01.12. 2012

8. in 9.12.2012 je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije organizirala nadaljevalno usposabljanje spremljevalcev in uporabnikov programa: »Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih«. Usposabljanje smo v sodelovanju s tiflopedagoginjo Mirjano Hafnar in defektologino Sonjo Pungertnik izvedli v domu oddiha Zveze v Izoli. Usposabljanja se je udeležilo 21 spremljevalcev in uporabnikov.
Po kratkem uvodu s predstavitvijo udeležencev in programa, smo hitro začeli z delom. Spremljevalci so najprej obnavljali tehnike spremljanja z Mirjano Hafnar. Med tem pa so se uporabniki pod vodstvom Sonje Pungertnik poglobili v svojo vlogo v programu.

Mreža spremljevalcev

Slika 1: Tiflopedagoginja Mirjana Hafnar je preko teoretičnega uvoda hitro vzpostavila stik s spremljevalci.

Mreža spremljevalcev

Slika 2: Spremljevalci pod vodstvom Mirjane Hafnar niso dolgo ostali samo pri teoriji. Konkretno so ponovili že znane tehnike spremljanja, jih nadgradili in po potrebi korigirali.

Mreža spremljevalcev

Slika 3: Uporabniki pa so pod vodstvom Sonje Pungertnik govorili o svoji vlogi v programu, o prevzemanju svojega deleža odgovornosti za to, da bo spremstvo takšno kakršnega potrebujejo. Odprla so se tudi nekatera vprašanja, na katera so uporabniki dobili tudi odgovore.

Mreža spremljevalcev

Mreža spremljevalcev

Mreža spremljevalcev

Slika 4, 5 in 6: V popoldanskem delu usposabljanja so uporabniki spoznavali, obnavljali in korigirali ustrezne tehnike spremljanja z Mirjano Hafnar. Pri delu ji je bila v veliko pomoč tudi študentka tiflopedagoginje Sara Lakota.

Mreža spremljevalcev

Slika 7: Mirjana Hafnar je uporabnike opozorila tudi na pomen skrbi za telesno kondicijo. Pokazala jim je tudi nekaj koristnih vaj.

Mreža spremljevalcev

Mreža spremljevalcev

Slika 8 in 9: Spremljevalci so popoldne preživeli s Sonjo Pungertnik. Sonja Pungertnik je ustvarila varno in dovolj zaupno vzdušje, da so spremljevalci lahko spregovorili tudi o svojih strahovih, dvomih, jezi, nemoči in željah.

Mreža spremljevalcev

Mreža spremljevalcev

Slika 10, 11: Dan smo spremljevalci in uporabniki zaključili s prijetnim družabnim večerom, ki nas je med seboj povezal.

Mreža spremljevalcev

Slika 12: Tudi obroke smo izkoristili za pridobivanje novih izkušenj in znanj. Spremljevalci so vadili postrežbo uporabnikov.
V nedeljo smo izvedli še praktičen preizkus spremljanja po ulicah Izole. Usposabljanje pa smo zaključili s podelitvijo tistega kar je bilo dobro in predlogov za še boljše delo v bodoče.


Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam