18.5. 2013

Slepi in slabovidni verniki so v soboto, 18. maja 2013, organizirali 4. zahvalno mašo na Zaplazu v božjepotni cerkvi Marije vnebovzete, ki jo je daroval novomeški škof Msgr. Andrej Glavan. Zbralo okoli 300 slepih in slabovidnih, ki so se zahvalili za svoje spremljevalce, sodelavce in dobrotnike. Tam je bil tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Wraber.

Slepi in slabovidni verniki med mašo

Slepi in slabovidni verniki med mašo

Maši je sledil bogat, glasbeno obarvan, kuturni program, ki so ga v večjem delu prispevali člani novomeškega društva slepih in slabovidnih, eno točko pa njihovi kolegi iz Kopra. V imenu Lions kluba Trebnje je zbrane pozdravil Jože Korbar, v imenu trebanjske občine pa podžupan Silvester Prpar.

Slepi in slabovidni so obdarili škofa Andreja Glavana

Slepi in slabovidni so obdarili škofa Andreja Glavana


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

Luč v temi

Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam