravičeno, saj zmanjšuje stroške poznejših prilagoditev ter hkrati povečuje trg za prodajo takšnih izdelkov. S predstavljenimi tipnimi kartami mestnih predelov, taktilnimi maketami prostorov in proizvodov industrijskega oblikovanja, s 3D odtisi poslikane keramike, s slikanicami v znakovnem jeziku in z galerijo vonjav želimo opozoriti, da prostor dojemamo z vsemi čutili in ga le tako lahko bolje razumemo«.
Na razstavi si obiskovalci lahko ogledajo tudi predstavitveni film o talnem taktilnem vodilnem sistemu (dostopno na spletnem naslovu https://www.youtube.com/watch?v=S2u_EwsAz5U ).

Prav tako pa smo v okviru razstave v soboto, 4. oktobra 2014, izpred Galerije Kresija mimo mestne hiše in po Ciril Metodovem trgu za zainteresirane obiskovalce pripravili voden sprehod z belimi palicami in prevezami čez oči. V luči bližajočih se svetovnega dneva vida 9. oktobra in mednarodnega dneva bele palice 15. oktobra smo z dogodkom želeli obiskovalce opozoriti na primernost prostora, dostopnega vsem, tudi slepim in slabovidnim. Hkrati pa smo želeli pozdraviti pozitivne premike na tem področju, ki so že opazni po nekaterih mestnih občinah, nadalje pa spodbuditi vse načrtovalce in izvajalce, pristojne za urejanje prostora, da pri tovrstnih projektih upoštevajo potrebe slepih in slabovidnih.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam