14.10. 2013

Župan MO Ljubljana, Zoran Janković, je v ponedeljek, 14. oktobra 2013, na dvorišču Ljubljanskega gradu odkril tipno maketo tega poslopja, ki kraljuje nad mestom. Z njo postaja grad bolj dostopen in predstavljiv tudi slepim in slabovidnim obiskovalcem.

Tomaž Wraber na odkritu tipne makete Ljubljanskega gradu

Tomaž Wraber na odkritu tipne makete Ljubljanskega gradu

Pobudo za izdelavo tipne makete je dal Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne uprave MOL, na Oddelku za kulturo MU MOL pa so za najbolj primerno lokacijo za tako maketo izbrali Ljubljanski grad, ki ima med ljubljanskimi znamenitostmi največ obiskovalcev. Tipna maketa je ulita v bron, poleg legende v povečanem tisku, ki je namenjena tako slabovidnim kot najširšemu občinstvu, pa je opremljena tudi z legendo v brajici. Obiščite Ljubljanski grad, otipajte ali oglejte si maketo in nam sporočite svoje vtise.

Odkritje tipne makete Ljubljanskega gradu.jpeg

Odkritje tipne makete Ljubljanskega gradu.jpeg

Vljudno vabljeni k ogledu!

Uvideti – o slepoti, slabovidnosti in motnjah branja


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam